Gedempte Nieuwesloot 75 B, ALKMAAR

Object informatie

Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning op de eerste etage achterzijde.
Bezichtiging:
De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.
Soort eigendom:
Vol eigendom
Gebruik:
Verhuurd met toestemming schuldeiser
Kadastrale omschrijving:
Gemeente Alkmaar, sectie A, nummer complexaanduiding 5196-A, indexnummer 4
Bijzonderheden:
huursom € 670,00, huurovereenkomst aanwezig

Veiling informatie

Type:
Executieveiling (hypotheek)
Status:
Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Regioveiling:
Inzet:
maandag 19 februari 2018 vanaf 16:30 uur
Afslag:
maandag 19 februari 2018 vanaf 16:30 uur
Veilinglocatie:
Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam
Kantoor:
Notarissencombinatie Den Helder
Drs. F. Bijlweg 5
1784 MC DEN HELDER
T: 0223 67 21 00
F: 0223 67 21 01
E: info@notarissencombinatie.nl
Behandelaar:
De heer M. Geus

Financieel

Inzetpremie:
1% van inzetsom ten laste van verkoper
Indicatie veilingkosten:
€ 5.756,00  (per 12-02-2018 om 16:38 uur)
inclusief achterstand VVE (berekenend tot en met februari 2018)  (per 12-02-2018 om 16:38 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF  (per 12-02-2018 om 16:31 uur)
Lasten:
Riool € 132,72  jaarlijks
OZB € 101,92  jaarlijks Achterstallig:   € 676,62
Hoogheemraadschapslasten € 54,51  jaarlijks
Lasten (k.k.):
Vanaf 1 januari jl.

Voorwaarden

Bijzondere voorwaarden:
Bijzondere veilingvoorwaarden:
Voor rekening van verkoper komen alle lasten, met uitzondering van notarieel honorarium, de kosten waarvoor een koper krachtens de wet aansprakelijk voor is, de kadastrale rechten, de overdrachtsbelasting en eventuele ontruimingskosten.
Blijkens uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie(GBA) staat op het adres één persoon ingeschreven per 11-10-2016.
Er wordt geen huurbeding ingeroepen aangezien de woning met toestemming van de hypotheekhouder/verkoper is verhuurd.
De opgave van de Vereniging van Eigenaren is per 9 februari verstrekt. De achterstanden bedragen € 1.126,56 (berekend tot en met februari 2018). De mutatiekosten bedragen in totaal € 191,18.
Tot en met 4 februari 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van de notaris

Veiling

19 februari 2018 vanaf 16:30 uur
Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam

Appartement
Executieveiling (hypotheek)
Status: Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Dossiernummer: 42721

 

Notaris

Notarissencombinatie Den Helder
De heer M. Geus
Drs. F. Bijlweg 5
1784 MC DEN HELDER
T: 0223 67 21 00
F: 0223 67 21 01
E: info@notarissencombinatie.nl

 

Inzetpremie

1% van inzetsom ten laste van verkoper

 

Onderhands bod

Tot en met 4 februari 2018 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Doe een bod

 

Delen

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 04-02-2018 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.