Teakhout 18 A, ZAANDAM

Object informatie

1. Het recht van erfpacht met betrekking tot het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van een woning op de vierde verdieping en berging gelegen op de begane grond van het gebouw "Galilei" in het complex Murano gelegen te 1507 EM ZAANDAM, Teakhout 18 A, kadastraal bekend gemeente Zaandam, sectie K, complexaanduiding 12719-A, appartementsindex 964, uitmakende het drieënzestig/zesduizend driehonderdnegende (63/6.309e) aandeel in de gemeenschap, bestaande uit een gebouw genaamd “Galilei”, bestaande uit ruimten in de parkeergarage, eerste verdieping (gelegen op loopdek) en tweede tot en met dertiende verdieping; welk gebouw bevat drieënnegentig (93) woningen, drieënnegentig (93) bergingen, één (1) bedrijfsruimte (gedurende de bouw aangeduid als gebouw A), kadastraal bekend gemeente Zaandam, sectie K, complexaanduiding 12719-A, appartementsindex 662, uitmakende het zesduizend driehonderdnegen/tweeëndertigduizend tweehonderddrieënzeventigste (6.309/32.273e) aandeel in de hoofdgemeenschap (hierna ook genoemd: "de hoofdgemeenschap"), genaamd complex “Murano Zaanstad” te Zaandam, thans bestaande uit percelen grond gelegen aan de Houtveldweg, Ebbehout en Vurehout te Zaandam, gemeente Zaanstad, waarop zijn gebouwd negen gebouwen, bevattende woningen, bedrijfsruimten, bijbehorende bergingen, een parkeergarage alsmede parkeerplaatsen voor gemeenschappelijk gebruik en zich bevindende buiten de parkeergarage op het gemeenschappelijk terrein en fietsenstallingen, een en ander conform het door Burgemeester en Wethouders van Zaanstad goedgekeurde bouwplan, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Zaandam, sectie K nummer 12752, groot één hectare, éénendertig are en drieënnegentig centiare;
2. Het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van een parkeerplaats in de parkeergarage gelegen op de begane grond van het complex "Murano Zaanstad" gelegen te Zaandam, Houtveldweg, kadastraal bekend gemeente Zaandam, sectie K, complexaanduiding 12719-A, appartementsindex 720, uitmakende het twaalf/drieduizend tweehonderdvierennegentigste (12/3.294e) aandeel in de gemeenschap, bestaande uit de parkeergarage gelegen op de begane grond van het hiervoor genoemde complex Murano, bevattende tweehonderd vijf en zeventig (275) parkeerplaatsen, plaatselijk niet nader aangeduid, kadastraal bekend gemeente Zaandam, sectie K, complexaanduiding 12719-A, appartementsindex 661, uitmakende het drieduizend tweehonderdvierennegentig/tweeëndertigduizend tweehonderddrieënzeventigste (3.294/32.273e) aandeel in de hiervoren genoemde hoofdgemeenschap.
Bezichtiging:
De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.
Soort eigendom:
Erfpacht
Gebruik:
Verhuurd zonder toestemming schuldeiser
Kadastrale omschrijving:
1. Kadastraal bekend gemeente Zaandam, sectie K, complexaanduiding 12719-A, appartementsindex 964,
2. Kadastraal bekend gemeente Zaandam, sectie K, complexaanduiding 12719-A, appartementsindex 720,

Veiling informatie

Type:
Executieveiling (hypotheek)
Status:
Veiling
Regioveiling:
Inzet:
maandag 16 april 2018 vanaf 16:30 uur
Afslag:
maandag 16 april 2018 vanaf 16:30 uur
Veilinglocatie:
Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam
Kantoor:
CMS Derks Star Busmann
Parnassusweg 737
1077 DG AMSTERDAM
T: 020 301 63 01
F: 020 301 63 33
E: amsterdam.notariaat@cms-dsb.com
Behandelaar:
Behandelaar is M.F.M. Coll
Opbrengst veiling:
€ 172.000,00

Financieel

Inzetpremie:
1% van de inzetsom ten laste van verkoper
Indicatie veilingkosten:
€ 6.831,00  (per 16-03-2018 om 17:01 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF  (per 16-03-2018 om 17:00 uur)
Lasten (k.k.):
Datum betaling koopsom

Voorwaarden

Brochures:
 • Download informatiebrochure (42728_Bodemloketrapport.PDF) Download pdf
 • Download informatiebrochure (42728_info gemeente inzake bestemmingsplan.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (42728_00775_BESTEMMINGSPLAN_KAART.PDF) Download pdf
 • Download informatiebrochure (42728_775_Bestemmingsplan_toelichting_en_Voorschriften.PDF) Download pdf
 • Download informatiebrochure (42728_Geanonimiseerde informatie mbt erfpacht.PDF) Download pdf
 • Download informatiebrochure (42728_Uittreksel kadastrale kaart met omgevingskaart ZAANDAM K 12719 A964.PDF) Download pdf
 • Bijzondere voorwaarden:

  Fotogalerij

  Veiling

  16 april 2018 vanaf 16:30 uur
  Café-Restaurant Dauphine
  Prins Bernhardplein 175
  1097 BL Amsterdam

  Portiekwoning
  Executieveiling (hypotheek)
  Status: Veiling
  Dossiernummer: 42728

   

  Makelaar

  Kinneging & Heijer
  Derde Kostverlorenkade 33
  1054 TR Amsterdam
  T: 020 589 30 10
  E: info@khmakelaardij.nl

   

  Notaris

  CMS Derks Star Busmann
  Behandelaar is M.F.M. Coll
  Parnassusweg 737
  1077 DG AMSTERDAM
  T: 020 301 63 01
  F: 020 301 63 33
  E: amsterdam.notariaat@cms-dsb.com

   

  Inzetpremie

  1% van de inzetsom ten laste van verkoper

   

  Onderhands bod

  Tot en met 1 april 2018 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

  Doe een bod

   

  Delen

  Delen

  Onderhands bod

  Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
  Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 01-04-2018 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

  Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.