Zuiderstraat 24, WINSCHOTEN

Object informatie

het woonhuis/tandartspraktijk met ondergrond, erf en verder alle aan- en toebehoren gelegen aan de Zuiderstraat 24 9671 GP Winschoten.

De hierna volgende, aangehaalde, informatie is afkomstig van derden, overgenomen uit het taxatierapport de dato 9 oktober 2017:
"indeling begane grond:
Hal, receptie/wachtkamer, twee behandelkamers, keuken, pantry, gang, rontgenruimte, badkamer met ligbad, douche, wastafel, toilet en bidet, c.v. ruimte en aangebouwde schuur.
Verdieping, overloop, voorraadkamer, kantoor, gang, kantoor, kantoor, toilettengroep, gipskamer."

Bezichtiging:
De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.
Soort eigendom:
Vol eigendom
Gebruik:
Onbekend
Kadastrale omschrijving:
kadastraal bekend gemeente Winschoten, sectie H nummer 1297, ter grootte van een are en negentig centiare (1 a 90 ca)
Bijzonderheden:
Van de koper wordt verwacht dat hij zelf onderzoek instelt naar de feitelijke en juridische eigenschappen van het verkochte, dan wel dat hij, als hij dit onderzoek achterwege laat of gelaten heeft, hij welbewust de daaraan verbonden risico’s aanvaardt zonder enig voorbehoud of enige aanspraak jegens de Verkoper of de notaris.

Om een goed beeld van (de staat van) het registergoed te krijgen wordt u uitdrukkelijk geadviseerd om het registergoed te bezichtigen.
Wanneer georganiseerde bezichtiging mogelijk is, zullen de bezichtigingstijdstippen op de veilingsite worden gepubliceerd. Bij interesse kunt u ook contact opnemen met ons kantoor.

De koper aanvaardt niet alleen de in de bijzondere voorwaarden vermelde aan het verkochte verbonden erfdienstbaarheden, buurwegen en/of kwalitatieve verplichtingen, maar ook die, welke niet vermeld zouden zijn in de bijzondere veilingvoorwaarden en (achteraf) wel blijken te bestaan.

Koper aanvaardt zonder voorbehoud dat de verkoper en de notaris zich bij hun onderzoek naar de hiervoor bedoelde lasten en beperkingen beperken tot hetgeen voorkomt in de laatste titel van aankomst en hetgeen zij feitelijk uit andere bronnen van het verkochte weten met betrekking tot deze lasten en beperkingen.

Let op! Het is mogelijk dat gedurende het veilingtraject nadere informatie beschikbaar komt. Houdt u de veilingsite in de gaten voor mogelijke wijziging of aanvulling van de beschikbare informatie.

Voor zover verkoper bekend is het verkochte grotendeels ingericht als bedrijfsruimte (gezondheidszorg) en mogelijk deels als woonruimte.

Overdrachtsbelasting
Voor zover het registergoed kwalificeert als woonruimte is hierover 2% overdrachtsbelasting verschuldigd. Voor het overige is 6% overdrachtsbelasting verschuldigd.

Koper dient in beginsel zelf zorg te dragen voor een taxatierapport/waardeverklaring op basis waarvan een splitsing tussen de afzonderlijk belaste delen kan worden aangebracht. Mogelijk dient er een afstemming met de belastingdienst plaats te vinden over de onderverdeling.


Veiling informatie

Type:
Executieveiling (hypotheek)
Status:
Gegund
Regioveiling:
Inzet:
woensdag 14 maart 2018 vanaf 13:30 uur
Afslag:
woensdag 14 maart 2018 vanaf 13:30 uur
Veilinglocatie:
Van der Valk Hotel Drachten
Lavendelheide 4
9202 PD Drachten
Kantoor:
Trip Advocaten & Notarissen
Hereweg 93
9721 AA GRONINGEN
T: 050 599 79 99
F: 050 599 79 88
E: veilingen@triplaw.nl
Behandelaar:
dhr F. Roelink

Financieel

Inzetpremie:
t.l.v. verkoper
Indicatie veilingkosten:
€ 4.055,00  (per 06-02-2018 om 08:46 uur)
Veilinghonorarium en kadastrale kosten inclusief btw (ook voor koper bij onderhandse executie)  (per 27-12-2017 om 07:39 uur)
Lasten (k.k.):
Zie veilingvoorwaarden

Voorwaarden

Brochures:
 • Download informatiebrochure (41545_akte van levering (Hyp4 deel 51425 nummer 124) geanonimiseerd.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (41545_vastgoedinformatie gemeente Oldambt.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (41545_aanvullende informatie Gemeente Oldambt.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (41545_regels BP Artikel 1 Begrippen.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (41545_regels BP Artikel 8 Dienstverlening.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (41545_regels BP Artikel 21 Waarde archeologie 2.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (41545_Report bodem zuiderstraat 24 Winschoten.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (41545_verbeelding Zuiderstraat 24 Winschoten.pdf) Download pdf
 • Bijzondere voorwaarden:

  Fotogalerij

  Veiling

  14 maart 2018 vanaf 13:30 uur
  Van der Valk Hotel Drachten
  Lavendelheide 4
  9202 PD Drachten

  Bedrijfspand / woonhuis
  Executieveiling (hypotheek)
  Status: Gegund
  Dossiernummer: 41545

   

  Notaris

  Trip Advocaten & Notarissen
  dhr F. Roelink
  Hereweg 93
  9721 AA GRONINGEN
  T: 050 599 79 99
  F: 050 599 79 88
  E: veilingen@triplaw.nl

   

  Inzetpremie

  t.l.v. verkoper

   

  Onderhands bod

  Tot en met 27 februari 2018 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

  Doe een bod

   

  Delen

  Delen

  Onderhands bod

  Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
  Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 27-02-2018 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

  Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.