Rienck Bockemakade 3, SNEEK

Object informatie

een perceel met opstal (thans in gebruik als coffeeshop) staande en gelegen aan Rienck Bockemakade 3, 8601 AC Sneek
Bezichtiging:
Het te veilen object is een openbare gelegenheid. Het is -tijdens openingsuren- vrij toegankelijk. Er wordt geen speciaal bezichtigingsmoment georganiseerd.
Soort eigendom:
Vol eigendom
Gebruik:
Verhuurd met toestemming schuldeiser
Kadastrale omschrijving:
kadastraal bekend gemeente Sneek, sectie B nummer 5202, groot tweeënnegentig centiare (92 ca), boven welk registergoed zich een gedeelte bevindt van de woning aan de Rienck Bockemakade (huisnummer 3A) te Sneek;
Bijzonderheden:
LAATSTE AANPASSINGEN WEBSITE: 12-02-18 / 9.00 uur

VEILINGDATUM / ONDERHANDS BIEDEN
De veilingdatum is vastgesteld door de Rechtbank te Leeuwarden.
Onderhands bieden op dit object is niet mogelijk.

GEGOEDHEID
Indien u biedt op de veiling dient u een recente gegoedheidsverklaring van uw bank te kunnen tonen.

ADRESSERING
De te veilen coffeeshop is bekend als huisnummer 3 (kadasternummer 5202).
De niet te veilen woning is bekend als huisnummer 3.A (kadasternummer 5203).

INFORMATIE HUUR
Het object wordt geveild in verhuurde staat.
Essentiala huur (informatie uit vonnis Rechtbank):
* Huurder: Groenland BV te Sneek.
* Huurprijs wordt jaarlijks geïndexeerd.
* Gebruiksoppervlak binnen: plm. 90 m2.
* Huurovereenkomst: model ROZ 1988

UITSPRAAK VONNIS procedure art. 7:703 BW:
Inmiddels heeft de kantonrechter een eindvonnis gewezen in de 7:303 BW-procedure zoals deze gevoerd is tussen huurder en eigenaar. Met ingang van 22 december 2016 bedraagt de jaarhuur € 14.856,24 excl. BTW. Het vonnis is op de site gepubliceerd.

INFORMATIE BOVENWONING
Boven het te veilen bedrijfsobject (bekend als huisnummer 3) is gedeeltelijk gelegen het woonhuis (bekend als huisnummer 3.a). Dit wordt niet meegeveild. Er wordt een erfdienstbaarheid gevestigd waarbij de bestaande toestand wordt gelegaliseerd. Er wordt tevens een erfdienstbaarheid van toegang naar het te veilen object gevestigd, aangezien toegang naar dit pand over de eigendom van de woning gaat. Dit is nader geregeld in de bijzondere veilingvoorwaarden.

RISICO-OVERGANG
Het veilingobject is per datum gunning voor risico (verzekering) van de veilingkoper.

Veiling informatie

Type:
Veiling op gerechtelijk bevel
Status:
Gegund
Regioveiling:
Inzet:
woensdag 14 februari 2018 vanaf 13:30 uur
Afslag:
woensdag 14 februari 2018 vanaf 13:30 uur
Veilinglocatie:
Van der Valk Hotel Drachten
Lavendelheide 4
9202 PD Drachten
Kantoor:
Van Putten Van Apeldoorn notarissen
Stationsweg 36
6711 PS EDE (Gld)
T: 0318 68 56 85
F: 0318 61 63 64
E: veiling@vpvanotarissen.nl
Behandelaar:
dhr. P.J. (Jan) Vellinga
Opbrengst veiling:
€ 170.000,00

Financieel

Inzetpremie:
1% tlv verkoper
Indicatie veilingkosten:
€ 15.779,00  (per 12-02-2018 om 09:07 uur)
zie bijgaand overzicht  (per 25-01-2018 om 14:01 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF  (per 12-02-2018 om 09:07 uur)
Lasten:
Rioolrecht 116,00 (2017)
OZB - eigenaar 981,00 (2017)
Lasten (k.k.):
Zie veilingvoorwaarden

Voorwaarden

Brochures:
 • Download informatiebrochure (41418_17.1846 -bestemmings info gemeente sneek.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (41418_deskundigenrapport.161011.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (42750_DOC-vonnis-070218-07022018115312.pdf) Download pdf
 • Bijzondere voorwaarden:

  Veiling

  14 februari 2018 vanaf 13:30 uur
  Van der Valk Hotel Drachten
  Lavendelheide 4
  9202 PD Drachten

  Bedrijfspand
  Veiling op gerechtelijk bevel
  Status: Gegund
  Dossiernummer: 42750

   

  Notaris

  Van Putten Van Apeldoorn notarissen
  dhr. P.J. (Jan) Vellinga
  Stationsweg 36
  6711 PS EDE (Gld)
  T: 0318 68 56 85
  F: 0318 61 63 64
  E: veiling@vpvanotarissen.nl

   

  Inzetpremie

  1% tlv verkoper

   

  Delen

  Delen

  Onderhands bod

  Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.