Doornstraat 11 en 11A, 'S-GRAVENHAGE

Object informatie

a. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de parterrewoning met voor- en achtertuin, kelder en verder toebehoren, plaatselijk bekend Doornstraat 11 te 2584 AL Den Haag; en
b. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de eerste- en tweede verdieping woning en verder toebehoren, plaatselijk bekend Doonstraat 11 A te 2584 AL Den Haag.
Bezichtiging:
De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.
Soort eigendom:
Vol eigendom
Gebruik:
Onbekend
Kadastrale omschrijving:
a. kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage sectie AK complexaanduiding 9060 A, appartementsindex 1;
b. kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage sectie AK complexaanduiding 9060 A, appartementsindex 2.
Bijzonderheden:
De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: debiteuren staan ingeschreven.
Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding zal bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank worden ingediend. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.
Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.
Voor rekening van koper komt het notarieel honorarium, de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches en de eventuele ontruimingskosten en achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.
Achterstand VvE volgens opgave van de VvE pro memorie.
Bijdrage VvE per maand/kwartaal pro memorie. Mutatiekosten pro memorie.
Beide appartementsrechten (het benedenhuis met dubbele bovenwoning), plaatselijk bekend Doornstraat 11 en 11 A te 's-Gravenhage vormen samen de gehele gemeenschap binnen de VvE en behoren toe aan de geëxecuteerde en worden derhalve thans hierbij executoriaal verkocht. Het is niet bekend of er thans een achterstand is en in hoeverre een reservefonds is. Geëxecuteerde heeft thans nog niet op de informatieverzoeken gereageerd. Nu de VvE na de levering geheel in handen zal zijn van de koper, zal niet worden overgegaan tot inning van de achterstanden. Koper zal hier jegens de VvE wel aansprakelijk voor blijven en zal - nadat hij zelf tot het bestuur is toegetreden - tot inning van deze bedragen over moeten gaan. Koper dient er derhalve rekening mee te houden dat hij aansprakelijk blijft voor de aan de VvE verschuldigde bijdragen voor het lopende en voorafgaande boekjaar.
De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.
De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.
Tot en met 26 februari 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.
Zoals bekend dienen alle bieders en mijners zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 15% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.
Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.
De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 23 april 2018.

Veiling informatie

Type:
Executieveiling (hypotheek)
Status:
Veiling
Regioveiling:
Inzet:
dinsdag 13 maart 2018 vanaf 13:30 uur
Afslag:
dinsdag 13 maart 2018 vanaf 13:30 uur
Veilinglocatie:
Venduehuis der Notarissen te 's-Gravenhage
Nobelstraat 5
2513 BC 's-Gravenhage
Kantoor:
Notariaat De Gier
Statenlaan 1
2582 GA 's-Gravenhage
T: 070 306 04 57
E: info@notariaatdegier.nl
Behandelaar:
mevrouw mr S.R. Braamskamp

Financieel

Indicatie veilingkosten:
€ 4.845,00  (per 23-02-2018 om 17:36 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF  (per 23-02-2018 om 17:36 uur)

Voorwaarden

Brochures:
 • Download informatiebrochure (42714_BAG bestemming .pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (42714_Bodemloketrapport.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (42714_splitsingsakte.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (42714_splitsingstekening.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (42714_Bodeminformatie Doornstraat 11-11A.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (42714_Bestemmingsrapport Doornstraat 11-11a Den Haag deel 1.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (42714_Bestemmingsrapport Doornstraat 11-11a Den Haag_1.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (42714_Energielabel voorlopig label F.pdf) Download pdf
 • Bijzondere voorwaarden:
  Bijzondere veilingvoorwaarden:
  De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: debiteuren staan ingeschreven.
  Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding zal bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank worden ingediend. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.
  Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.
  Voor rekening van koper komt het notarieel honorarium, de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches en de eventuele ontruimingskosten en achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.
  Achterstand VvE volgens opgave van de VvE pro memorie.
  Bijdrage VvE per maand/kwartaal pro memorie. Mutatiekosten pro memorie.
  Beide appartementsrechten (het benedenhuis met dubbele bovenwoning), plaatselijk bekend Doornstraat 11 en 11 A te 's-Gravenhage vormen samen de gehele gemeenschap binnen de VvE en behoren toe aan de geëxecuteerde en worden derhalve thans hierbij executoriaal verkocht. Het is niet bekend of er thans een achterstand is en in hoeverre een reservefonds is. Geëxecuteerde heeft thans nog niet op de informatieverzoeken gereageerd. Nu de VvE na de levering geheel in handen zal zijn van de koper, zal niet worden overgegaan tot inning van de achterstanden. Koper zal hier jegens de VvE wel aansprakelijk voor blijven en zal - nadat hij zelf tot het bestuur is toegetreden - tot inning van deze bedragen over moeten gaan. Koper dient er derhalve rekening mee te houden dat hij aansprakelijk blijft voor de aan de VvE verschuldigde bijdragen voor het lopende en voorafgaande boekjaar.
  De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.
  De veilingvoorwaarden liggen ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.
  Tot en met 26 februari 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.
  Zoals bekend dienen alle bieders en mijners zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 15% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.
  Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.
  De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 23 april 2018.

  Veiling

  13 maart 2018 vanaf 13:30 uur
  Venduehuis der Notarissen te 's-Gravenhage
  Nobelstraat 5
  2513 BC 's-Gravenhage

  Appartement
  Executieveiling (hypotheek)
  Status: Veiling
  Dossiernummer: 42714

   

  Notaris

  Notariaat De Gier
  mevrouw mr S.R. Braamskamp
  Statenlaan 1
  2582 GA 's-Gravenhage
  T: 070 306 04 57
  E: info@notariaatdegier.nl

   

  Onderhands bod

  Tot en met 26 februari 2018 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

  Doe een bod

   

  Delen

  Delen

  Onderhands bod

  Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
  Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 26-02-2018 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

  Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.