Gevers Deynootplein 71, 'S-GRAVENHAGE

Object informatie

Bezichtiging:
De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.
Soort eigendom:
Erfpacht
Gebruik:
Verhuurd met toestemming schuldeiser
Kadastrale omschrijving:
het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning op niveau vier met de daarbij behorende berging met auto-opstelplaats beide op niveau één en verder toebehoren, plaatselijk bekend 2586 CN 's-Gravenhage, Gevers Deynootplein 71, kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie AF, nummer 3712 A-35, uitmakende het tweeduizend achthonderdnegenentachtig/eenhonderdduizendste aandeel in de gemeenschap, bestaande uit woningen, bergingen, auto-opstelplaatsen en containerruimten, gelegen aan de Gevers Deynootweg en het Gevers Deynootplein te 's-Gravenhage, ten tijde van de ondersplitsing kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie AF, nummer 3712 A-1, welk laatstgenoemd appartementsrecht uitmaakt het vierenzeventigduizend vijfhonderd vierenveertig/eenhonderdduizendste aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het eeuwigdurende recht van erfpacht van een perceel grond - in eigendom toebehorend aan en liggende in de gemeente 's-Gravenhage aan en nabij de Gevers Deynootweg en het Gevers Deynootplein - ten tijde van de hoofdsplitsing kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie AF, nummer 3706, groot negenentwintig aren en zevenennegentig centiaren, met de rechte van de erfpachter op de op die grond gestichte opstallen, plaatselijk bekend als het flatgebouw genaaamd: Kurhausappartementengebouw Noordzijde;
daaronder begrepen de verpande roerende zaken als bedoeld in artikel 3:254 van het Burgerlijk Wetboek

Veiling informatie

Type:
Executieveiling (hypotheek)
Status:
Veiling
Regioveiling:
Inzet:
dinsdag 13 maart 2018 vanaf 13:30 uur
Afslag:
dinsdag 13 maart 2018 vanaf 13:30 uur
Veilinglocatie:
Venduehuis der Notarissen te 's-Gravenhage
Nobelstraat 5
2513 BC 's-Gravenhage
Kantoor:
Notariskantoor Ellens & Lentze
Parkstraat 93
2514 JH 's-Gravenhage
T: 070 364 48 30
F: 070 364 48 33
E: notaris@ellenslentze.nl

Financieel

Indicatie veilingkosten:
zie ook veilingnotaris.nl  (per 12-03-2018 om 17:02 uur)

Voorwaarden

Bijzondere veilingvoorwaarden:
voor de bijzondere veilingvoorwaarden zie op veilingnotaris.nl

Veiling

13 maart 2018 vanaf 13:30 uur
Venduehuis der Notarissen te 's-Gravenhage
Nobelstraat 5
2513 BC 's-Gravenhage

Appartement
Executieveiling (hypotheek)
Status: Veiling
Dossiernummer: 42708

 

Notaris

Notariskantoor Ellens & Lentze
Parkstraat 93
2514 JH 's-Gravenhage
T: 070 364 48 30
F: 070 364 48 33
E: notaris@ellenslentze.nl

 

Onderhands bod

Tot en met 26 februari 2018 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Doe een bod

 

Delen

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 26-02-2018 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.