Admiraal de Ruijterweg 523 I, AMSTERDAM

Object informatie

Totaal gerenoveerde 3-kamer woning, welke optimaal (opnieuw) is ingedeeld, gelegen aan de mooie Admiraal de Ruijterweg!

De woning is verhuurd voor € 8.400 per jaar.

De foto's zijn van toen de woning leeg stond. De woning is momenteel dus verhuurd.

Dit zeer lichte en praktisch ingedeelde appartement heeft echt de WOW-factor! Bij de renovatie zijn mooiste materialen gebruikt en de woning is v.v. van de modernste "snufjes", zoals een smart thermostaat, welke vanaf de telefoon te bedienen is en een stil mechanisch ventilatie systeem, welke automatisch reageert op vocht in de badkamer.

Verder is het gehele appartement v.v. vloerverwarming (geen radiatoren die in de weg staan), is er een eiken lamelparketvloer gelegd en is de badkamer v.v. Grohe kranen en rainshower, waarbij het leidingwerk is weggewerkt in de wanden.

De erfpacht is voortdurend en de vergoeding (canon) die de eigenaar van dit appartement aan de gemeente dient te betalen bedraagt € 340,34 per jaar. Het tijdvak loopt tot 31 juli 2049. Op deze erfpacht zijn de Algemene bepalingen van voortdurend erfpacht 1994 van toepassing.

Bijzonderheden:
- Bouwjaar 1925
- Woonoppervlakte 57 m²
- Erfpacht: € 340,34 per jaar
- Servicekosten ca. € 94,60 per maand (inclusief opstalverzekering en reservering onderhoud)
- Volledig gerenoveerd
- Royale zolderkamer met de mogelijkheid tot het plaatsen van een wasbak met warm en koud water.

oplevering
De gehele woning is verhuurd. Let wel; de foto's zijn van toen de woning leeg stond. De woning is momenteel dus verhuurd.

energie (EPA)
M.b.t. het /de registergoed(eren) verklaart verkoper dat hij wel/niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen, zijnde een label (A t/m G), op welke datum dit geregistreerd is etc. In geval hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wordt koper geacht hiermee in te stemmen.

NEN 2580
M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat, hij wel beschikt over een NEN2580 meting; dat het bvo volgens deze meting 57 m² bedraagt/
hij niet in de mogelijkheid is gesteld het registergoed volgens de NEN2580 op te meten en dat de eventueel vermelde bvo volgens informatie is verkregen.

garanties/aansprakelijkheid
De verkoper geeft geen garantie / is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling danwel schriftelijk is medegedeeld etc.

Geen aanschrijvingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per datum 14-3-2018

Geen publiekrechtelijke beperkingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per datum 14-3-2018

VvE
Gegevens zijn op te vragen bij de makelaar.

overige bepalingen
De erfpacht is voortdurend en de vergoeding (canon) die de eigenaar van dit appartement aan de gemeente dient te betalen bedraagt € 340,34 per jaar. Het tijdvak loopt tot 31 juli 2049.
(Dit zijn omstandigheden die bekend zijn en voor de koper van belang, die hierboven niet besproken zijn: splitsing, erfpacht, kettingbeding, kwalitatieve verplichtingen, erfdienstbaarheden etc.)

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 2 dagen na de veiling van het betreffende perceel/of combinatie van percelen.
Bezichtiging:
Op de veilingdag is het mogelijk om zonder afspraak tussen 14:00 en 16:00 uur te bezichtigen. Andere momenten zijn op afspraak te maken met de makelaar.
Gebruik:
Verhuurd
Kadastrale omschrijving:
Kadastraal bekend gemeente Sloten, Sectie N, nummer 485 A-2.

Veiling informatie

Type:
Vrijwillige veiling
Status:
Gegund
Regioveiling:
Inzet:
maandag 16 april 2018 vanaf 16:30 uur
Afslag:
maandag 16 april 2018 vanaf 16:30 uur
Veilinglocatie:
Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam
Kantoor:
Buma | Algera Notariaat
Prins Hendriklaan 27-29
1075 AZ Amsterdam
T: 020 305 89 22
F: 020 305 89 33
E: info@banotariaat.nl
Behandelaar:
Mr. A. Buma
Opbrengst veiling:
€ 210.000,00

Financieel

Inzetpremie:
€ 2.750 inclusief BTW ten laste van verkoper.
Indicatie veilingkosten:
Specificatie indicatie kosten in PDF  (per 16-04-2018 om 11:11 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF  (per 16-04-2018 om 11:13 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF  (per 16-04-2018 om 11:19 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF  (per 16-04-2018 om 12:59 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF  (per 16-04-2018 om 14:17 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF  (per 16-04-2018 om 14:23 uur)

Fotogalerij

Veiling

16 april 2018 vanaf 16:30 uur
Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam

Appartement
Vrijwillige veiling
Status: Gegund
Dossiernummer: 42963

 

Makelaar

ERA Van de Steege makelaars Osdorp (contactpersoon is Roy Veltman)
Osdorpplein 405
1068 EV Amsterdam
T: 020 610 01 51
E: roy.v@vandesteege.nl

 

Notaris

Buma | Algera Notariaat
Mr. A. Buma
Prins Hendriklaan 27-29
1075 AZ Amsterdam
T: 020 305 89 22
F: 020 305 89 33
E: info@banotariaat.nl

 

Inzetpremie

€ 2.750 inclusief BTW ten laste van verkoper.

 

Delen

Delen

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.