Hoofdweg 76, FINSTERWOLDE

Attentie:
Internetveiling. Het betreft hier een door brand verwoeste woonboerderij

Object informatie

Braakliggend perceel grond met door brand verwoeste opstallen, plaatselijk bekend Hoofdstraat 76 te 9684 CJ Finsterwolde.
Bezichtiging:
De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.
Soort eigendom:
Vol eigendom
Gebruik:
Niet in gebruik
Kadastrale omschrijving:
kadastraal bekend gemeente Finsterwolde, sectie H nummer 1674, groot 77 are 65 centiare
Bijzonderheden:
Van de koper wordt verwacht dat hij zelf onderzoek instelt naar de feitelijke en juridische eigenschappen van het verkochte, dan wel dat hij, als hij dit onderzoek achterwege laat of gelaten heeft, hij welbewust de daaraan verbonden risico’s aanvaardt zonder enig voorbehoud of enige aanspraak jegens de Verkoper of de notaris.

Om een goed beeld van (de staat van) het registergoed te krijgen wordt u uitdrukkelijk geadviseerd om het registergoed te bezichtigen.
Het te veilen perceel is aan de wegzijde afgezet met bouwhekken. Hiermee wordt aangegeven dat het NIET de bedoeling is het terrein te betreden.
Bezichtiging van het perceel is vanaf de wegzijde mogelijk.

De koper aanvaardt niet alleen de in de bijzondere voorwaarden vermelde aan het verkochte verbonden erfdienstbaarheden, buurwegen en/of kwalitatieve verplichtingen, maar ook die, welke niet vermeld zouden zijn in de bijzondere veilingvoorwaarden en (achteraf) wel blijken te bestaan.

Koper aanvaardt zonder voorbehoud dat de verkoper en de notaris zich bij hun onderzoek naar de hiervoor bedoelde lasten en beperkingen beperken tot hetgeen voorkomt in de laatste titel van aankomst en hetgeen zij feitelijk uit andere bronnen van het verkochte weten met betrekking tot deze lasten en beperkingen.

Let op! Het is mogelijk dat gedurende het veilingtraject nadere informatie beschikbaar komt. Houdt u de veilingsite in de gaten voor mogelijke wijziging of aanvulling van de beschikbare informatie.

Voor nadere informatie aangaande het registergoed wordt ondermeer verwezen naar:
1. http://www.ruimtelijkeplannen.nl
2. http://www.bodemloket.nl

Overdrachtsbelasting:
Het tarief voor de overdrachtsbelasting bedraagt 6%.
Ter toelichting:
Het registergoed kwalificeert niet als woning in de zin van artikel 14 lid 2 van de Wet belastingen van rechtsverkeer, zodat het verlaagde tarief niet van toepassing is. Voor de kwalificering van het registergoed (in fiscale zin) kan worden aangesloten bij de uitspraak van de rechtbank Zeeland – West-Brabant van 1 maart 2018 (te vinden via www.rechtspraak.nl onder kenmerk: ECLI:NL:RBZWB:2018:1629). Daarin is onder vergelijkbare omstandigheden geoordeeld dat er geen sprake is van een situatie waarbij het verlaagde tarief van toepassing is.

Veiling informatie

Type:
Executieveiling (hypotheek)
Status:
Gegund
Inzet:
woensdag 19 september 2018 vanaf 10:30 uur
Afslag:
woensdag 19 september 2018 vanaf 10:30 uur
Veilinglocatie:
internet-only (veiling) Noordelijk Nederland
Kantoor:
Trip Advocaten & Notarissen
Hereweg 93
9721 AA GRONINGEN
T: 050 599 79 99
F: 050 599 79 88
E: veilingen@triplaw.nl
Behandelaar:
dhr. F.H. Roelink

Financieel

Inzetpremie:
1% van de inzetsom (t.l.v. verkoper)
Indicatie veilingkosten:
€ 4.600,00  (per 16-08-2018 om 12:25 uur)
Kosten betreffen notarieel honorarium, kadastrale kosten en btw. Excl. ontruim.kost  (per 16-08-2018 om 12:26 uur)
Lasten (k.k.):
Zie veilingvoorwaarden

Voorwaarden

Brochures:
 • Download informatiebrochure (43283_e-mail Gemeente Oldambt.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43283_inf gemeente bestemming_ vastgoedinformatie Hoofdweg 76 Finsterwolde.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43283_inf gemeente bestemming_ verbeelding Hoofdweg ong (76) Finsterwolde.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43283_inf gemeente bestemming_ regels BP artikel 20 woongebied.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43283_inf gemeente bestemming_ regels BP artikel 22 archeologie 3.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43283_inf gemeente bestemming_ regels BP artikel 25 galciale ruggen en inversieruggen.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43283_inf gemeente bestemming_ regels BP artikel 26 groene linten.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43283_inf gemeente bestemming_ rapport bodem Hoofdweg 76 Finsterwolde.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43283_akte van levering (Hyp4, deel 7675 nummer 15, reeks Groningen).pdf) Download pdf
 • Bijzondere voorwaarden:

  Fotogalerij

  Veiling

  19 september 2018 vanaf 10:30 uur
  internet-only (veiling) Noordelijk Nederland

  Perceel grond met opstal(len)
  Executieveiling (hypotheek)
  Status: Gegund
  Dossiernummer: 43283

   

  Notaris

  Trip Advocaten & Notarissen
  dhr. F.H. Roelink
  Hereweg 93
  9721 AA GRONINGEN
  T: 050 599 79 99
  F: 050 599 79 88
  E: veilingen@triplaw.nl

   

  Inzetpremie

  1% van de inzetsom (t.l.v. verkoper)

   

  Onderhands bod

  Tot en met 4 september 2018 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

  Doe een bod

   

  Delen

  Delen

  Onderhands bod

  Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
  Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 04-09-2018 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

  Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.