Hageveld 50, HEEMSTEDE

Attentie:
BEZICHTIGING OP 5 FEBRUARI A.S. VAN 10:00 TOT 11:00 UUR!!!!

Object informatie

HET HERENHUIS, GELEGEN OP DE BEGANE GROND, EERSTE EN TWEEDE VERDIEPING, MET BERGING IN DE KELDER EN TWEE PARKEERPLAATSEN IN DE KELDER.
Bezichtiging:
maandag 22 januari 2018, van 14:30 tot 15:30 uur
maandag 5 februari 2018, van 10:00 tot 11:00 uur

Soort eigendom:
Vol eigendom
Gebruik:
Bewoond/in eigen gebruik
Kadastrale omschrijving:
Woning: kadastraal bekend gemeente Heemstede, sectie A, complexaanduiding 9798 A, appartementsindex 24.
Parkeerplaatsen: kadastraal bekend gemeente Heemstede, sectie A, complexaanduiding 9798 A, appartementsindices 80 en 81.
Het onverdeeld tweeëndertig/éénduizend driehonderd vijfendertigste (32/1.335) aandeel in een perceel grond waarop zijn of zullen worden aangelegd wegen, tuinen, bos casu quo park, (een) brug(en), watergangen, parkeerterreinen, voetpaden en dergelijke, kadastraal bekend gemeente Heemstede, sectie A, nummer 9895, groot twee hectare vierenzestig are en vijfenzestig centiare, welk perceel is bestemd tot gemeenschappelijk nut als bedoeld in artikel 5:60 van het Burgerlijk Wetboek.
Bijzonderheden:
Het registergoed is, voor zover bekend, in gebruik bij de eigenaar.

De eigenaar is conform de hypotheekvoorwaarden verplicht deze ruimten vóór de kwitantie kooppenningen leeg en geheel ontruimd op te leveren.

Verkoper heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het registergoed. Daarbij is haar niet gebleken, dat het registergoed aan derden in huur of gebruik is afgestaan. Voor het geval daar toch sprake van mocht zijn dan zal verkoper niet aansprakelijk zijn voor het bestaan van zo een overeenkomst en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen.

De verkoper heeft het verlof tot het inroepen van het huurbeding aan de voorzieningenrechter gevraagd. Het gevraagde verlof is toegewezen. De koper aanvaardt de door de Voorzieningenrechter opgelegde ontruimingstermijn van 14 dagen na betekening aan de huurders.

Het registergoed is aangewezen als rijksmonument in de zin van de Erfgoedwet.

De kostenverdeling is opgenomen in de - te publiceren - akte van vaststelling veilingvoorwaarden.

De verkoper en de notaris verlenen geen enkele garantie en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de informatie die zij omtrent het registergoed verstrekken in een akte dan wel elders hetzij mondeling, hetzij schriftelijk of waarvan informatie achterwege blijft.

Veiling informatie

Type:
Executieveiling (hypotheek)
Status:
Niet gegund
Regioveiling:
Inzet:
maandag 05 februari 2018 vanaf 16:30 uur
Afslag:
maandag 05 februari 2018 vanaf 16:30 uur
Veilinglocatie:
Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam
Kantoor:
Bakker & Neve Netwerk Notarissen
Loevestein 12
2352 KM Leiderdorp
T: 071 589 92 01
F: 071 541 13 92
E: info@notarissen.tv
Behandelaar:
M. van 't Veer
Opbrengst veiling:
€ 661.000,00

Financieel

Inzetpremie:
Eén procent (1%) van de inzetsom.
Indicatie veilingkosten:
€ 7.169,00  (per 05-01-2018 om 16:25 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF  (per 05-01-2018 om 16:25 uur)
Lasten:
Rioolheffing (2017) € 126,00  jaarlijks
Waterschapslasten (2017) € 208,13  jaarlijks
Bijdrage aan Vereniging van eigenaars per maand 467,48PM Achterstallig:   € 1.402,44
Onroerende zaakbelasting (2017) € 834,03  jaarlijks

Voorwaarden

Brochures:
 • Download informatiebrochure (41437_Akte van levering.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (41437_Akte van splitsing.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (41437_Akte van wijziging splitsing I.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (41437_Akte van wijziging splitsing II.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (41437_Akte van wijziging splitsing III.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (41437_Monument (Hyp4 dl 15006 nr 34 reeks AMSTERDAM).pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (41437_Monument (Hyp4 dl 69096 nr 140).pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (41437_Zakelijk recht (Hyp4 dl 2612 nr 27 reeks HAARLEM).pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (41437_Zakelijk recht (Hyp4 dl 6551 nr 19 reeks AMSTERDAM).pdf) Download pdf
 • Bijzondere voorwaarden:

  Veiling

  5 februari 2018 vanaf 16:30 uur
  Café-Restaurant Dauphine
  Prins Bernhardplein 175
  1097 BL Amsterdam

  Appartement
  Executieveiling (hypotheek)
  Status: Niet gegund
  Dossiernummer: 41437

   

  Makelaar

  De Taxatheek
  T: 072 533 59 24

   

  Notaris

  Bakker & Neve Netwerk Notarissen
  M. van 't Veer
  Loevestein 12
  2352 KM Leiderdorp
  T: 071 589 92 01
  F: 071 541 13 92
  E: info@notarissen.tv

   

  Inzetpremie

  Eén procent (1%) van de inzetsom.

   

  Onderhands bod

  Tot en met 21 januari 2018 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

  Doe een bod

   

  Delen

  Delen

  Onderhands bod

  Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
  Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 21-01-2018 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

  Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.