Bilderdijklaan 18, AMSTELVEEN

Object informatie

Deze woning is gelegen in Amstelveen Noord, in de wijk Patrimonium, nabij het Amsterdamse bos. In 2016 is de hele woning gerenoveerd en uitgebouwd. De gebruiksoppervlakte van deze woning zijn volgens een taxatierapport als volgt verdeeld:

Wonen: 170 m²
Overige inpandige ruimte: 0 m²
Gebouwgebonden buitenruimte: 2 m²
Externe buitenruimte: 0 m²
Indicatie bruto inhoud: 459 m² (exclusief de externe bergruimte)

indeling
Begane grond: entree, hal, garderobe met meterkast, trapkast, toilet, woonkamer met gashaard, luxe openkeuken met kookeiland alsmede een bijkeuken.
1e verdieping:
Overloop, twee slaapkamers, inloopkast en luxe badkamer.
2e verdieping:
Overloop, toilet en twee slaapkamers.

bijzonderheden
Het registergoed is, voor zover bekend, in gebruik bij de eigenaar.

De eigenaar is conform de hypotheekvoorwaarden verplicht deze ruimten vóór de kwitantie kooppenningen leeg en geheel ontruimd op te leveren.

Verkoper heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het registergoed. Daarbij is haar niet gebleken, dat het registergoed aan derden in huur of gebruik is afgestaan. Voor het geval daar toch sprake van mocht zijn dan zal verkoper niet aansprakelijk zijn voor het bestaan van zo een overeenkomst en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen.

energie (EPA)
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen, zijnde een label (A t/m G), op welke datum dit geregistreerd is etc. In geval hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wordt koper geacht hiermee in te stemmen.

NEN 2580
m.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat hij niet in de mogelijkheid is gesteld het registergoed volgens de NEN2580 op te meten en dat de genoemde oppervlakte is overgenomen uit een taxatierapport.

De verkoper en de notaris verlenen geen enkele garantie en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de informatie die zij omtrent het registergoed verstrekken in een akte dan wel elders hetzij mondeling, hetzij schriftelijk of waarvan informatie achterwege blijft.

aanschrijvingen
blijkens een kadastraal uittreksel per datum 11 januari 2018 zijn er geen aanschrijvingen bekend.

publiekrechtelijke beperkingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per heden is ten aanzien van het registergoed geen andere publiekrechtelijke beperking bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de kadastrale registratie dan de volgende:
"Bestuursdwangbesluit of dwangsombesluit, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Betrokken bestuursorgaan: gemeente Amstelveen
Ontleend aan: D-2017 /067122"
Volgens telefonisch verkregen informatie van de gemeente Amstelveen de dato elf januari tweeduizend achttien heeft de gemeente Amstelveen een dwangsom ad éénduizend euro (€ 1.000,00) - nog te vermeerderen met rente - opgelegd wegens het zonder omgevingsvergunning plaatsen van een erfafscheiding.
Tevens heeft de gemeente Amstelveen het voornemen om een vervolglast op te leggen ad éénduizend vijfhonderd euro (€ 1.500,00).
Voor zover nog niet voldaan zullen de verschuldigde dwangsom(men) met rente bij koper in rekening worden gebracht.

milieu
m.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat er geen informatie bekend is.

risico
in afwijking van artikel 18 lid 1 AVEA is vanaf het moment van de inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing het risico van het registergoed voor rekening van koper.

gunning
de verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 24 uur na de veiling van het betreffende perceel.

kosten ontruiming
zijn voor rekening en risico van de koper.

aanvaarding
na betaling der kooppenningen en het verder ter zake de veiling verschuldigde.

verrekening baten en lasten
de baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper.

betaling koopsom
de koopsom en hetgeen overigens ter zake van de veiling door koper verschuldigd is, moet uiterlijk worden voldaan op 19 maart 2018

belasting
wegens de levering is geen omzetbelasting verschuldigd. Er is echter wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
Bezichtiging:
De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Er is door verkoper een beroep op het huurbeding gedaan. Zodra de uitspraak bekend is zal deze op deze website worden kenbaar gemaakt.
Gebruik:
Bewoond/in eigen gebruik
Kadastrale omschrijving:
Het woonhuis met erf, ondergrond en verder aanbehoren, plaatselijk bekend 1182 EC Amstelveen, Bilderdijklaan 18, kadastraal bekend gemeente Amstelveen, sectie G, nummer 3719, groot 2 are.
Bijzonderheden:
Er is door verkoper een beroep op het huurbeding gedaan. Zodra de uitspraak bekend is zal deze op deze website worden kenbaar gemaakt.

Veiling informatie

Type:
Executieveiling (hypotheek)
Status:
Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Regioveiling:
Inzet:
maandag 19 maart 2018 vanaf 16:30 uur
Afslag:
maandag 19 maart 2018 vanaf 16:30 uur
Veilinglocatie:
Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam
Kantoor:
Buma | Algera Notariaat
Prins Hendriklaan 27-29
1075 AZ Amsterdam
T: 020 305 89 22
F: 020 305 89 33
E: info@banotariaat.nl
Behandelaar:
Mr. A. Buma

Financieel

Inzetpremie:
€ 7.500 exclusief BTW ten laste van de verkoper.
Indicatie veilingkosten:
zie bijlage  (per 18-01-2018 om 12:20 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF  (per 18-01-2018 om 11:46 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF  (per 18-01-2018 om 12:18 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF  (per 06-02-2018 om 14:05 uur)
Lasten:
Rioolrecht € 198,00  jaarlijks
Overige lasten p.m.
Onroerende zaak belasting € 359,47  jaarlijks
Waterschapslasten € 62,75  jaarlijks
Lasten (k.k.):
Datum betaling koopsom

Voorwaarden

Brochures:
 • Download informatiebrochure (42797_180220 bag-viewer-0362010002002915.pdf) Download pdf
 • Bijzondere veilingvoorwaarden:
  Er is door verkoper een beroep op het huurbeding gedaan. Zodra de uitspraak bekend is zal deze op deze website worden kenbaar gemaakt.

  Fotogalerij

  Veiling

  19 maart 2018 vanaf 16:30 uur
  Café-Restaurant Dauphine
  Prins Bernhardplein 175
  1097 BL Amsterdam

  Vrijstaand
  Executieveiling (hypotheek)
  Status: Vervallen (deze veiling gaat niet door)
  Dossiernummer: 42797

   

  Makelaar

  Mar. J. Heule Makelaardij BV. (contactpersoon is J.A. Wijnen RT)
  De Lairessestraat 16
  1071 PA Amsterdam
  T: 020 676 66 33
  E: info@heulemakelaars.nl

   

  Notaris

  Buma | Algera Notariaat
  Mr. A. Buma
  Prins Hendriklaan 27-29
  1075 AZ Amsterdam
  T: 020 305 89 22
  F: 020 305 89 33
  E: info@banotariaat.nl

   

  Inzetpremie

  € 7.500 exclusief BTW ten laste van de verkoper.

   

  Onderhands bod

  Tot en met 4 maart 2018 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

  Doe een bod

   

  Delen

  Delen

  Onderhands bod

  Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
  Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 04-03-2018 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

  Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.