Kade 15, ZEVENHOVEN

Object informatie

Dit betreffen enige losse percelen weiland te Zevenhoven, allemaal via de weg of via andere percelen bereikbaar.
Bezichtiging:
De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.
Soort eigendom:
Vol eigendom
Gebruik:
Onbekend
Kadastrale omschrijving:
1. de percelen grasland, gelegen te Zevenhoven, aan en nabij de Kade, kadastraal bekend gemeente Zevenhoven, sectie A nummer 348, ter grootte van achtenvijftig are en veertig centiare (58 a 40 ca),
2. het perceel grond, gelegen te Zevenhoven, Kade , kadastraal bekend gemeente Zevenhoven, sectie A nummer 349, ter grootte van een are en achtenzeventig centiare (1 a 78 ca),
3. de percelen grasland, gelegen te Zevenhoven, aan Kade, kadastraal bekend gemeente Zevenhoven, sectie A nummer 2675, ter grootte van twee hectare, eenenveertig are en tachtig centiare (2 ha 41 a 80 ca),
4. de percelen grasland, gelegen te Zevenhoven, aan de Hogedijk, kadastraal bekend gemeente Zevenhoven, sectie A nummer 3576, ter grootte van een hectare, drieënvijftig are (1 ha 53 a),
5. de percelen grasland, gelegen te Zevenhoven, aan de Hogedijk, kadastraal bekend gemeente Zevenhoven, sectie A nummer 3037, ter grootte van zevenenveertig are en vijfentwintig centiare (47 a 25 ca),
6. de percelen grasland, gelegen te Zevenhoven, aan de Hogedijk, kadastraal bekend gemeente Zevenhoven, sectie A nummer 3423, ter grootte van tien hectare, vijftien are en vijftig centiare (10 ha 15 a 50 ca).

Veiling informatie

Type:
Executieveiling (hypotheek)
Status:
Veiling
Regioveiling:
Inzet:
dinsdag 10 april 2018 vanaf 13:30 uur
Afslag:
dinsdag 10 april 2018 vanaf 13:30 uur
Veilinglocatie:
Venduehuis der Notarissen te 's-Gravenhage
Nobelstraat 5
2513 BC 's-Gravenhage
Kantoor:
Notariskantoor Oudewater
Rodezand 42
3421 BB OUDEWATER
T: 0348 56 14 27
F: 0348 56 47 89
E: info@notarisoudewater.nl
Behandelaar:
A.J.W. Kuiper
Opbrengst veiling:
€ 705.000,00

Financieel

Indicatie veilingkosten:
€ 15.000,00  (per 06-09-2017 om 10:38 uur)
kosten vmdl rond €10.000,00, vermeerderd met de inzetpremie die voor rekening komt van koper  (per 10-08-2017 om 16:12 uur)

Voorwaarden

Bijzondere voorwaarden:
Bijzondere veilingvoorwaarden:
Deze veiling zou eerst plaatsvinden op 15 september 2017.
Nadien is een verzoek ingediend tot onderhandse executoriale verkoop.
De rechter heeft dat verzoek afgewezen.

In afwijking van de eerder vastgestelde veilingvoorwaarden heeft de rechter bepaald dat nu moet worden verkocht op dinsdag 10 april 2018 om 13:30 uur te Den Haag, Nobelstraat 5 (Venduehuis der Notarissen).

Tot 2 weken voor de veiling kan een onderhands bod worden ingeleverd, maar gezien de uitspraak van de rechter wordt daar vermoedelijk niet op ingegaan.

Veiling

10 april 2018 vanaf 13:30 uur
Venduehuis der Notarissen te 's-Gravenhage
Nobelstraat 5
2513 BC 's-Gravenhage

Bijzonder object
Executieveiling (hypotheek)
Status: Veiling
Dossiernummer: 42830

 

Notaris

Notariskantoor Oudewater
A.J.W. Kuiper
Rodezand 42
3421 BB OUDEWATER
T: 0348 56 14 27
F: 0348 56 47 89
E: info@notarisoudewater.nl

 

Onderhands bod

Tot en met 26 maart 2018 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Doe een bod

 

Delen

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 26-03-2018 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.