Herenweg 276 R 21, VINKEVEEN

Omschrijving

de recreatiewoning met ondergrond en verdere aanhorigheden, staande en gelegen aan de Herenweg 276 R 21 te 3645 DX Vinkeveen, kadastraal bekend gemeente Vinkeveen, sectie E, nummer 4726, groot twee are vijfendertig centiare (2 a 35 ca), welk registergoed gedeeltelijk belast is met een opstalrecht nutsvoorzieningen ten behoeve van de Gemeente De Ronde Venen en een opstalrecht nutsvoorzieningen ten behoeve van Stedin Netten B.V.

Kenmerken

Type registergoed
Recreatiewoning
Gebruik
Overig
Soort eigendom
Vol eigendom
Oppervlakte perceel
235 m2
Kadastrale omschrijving
kadastraal bekend gemeente Vinkeveen, sectie E, nummer 4726

Fotogalerij

Informatie

Bezichtiging

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Bijzonderheden
BESTEMMINGSPLAN INFORMATIE
Het registergoed is gelegen in het bestemmingsplan: “Kom Vinkeveen” van de gemeente De Ronde Venen. De enkelbestemming van het registergoed is: “Recreatie – Verblijfsrecreatie” en de dubbelbestemming van het registergoed is “Waarde – Archeologie 1”, alsmede “Waarde – Cultuurhistorie”.

ONDERZOEKSPLICHT KOPER
Van de koper wordt verwacht dat hij zelf onderzoek instelt naar de feitelijke en juridische eigenschappen van het verkochte, dan wel dat hij, als hij dit onderzoek achterwege laat of gelaten heeft, hij welbewust de daaraan verbonden risico’s aanvaardt zonder enig voorbehoud of enige aanspraak jegens de verkoper of de notaris.

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR EEN PARTICULIERE KOPER BIJ HET DOEN VAN EEN ONDERHANDSE BIEDING
Indien in het kader van het veilingtraject een onderhandse bieding van een particuliere koper (dat wil zeggen dat het onderpand gekocht wordt voor eigen gebruik en bewoning) door de bank wordt geaccepteerd, dient deze koper zich de dag na sluiting van de biedtermijn (te weten de dinsdag na de sluitingstermijn) beschikbaar te houden voor ondertekening van de koopakte op het notariskantoor in verband met de wettelijke bedenktijd van 3 dagen.
Bij twijfel hieromtrent, adviseren wij u te allen tijde contact op te nemen met Sanne Beke van Dirkzwager legal & tax te Arnhem.

Het huurbeding wordt niet ingeroepen.

Documenten

Algemene voorwaarden
Bijzondere voorwaarden

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Veilinglocatie
Hotel Congrescentrum Papendal
Papendallaan 3
6816 VD Arnhem
Kantoor
Dirkzwager legal & tax
Sanne Beke
Velperweg 1
6824 BZ ARNHEM
T: 026 365 55 55
F: 026 351 07 93
E: veilingen@dirkzwager.nl

Financieel

Inzetpremie:
1% voor rekening van verkoper
Indicatie veilingkosten:
€ 5.055,00 (per 13‑08‑2019 om 15:56 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 13‑08‑2019 om 15:59 uur)

Veiling

Hotel Congrescentrum Papendal
Papendallaan 3
6816 VD Arnhem
Executieveiling hypotheek
Status: Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Veilingdossiernummer: 44342

Notaris

Sanne Beke
Velperweg 1
6824 BZ ARNHEM
T: 026 365 55 55
F: 026 351 07 93

Inzetpremie

1% voor rekening van verkoper

Onderhands bod

Tot en met 2 september 2019 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 02-09-2019 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.