Schieweg 249 b, ROTTERDAM

Object informatie

het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie AB, complexaanduiding 2723-A, appartementsindex 26 omvattende:
a. het tweeëndertig achthonderd vierenzestigste (32/864e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit het gebouw met ondergrond, gelegen te Rotterdam aan de Schieweg 237 tot en met 249 (oneven nummers), hoek Talmastraat 45, welk gebouw bevat achtentwintig woningen en een garage, ten tijde van de splitsing in appartemensrechten kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie AB, nummer 1766, groot twaalf (12) are en negenenvijftig (59) centiare;
b. het recht tot het uitsluitend gebruik van de woning op de tweede en vierde verdieping en een schuur op de begane grond met verder toebehoren, plaatselijk bekend 3038 AZ Rotterdam, Schieweg 249b
Bezichtiging:
De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.
Soort eigendom:
Vol eigendom
Gebruik:
Onbewoond
Kadastrale omschrijving:
kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie AB, complexaanduiding 2723-A, appartementsindex 26
Bijzonderheden:
De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: administratief onbewoond.

het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie AB, complexaanduiding
2723-A, appartementsindex 26 omvattende:
a. het tweeëndertig achthonderd vierenzestigste (32/864e) onverdeeld aandeel in de \
gemeenschap bestaande uit het gebouw met ondergrond, gelegen te Rotterdam aan de
Schieweg 237 tot en met 249 (oneven nummers), hoek Talmastraat 45, welk gebouw bevat
achtentwintig woningen en een garage, ten tijde van de splitsing in appartemensrechten
kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie AB, nummer 1766, groot twaalf (12) are en
negenenvijftig (59) centiare;
b. het recht tot het uitsluitend gebruik van de woning op de tweede en vierde verdieping en een
schuur op de begane grond met verder toebehoren, plaatselijk bekend 3038 AZ Rotterdam,
Schieweg 249b

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE pro memorie.
Bijdrage VvE per maand/kwartaal pro memorie. Mutatiekosten pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 21 augustus 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 9.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 16 oktober 2018.

Info: www.veilingbiljet.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010-2001715, e-mail: vera.sibbes@roxlegal.nl, in behandeling bij mw. V.D. Sibbes

Veiling informatie

Type:
Executieveiling (hypotheek)
Status:
Onderhands verkocht (deze veiling gaat niet door)
Regioveiling:
Inzet:
woensdag 05 september 2018 vanaf 13:30 uur
Afslag:
woensdag 05 september 2018 vanaf 13:30 uur
Veilinglocatie:
Vendu Rotterdam
Kipstraat 54
3011 RT Rotterdam
Kantoor:
RoX Legal
Weena 220
3012 NJ Rotterdam
T: 010 200 17 00
E: rogier.vanheeswijk@roxlegal.nl
Behandelaar:
Mw. V.D. Sibbes

Financieel

Indicatie veilingkosten:

Voorwaarden

Brochures:
 • Download informatiebrochure (43303_Afschrift openbaar register Hyp4 dl 6400 nr 17 reeks ROTTERDAM.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43303_Afschrift openbaar register Hyp4 dl 6507 nr 34 reeks ROTTERDAM.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43303_bag-viewer- Schieweg 249b te Rotterdam.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43303_Bijzondere veilingvoorwaarden.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43303_energielabel G..pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43303_Bodemloketrapport Schieweg 249 B Rotterdam.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43303_ruimtelijke plannen Schieweg 249b te Rotterdam.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43303_Van Vereniging van Eigenaren ontvangen opgave.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43303_Afschrift openbaar register Hyp4 dl 8926 nr 27 reeks ROTTERDAM.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43303_Kostenoverzicht_1.pdf) Download pdf
 • Bijzondere voorwaarden:

  Veiling

  5 september 2018 vanaf 13:30 uur
  Vendu Rotterdam
  Kipstraat 54
  3011 RT Rotterdam

  Portiekwoning
  Executieveiling (hypotheek)
  Status: Onderhands verkocht (deze veiling gaat niet door)
  Dossiernummer: 43303

   

  Notaris

  RoX Legal
  Mw. V.D. Sibbes
  Weena 220
  3012 NJ Rotterdam
  T: 010 200 17 00
  E: rogier.vanheeswijk@roxlegal.nl

   

  Onderhands bod

  Tot en met 21 augustus 2018 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

  Doe een bod

   

  Delen

  Delen

  Onderhands bod

  Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
  Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 21-08-2018 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

  Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.