Copernicusstraat 71 III, AMSTERDAM

Object informatie

Het voortdurend recht van erfpacht vast tot 15 november 2053 (voorwaarden 2000) op een perceel grond, eigendom van de gemeente Amsterdam, met de zich daarop bevindende opstal van een appartementsrecht met het uitsluitend gebruik van de woning op de 3e en 4e verdieping. De ligging van de woning is in een rustige lommerrijke buurt en er is een mogelijkheid voor het aanbrengen van dakterras. Het appartementsrecht is verhuurd en zal in bewoonde staat worden opgeleverd. De huur is € 607,21 per maand, er is geen huurcontract aanwezig.

oplevering
het appartementsrecht is verhuurd en zal bewoond worden opgeleverd, er is geen sprake van een huurcommissiezaak en er lopen geen rechtsgedingen en er is geen huurcontract aanwezig.

energie (EPA)
m.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat hij wel beschikt over een energieprestatiecertificaat als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen, zijnde een label F, op 29 juni 2017 geregistreerd.

NEN 2580
m.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat, hij niet in de mogelijkheid is gesteld het registergoed volgens de NEN2580 op te meten en dat het bruto vloeroppervlak groot 1 are 37 centiare staat vermeld in de splitsingsakte d.d.
14 augustus 2015.

garanties/aansprakelijkheid
de verkoper geeft geen garantie / is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling dan wel schriftelijk is medegedeeld etc.

aanschrijvingen
blijkens een kadastraal uittreksel per datum 23 maart 2018 geen aanschrijvingen.

publiekrechtelijke beperkingen
blijkens een kadastraal uittreksel per datum 23 maart 2018 geen publieke beperkingen.

milieu
m.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied melding maakt dat er geen boven- of ondergrondse tanks bekend zijn en dat historisch ook niets bekend is. Wel zijn er onderzoeken in het verleden gedaan bij een naburig perceel en in of directe omgeving. De rapportage van de Omgevingsdienst Noordzeekanaal gebied ligt ter inzage bij de directie-makelaar. Koper accepteert vermelde onder “milieu” voor zijn rekening en risico. Verkoper staat niet in voor de juistheid van het vermelde onder “milieu”.

risico
alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

VvE
Vereniging van Eigenaars Copernicusstraat 71 te Amsterdam, p/a Copernicusstraat 71 hs, 1098 JE Amsterdam (Kvk-nr. 63933683).

overige bepalingen
de bestemming van het erfpachtrecht is vanaf 16 november 2015 drie woningen en de Algemene Bepalingen 2000 zijn van toepassing.
De einddatum van het tijdvak blijft ongewijzigd 15 november 2053. De canon wordt elk jaar aangepast aan de inflatie verminderd met 1% (artikel 7 AB 2000). Betaling in half jaarlijkse termijnen voor of op 16 mei en 16 november.
Er is door verkoper een verzoek ingediend voor een overstap naar eeuwig durende erfpacht met afkoop van eeuwig durend erfpacht.

Huurder van het appartementsrecht heeft via Stichting !WOON (e-mail d.d. 19 maart 2018), team Oost, verzocht om dubbele beglazing.

gunning
de verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen één uur na de veiling van het betreffende perceel.
Bezichtiging:
Indien mogelijk iedere dinsdag en donderdag alsmede de veiling dag zelf van 14.00 - 16.00 uur vanaf twee weken voor de veiling.
Gebruik:
Verhuurd
Kadastrale omschrijving:
Kadastraal bekend gemeente Watergraafsmeer, Sectie B, nummer 5143, A – 3.

Veiling informatie

Type:
Vrijwillige veiling
Status:
Gegund
Regioveiling:
Inzet:
maandag 16 april 2018 vanaf 16:30 uur
Afslag:
maandag 16 april 2018 vanaf 16:30 uur
Veilinglocatie:
Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam
Kantoor:
Notariskantoor Brummelhuis
De Cuserstraat 5
1081 CK AMSTERDAM
T: 020 644 42 22
F: 020 644 96 38
E: notarissen@bs.knb.nl
Behandelaar:
Mr. V. Stradmeijer
Opbrengst veiling:
€ 290.000,00

Financieel

Inzetpremie:
€ 3.500 exclusief BTW ten laste van de verkoper.
Indicatie veilingkosten:
Specificatie indicatie kosten in PDF  (per 16-04-2018 om 12:46 uur)

Voorwaarden

Brochures:
 • Download informatiebrochure (42984_180327 ab2000.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (42984_180327 bag-viewer-0363010000608668.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (42984_180327 Kadastrale gegevens.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (42984_180327 kvk uittreksel VVE.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (42984_180327 Splitsingsakte.pdf) Download pdf
 • Bijzondere voorwaarden:

  Fotogalerij

  Veiling

  16 april 2018 vanaf 16:30 uur
  Café-Restaurant Dauphine
  Prins Bernhardplein 175
  1097 BL Amsterdam

  Appartement
  Vrijwillige veiling
  Status: Gegund
  Dossiernummer: 42984

   

  Makelaar

  VlaanderenMeybaum (contactpersonen zijn de heren N. Verbeek en J. Vlaanderen)
  Koppelkade 1
  1391 CT Abcoude
  T: 0294 28 16 70
  E: info@vlaanderenmeybaum.nl

   

  Notaris

  Notariskantoor Brummelhuis
  Mr. V. Stradmeijer
  De Cuserstraat 5
  1081 CK AMSTERDAM
  T: 020 644 42 22
  F: 020 644 96 38
  E: notarissen@bs.knb.nl

   

  Inzetpremie

  € 3.500 exclusief BTW ten laste van de verkoper.

   

  Delen

  Delen

  Onderhands bod

  Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.