De Terp 64, WITMARSUM

Object informatie

de recreatiewoning met ondergrond en verder toebehoren, staande en gelegen aan De Terp 64 te 8748 EH Witmarsum, kadastraal bekend gemeente Witmarsum, sectie F nummer 742, groot 4 are 9 centiare (4 a 9 ca), welk registergoed gedeeltelijk belast is met een opstalrecht nutsvoorzieningen ten behoeve van:
- de naamloze vennootschap Liander Infra N.V., gevestigd te Arnhem,
- de naamloze vennootschap Vitens N.V., gevestigd te Zwolle, en
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ziggo B.V., gevestigd te Utrecht;
Blijkens een akte, ingeschreven in de daartoe bestemde openbare registers op vier december tweeduizend acht in register Hypotheken 4 deel 55907 nummer 72.
Bezichtiging:
De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.
Soort eigendom:
Vol eigendom
Gebruik:
Verhuurd
Kadastrale omschrijving:
kadastraal bekend gemeente Witmarsum, sectie F nummer 742, groot 4 are en 9 centiare
Bijzonderheden:
ONDERZOEKSPLICHT KOPER
Van de koper wordt verwacht dat hij zelf onderzoek instelt naar de feitelijke en juridische eigenschappen van het verkochte, dan wel dat hij, als hij dit onderzoek achterwege laat of gelaten heeft, hij welbewust de daaraan verbonden risico’s aanvaardt zonder enig voorbehoud of enige aanspraak jegens de verkoper of de notaris.

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR EEN PARTICULIERE KOPER BIJ HET DOEN VAN EEN ONDERHANDSE BIEDING
Indien in het kader van het veilingtraject een onderhandse bieding van een particuliere koper (dat wil zeggen dat het onderpand gekocht wordt voor eigen gebruik en bewoning) door de bank wordt geaccepteerd, dient deze koper zich de dag na sluiting van de biedtermijn (te weten de woensdag na de sluitingstermijn) beschikbaar te houden voor ondertekening van de koopakte op het notariskantoor in verband met de wettelijke bedenktijd van 3 dagen.
Bij twijfel hieromtrent, adviseren wij u te allen tijde contact op te nemen met Jacqueline van Tongeren van Dirkzwager advocaten & notarissen te Arnhem.

BESTEMMINGSPLAN INFORMATIE
Het registergoed is gelegen in het bestemmingsplan: “Witmarsum Mounewetter” van de gemeente Súdwest-Fruslân. Het registergoed heeft de bestemming: “Recreatieve woondoeleinden”.

Het bestemmingsplan is gepubliceerd op deze website; daaruit blijkt dat permanente bewoning niet is toegestaan.

De Parkbeheerder is: Boersma Toerisme B.V., statutair gevestigd te Witmarsum.
De parkbijdrage inclusief grasmaaien en btw bedraagt voor 2018 € 2.022,68.

HUUR/GEBRUIK VAN HET REGISTERGOED
Volgens opgave van de Parkbeheerder:
- is het Registergoed gemeubileerd verhuurd; een kopie van de betreffende huurovereenkomst is gepubliceerd op deze website;
- is de meubilering en warmeigendom van de Parkbeheerder, doch hiervoor is geen bewijs geleverd;
- is er geen achterstand in de huurbetaling door de huidige huurder(s);
- is er geen borg betaald door de huidige huurder(s) dan wel bankgarantie afgegeven;
De huurovereenkomst is opgesteld door de Parkbeheerder en is niet gecontroleerd door Verkoper. Derhalve kunnen geen rechten worden ontleend aan voormelde opgave en huurovereenkomst.
De huur bedraagt € 1.000,00 incl. 6% btw per maand.

HUURBEDING
Het huurbeding is niet ingeroepen.


Veiling informatie

Type:
Executieveiling (hypotheek)
Status:
Gegund
Regioveiling:
Inzet:
woensdag 11 april 2018 vanaf 13:30 uur
Afslag:
woensdag 11 april 2018 vanaf 13:30 uur
Veilinglocatie:
Van der Valk Hotel Drachten
Lavendelheide 4
9202 PD Drachten
Kantoor:
Dirkzwager legal & tax
Velperweg 1
6824 BZ ARNHEM
T: 026 365 55 55
F: 026 351 07 93
E: veilingen@dirkzwager.nl
Behandelaar:
Jacqueline van Tongeren-den Hoed
Opbrengst veiling:
€ 145.000,00

Financieel

Inzetpremie:
1% voor rekening van de verkoper
Indicatie veilingkosten:
€ 5.041,00  (per 09-03-2018 om 10:17 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF  (per 09-03-2018 om 10:16 uur)

Voorwaarden

Brochures:
 • Download informatiebrochure (42775_Bestemmingsplan_Witmarsum_Mounewetter_pdf.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (42775_bestemmingsplan_BP_Mounewetter_-_plankaart_pdf.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (42775_beheersovereenkomst_anno_2015_pdf.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (42775_omschrijving_erfdienstbaarheden__kwalitatieve_verplichtingen_en_of_bijzondere_verplichtingen_pdf.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (42775_huurovereenkomst_De_Terp_64_Witmarsum.pdf) Download pdf
 • Bijzondere voorwaarden:

  Veiling

  11 april 2018 vanaf 13:30 uur
  Van der Valk Hotel Drachten
  Lavendelheide 4
  9202 PD Drachten

  Recreatiewoning
  Executieveiling (hypotheek)
  Status: Gegund
  Dossiernummer: 42775

   

  Notaris

  Dirkzwager legal & tax
  Jacqueline van Tongeren-den Hoed
  Velperweg 1
  6824 BZ ARNHEM
  T: 026 365 55 55
  F: 026 351 07 93
  E: veilingen@dirkzwager.nl

   

  Inzetpremie

  1% voor rekening van de verkoper

   

  Onderhands bod

  Tot en met 27 maart 2018 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

  Doe een bod

   

  Delen

  Delen

  Onderhands bod

  Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
  Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 27-03-2018 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

  Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.