Pinkenbergseweg 21, VELP GLD

Object informatie

het woonhuis met garage, ondergrond, erf, tuin en verdere aanhorigheden, staande en gelegen aan de Pinkenbergseweg 21 te 6881 BB Velp, kadastraal bekend gemeente Velp (GLD) sectie K nummer 832, groot 4 are en 18 centiare
Bezichtiging:
De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.
Soort eigendom:
Vol eigendom
Gebruik:
Bewoond/in eigen gebruik
Kadastrale omschrijving:
kadastraal bekend gemeente Velp (GLD), sectie K nummer 832, groot 4 are 18 centiare
Bijzonderheden:
BESTEMMINGSPLAN INFORMATIE
Het registergoed is gelegen in het bestemmingsplan: “Velp-Noord 2016, woongebieden” van de gemeente Rheden. Het registergoed heeft de bestemming: “wonen”.

BETALING KOOPPRIJS
De koopprijs moet, met inachtneming van het bepaalde in artikel 10 AVVE, worden voldaan uiterlijk twee (2) weken na de gunning.

INZETPREMIE
Inzetpremie is voor rekening van de verkoper.
Als door verkoper niet wordt gegund, is er geen inzetpremie verschuldigd.

ONDERZOEKSPLICHT KOPER
Van de koper wordt verwacht dat hij zelf onderzoek instelt naar de feitelijke en juridische eigenschappen van het verkochte, dan wel dat hij, als hij dit onderzoek achterwege laat of gelaten heeft, hij welbewust de daaraan verbonden risico’s aanvaardt zonder enig voorbehoud of enige aanspraak jegens de verkoper of de notaris.

Veiling informatie

Type:
Executieveiling (beslag)
Status:
Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Regioveiling:
Inzet:
dinsdag 16 oktober 2018 vanaf 13:30 uur
Afslag:
dinsdag 16 oktober 2018 vanaf 13:30 uur
Veilinglocatie:
Hotel Congrescentrum Papendal
Papendallaan 3
6816 VD Arnhem
Kantoor:
Dirkzwager legal & tax
Velperweg 1
6824 BZ ARNHEM
T: 026 365 55 55
F: 026 351 07 93
E: veilingen@dirkzwager.nl
Behandelaar:
Sanne Beke

Financieel

Inzetpremie:
1% ten laste van verkoper
Indicatie veilingkosten:
€ 5.344,00  (per 14-09-2018 om 10:49 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF  (per 14-09-2018 om 10:49 uur)

Voorwaarden

Brochures:
 • Download informatiebrochure (43293_Brondocument_HYP4_1849_36_6881BB21_18-10-2017_10-45-11.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43293_41183_titel deel 8808 nr 24.pdf) Download pdf
 • Bijzondere voorwaarden:

  Veiling

  16 oktober 2018 vanaf 13:30 uur
  Hotel Congrescentrum Papendal
  Papendallaan 3
  6816 VD Arnhem

  Woonhuis
  Executieveiling (beslag)
  Status: Vervallen (deze veiling gaat niet door)
  Dossiernummer: 43293

   

  Notaris

  Dirkzwager legal & tax
  Sanne Beke
  Velperweg 1
  6824 BZ ARNHEM
  T: 026 365 55 55
  F: 026 351 07 93
  E: veilingen@dirkzwager.nl

   

  Inzetpremie

  1% ten laste van verkoper

   

  Delen

  Delen

  Onderhands bod

  Beslagveiling

  Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.