Boksheuvelstraat 14 -14A, 'S-HERTOGENBOSCH

Object informatie

een (bedrijfs)woning met bedrijfspand, ondergrond, erf en verdere aanhorigheden, staande en gelegen te 5222 AN 's-Hertogenbosch, Boksheuvelstraat 14 en 14 A
Bezichtiging:
woensdag 25 april 2018, van 16:00 tot 17:00 uur

Soort eigendom:
Vol eigendom
Gebruik:
Verhuurd zonder toestemming schuldeiser
Kadastrale omschrijving:
kadastraal bekend gemeente 's-Hertogenbosch, sectie F, nummers:
- 1902, groot twee are en drieëntwintig centiare (2 a en 23 ca); en
- 1903, groot vijf are en drieënzeventig centiare (5 a en 73 ca);
Bijzonderheden:
BEWONING / GEBRUIK / BEROEP OP HUURBEDING / VERLOF VERLEEND DOOR VOORZIENINGENRECHTER:
De voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant heeft bij beschikking de dato 24 april 2018 beslist en het verlof terzake inroeping van het huurbeding verleend. De (eventuele) (onder)huurders/gebruikers zijn veroordeeld tot ontruiming van het registergoed doch is tevens bepaald dat gedurende een termijn van 3 dagen na betekening van de beschikking aan (eventuele) (onder)huurders/gebruikers niet ontruimd mag worden.
Betekening van de beschikking zal spoedig volgen.

INFORMATIE GEMEENTE 'S-HERTOGENBOSCH
Aan de gemeente is verzocht informatie te verstrekken omtrent eventueel van toepassing zijnde publiekrechtelijke beperkingen. De gemeente heeft in reactie hierop het volgende gemeld:
''De locatie betreft een dienstwoning. Volgens het bestemminhgsplan is er maar 1 per perceel toegestaan.
De regelgeving van de huisvestingsverordening is in dit geval niet van toepassing.
Voor percelen waarop bedrijfswoningen zijn toegelaten geldt dat:
1. per bouwperceel slechts 1 bedrijfswoning is toegestaan;
2. de inhoud van de woning niet meer mag bedragen dan 500 m3;
3. de goothoogte niet meer mag bedragen dan 6 meter;
4. de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 8,5 meter;
5. bij de bedrijfswoning bijgebouwen ten dienste van de woning mogen worden gerealiseerd tot een totale oppervlakte van 50 m2 en een maximale goothoogte van 3 meter.

OVERDRACHTSBELASTING:
Zie hiervoor de (bijzondere) veilingvoorwaarden.

GEGOEDHEID/LEGITIMATIE:
Een bieder dient zich te legitimeren en een bewijs van financiële gegoedheid te overleggen (zie voor internetborg de (bijzondere) veilingvoorwaarden).

Veiling informatie

Type:
Executieveiling (hypotheek)
Status:
Gegund
Regioveiling:
Inzet:
donderdag 17 mei 2018 vanaf 13:30 uur
Afslag:
donderdag 17 mei 2018 vanaf 13:30 uur
Veilinglocatie:
Golden Tulip Jagershorst Leende
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende
Kantoor:
VDB Notarissen B.V.
Eindhovenseweg 126
5582 HW WAALRE
T: 040 221 50 15
F: 040 221 42 25
E: wietekevanstraten@vdb-law.nl
Behandelaar:
mw. W. van Straten

Financieel

Inzetpremie:
1% van de inzetsom tlv veilingopbrengst/verkoper
Indicatie veilingkosten:
Specificatie indicatie kosten in PDF  (per 24-04-2018 om 10:56 uur)

Voorwaarden

Fotogalerij

Veiling

17 mei 2018 vanaf 13:30 uur
Golden Tulip Jagershorst Leende
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende

Bedrijfspand / woonhuis
Executieveiling (hypotheek)
Status: Gegund
Dossiernummer: 42848

 

Notaris

VDB Notarissen B.V.
mw. W. van Straten
Eindhovenseweg 126
5582 HW WAALRE
T: 040 221 50 15
F: 040 221 42 25
E: wietekevanstraten@vdb-law.nl

 

Inzetpremie

1% van de inzetsom tlv veilingopbrengst/verkoper

 

Onderhands bod

Tot en met 2 mei 2018 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Doe een bod

 

Delen

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 02-05-2018 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.