H Leefsmastraat 63, HENGELO OV

Object informatie

de tussenwoning met berging, carport, ondergrond, erf en tuin, staande en gelegen te 7556 JE Hengelo, H. Leefsmastraat 63, kadastraal bekend gemeente Hengelo (O), sectie Q, nummer 1363, groot 1 are en 85 centiare.

Indeling (volgens taxateur):
begane grond: hal/etree, woonkamer, keuken, toilet met fonteintje, tuin met schuur en carport
1e verdieping: overloop, badkamer met 2e toilet, wastafel en wasmachineaansluiting, 3 slaapkamers
2e verdieping: vast trap naar royale zolderruimte met CV-ketel en unit t.b.v. het mechanische ventiatiesysteem. Mogelijkheid voor 4e slaapkamer

Gelegen in redelijke woonomgeving (wijk: Hengelose Es) aan gemeentelijke groenstrook
Winkelcentrum op korte afstand

Voorlopig energielabel: B
Bezichtiging:
De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: de debiteuren staan met de zijnen ingeschreven.

Het huurbeding zal door executant niet worden ingeroepen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt het notarieel honorarium, de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van koper.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage bij Notariskantoor Poppinghaus.

Tot en met 21 februari 218 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend dienen alle bieders en mijners zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 10.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 18 april 2018.Info: WWW.VEILINGBILJET.NL
Soort eigendom:
Vol eigendom
Gebruik:
Bewoond/in eigen gebruik
Kadastrale omschrijving:
gemeente Hengelo (O), sectie Q, nummer 1363, groot 1 are en 85 centiare

Veiling informatie

Type:
Executieveiling (hypotheek)
Status:
Veiling
Regioveiling:
Inzet:
donderdag 08 maart 2018 vanaf 13:30 uur
Afslag:
donderdag 08 maart 2018 vanaf 13:30 uur
Veilinglocatie:
IJsseldelta Center
Stadionplein 20
8025 CP Zwolle
Kantoor:
Notariskantoor Poppinghaus
Langenkamp 9
7581 JE Losser
T: 053 538 37 77
F: 053 538 53 55
E: info@poppinghaus.nl
Behandelaar:
de heer Erik J.G. Eshuis

Financieel

Inzetpremie:
1% t.l.v. verkoper
Indicatie veilingkosten:
€ 5.100,00  (per 19-01-2018 om 14:50 uur)
inlc BTW en kadasterkosten, excl overdrachtsbelasting, excl kosten ontruiming  (per 19-01-2018 om 13:11 uur)
Lasten:
OZB (eigenaar) € 261,69  jaarlijks
Waterschapslasten (eigenaar) € 68,64  jaarlijks
Rioolrecht (eigenaar) nvt

Voorwaarden

Brochures:
 • Download informatiebrochure (42742_ruimtelijke plannen.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (42742_BAG Viewer.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (42742_Energielabel vrl.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (42742_bodemloket.pdf) Download pdf
 • Bijzondere voorwaarden:
  Bijzondere veilingvoorwaarden:
  zie download docuement

  De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: de debiteuren staan met de zijnen ingeschreven.

  Het huurbeding zal door executant niet worden ingeroepen.

  Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

  Voor rekening van koper komt het notarieel honorarium, de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van koper.

  De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

  De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage bij Notariskantoor Poppinghaus.

  Tot en met 21 februari 218 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

  Zoals bekend dienen alle bieders en mijners zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van
  € 10.000,00.

  Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

  De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 18 april 2018.

  Veiling

  8 maart 2018 vanaf 13:30 uur
  IJsseldelta Center
  Stadionplein 20
  8025 CP Zwolle

  Tussenwoning
  Executieveiling (hypotheek)
  Status: Veiling
  Dossiernummer: 42742

   

  Notaris

  Notariskantoor Poppinghaus
  de heer Erik J.G. Eshuis
  Langenkamp 9
  7581 JE Losser
  T: 053 538 37 77
  F: 053 538 53 55
  E: info@poppinghaus.nl

   

  Inzetpremie

  1% t.l.v. verkoper

   

  Onderhands bod

  Tot en met 21 februari 2018 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

  Doe een bod

   

  Delen

  Delen

  Onderhands bod

  Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
  Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 21-02-2018 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

  Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.