De Wringen 23, DIEVERBRUG

Omschrijving

het bedrijfspand met ondergrond en erf, plaatselijk bekend De Wringen 23 te 7984 NL Dieverbrug (gelegen in het bestemmingplan 'Bedrijventerrein Dieverbrug')

Informatie afkomstig van derden (verkoper geeft hierover geen garanties, koper kan hieraan geen rechten ontlenen):
“Indeling:
entree (60m2), royale ruimte aan achterzijde, kantoor, wasruimte met opslag en zijentree, toiletblok en keuken, trap naar verdieping."

Kenmerken

Type registergoed
Bedrijfspand
Gebruik
Overig
Soort eigendom
Vol eigendom
Oppervlakte perceel
1538 m2
Kadastrale omschrijving
kadastraal bekend gemeente Diever, sectie I, nummer 1499, groot 15 are 38 centiare

Fotogalerij

Informatie

Bezichtiging

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

maandag 1 januari 1900, van 13:30 tot 14:30 uur
maandag 28 januari 2019, van 13:30 tot 14:30 uur
Bijzonderheden
Van de koper wordt verwacht dat hij zelf onderzoek instelt naar de feitelijke en juridische eigenschappen van het verkochte, dan wel dat hij, als hij dit onderzoek achterwege laat of gelaten heeft, hij welbewust de daaraan verbonden risico’s aanvaardt zonder enig voorbehoud of enige aanspraak jegens de Verkoper of de notaris.

Om een goed beeld van (de staat van) het registergoed te krijgen wordt u uitdrukkelijk geadviseerd om het registergoed te bezichtigen.
Wanneer georganiseerde bezichtiging mogelijk is, zullen de bezichtigingstijdstippen op de veilingsite worden gepubliceerd. Bij interesse kunt u ook contact opnemen met ons kantoor.

De koper aanvaardt niet alleen de in de bijzondere voorwaarden vermelde aan het verkochte verbonden erfdienstbaarheden, buurwegen en/of kwalitatieve verplichtingen, maar ook die, welke niet vermeld zouden zijn in de bijzondere veilingvoorwaarden en (achteraf) wel blijken te bestaan.

Koper aanvaardt zonder voorbehoud dat de verkoper en de notaris zich bij hun onderzoek naar de hiervoor bedoelde lasten en beperkingen beperken tot hetgeen voorkomt in de laatste titel van aankomst en hetgeen zij feitelijk uit andere bronnen van het verkochte weten met betrekking tot deze lasten en beperkingen.

Let op! Het is mogelijk dat gedurende het veilingtraject nadere informatie beschikbaar komt. Houdt u de veilingsite in de gaten voor mogelijke wijziging of aanvulling van de beschikbare informatie.

Voor nadere informatie aangaande het registergoed wordt ondermeer verwezen naar:
1. http://www.ruimtelijkeplannen.nl
2. http://www.bodemloket.nl/

Eveneens wordt verwezen naar de website van de gemeente (o.a. met betrekking tot de gemeentelijke regelgeving aangaande bestemming en huisvesting). Mocht u de door u gezochte informatie niet kunnen vinden, neemt u dan contact met de gemeente op.

Voor zover bekend is (een gedeelte van) het registergoed mogelijk (tijdelijk) verhuurd. Hiervoor heeft de bank geen toestemming gegeven.

EXECUTIEKOSTEN
Let op! Bij deze executieverkoop komen de executiekosten voor rekening van de koper. Bij een onderhandse executieverkoop komen eveneens de kosten voor het indienen van het benodigde verzoekschrift voor rekening van de koper (griffierecht € 613,00 en kosten advocaat). De kosten voor het indienen van het verzoekschrift zijn uitdrukkelijk niet bij de schatting van de veilingkosten inbegrepen.

Daarnaast komen de eventuele achterstallige waterschapslasten en de aanslag voor het jaar 2019 voor rekening van de koper.

In de opgave van de veilingkosten zijn niet begrepen:
-de eventuele achterstallige waterschapslasten;
-de inzetpremie
-de overdrachtsbelasting
-de eventuele ontruimingskosten
-de hierboven vermelde kosten bij onderhandse executoriale verkoop.

ONDERHOUDSTOESTAND
Het registergoed heeft mogelijk enig onderhoud nodig. Verkoper (executant) geeft geen enkele garantie met betrekking tot de feitelijke en/of juridische staat van het registergoed.
Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wat betreft de bouwkundige, milieukundige, technische en/of feitelijke staat van het registergoed.

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Veilinglocatie
Van der Valk Hotel Drachten
Lavendelheide 4
9202 PD Drachten
Kantoor
Trip Advocaten & Notarissen
F. Roelink
Hereweg 93
9721 AA GRONINGEN
T: 050 599 79 99
F: 050 599 79 88
E: veilingen@triplaw.nl

Financieel

Inzetpremie:
1% van de inzetsom, t.l.v. koper
Indicatie veilingkosten:
€ 11.600,00 (per 16‑01‑2019 om 15:30 uur)
Waterschapslasten 2018
€ 87,40 per jaar

Veiling

Van der Valk Hotel Drachten
Lavendelheide 4
9202 PD Drachten
Executieveiling hypotheek
Status: Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Veilingdossiernummer: 43839

Notaris

F. Roelink
Hereweg 93
9721 AA GRONINGEN
T: 050 599 79 99
F: 050 599 79 88

Inzetpremie

1% van de inzetsom, t.l.v. koper

Onderhands bod

Tot en met 29 januari 2019 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 29-01-2019 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.