Snelliusweg 55, ARNHEM

Object informatie

de bedrijfsunit met ondergrond en verdere aanhorigheden, staande en gelegen aan de Snelliusweg 55 te 6827 DG Arnhem, kadastraal bekend gemeente Arnhem, sectie D, nummer 5459, groot zeventig centiare (70 ca);, alsmede het één/veertiende (1/14e) onverdeeld aandeel in het tot mandeligheid bestemde terrein, welk terrein deel uitmaakt van het perceel kadastraal bekend gemeente Arnhem, sectie D, nummer 5447, groot zeventien are dertig centiare (17 a 30 ca).

De hiervoor gemelde kadastrale percelen Arnhem, sectie D, nummers 5459 en 5447, zijn gedeeltelijk belast met een opstalrecht nutsvoorzieningen, zulks ten behoeve van de naamloze vennootschap Liander Infra N.V., gevestigd te Arnhem, krachtens de inschrijving in de Openbare Registers (destijds te Arnhem) op elf juli tweeduizend vijf in het register Hypotheken 4 deel 30815 nummer 168.

Publiekrechtelijke beperkingen
Bij de kadastrale eigendomsinformatie van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers staan de volgende aantekeningen:
“Publiekrechtelijke beperking Melding, bevel, beschikking of vordering Wet bodembescherming
Betrokken gemeente Arnhem
Afkomstig uit stuk KW140521 Ingeschreven op 21-05-2014”; alsmede
“Publiekrechtelijke beperking Melding, bevel, beschikking of vordering Wet bodembescherming
Betrokken gemeente Arnhem
Afkomstig uit stuk KW060404a Ingeschreven op 04-04-2006”.
Bezichtiging:
De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.
Soort eigendom:
Vol eigendom
Gebruik:
Bewoond/in eigen gebruik
Kadastrale omschrijving:
Bedrijfspand: kadastraal bekend gemeente Arnhem, sectie D, nummer 5459, groot 70 ca.
1/14e onverdeeld aandeel in het mandelige perceel, kadastraal bekend gemeente Arnhem, sectie D, nummer 5447, groot 17 a 30 ca.
Bijzonderheden:
INZETPREMIE
In afwijking van artikel 7 lid 3 AVVE 2017 is geen inzetpremie verschuldigd indien de verkoper niet overgaat tot gunning en in afwijking van artikel 7 lid 2 AVVE 2017 is geen inzetpremie verschuldigd indien de inzetter tevens koper is.

BESTEMMINGSPLAN INFORMATIE
Het registergoed is gelegen in het bestemmingsplan: “Bedrijventerrein Westervoortsedijk” van de gemeente Arnhem Het registergoed heeft de bestemming: “Bedrijfsdoeleinden-IV”. Tevens zijn de volgende dubbelbestemmingen van toepassing: '' Bentonietcementwand'' en ''Zone afschermlaag 1''.

Volgens schriftelijke opgave van de gemeente Arnhem d.d. 3 september 2018 is in procedure het plan ‘geluidszone Industrieterrein Arnhem Noord’

ONDERZOEKSPLICHT KOPER
Van de koper wordt verwacht dat hij zelf onderzoek instelt naar de feitelijke en juridische eigenschappen van het verkochte, dan wel dat hij, als hij dit onderzoek achterwege laat of gelaten heeft, hij welbewust de daaraan verbonden risico’s aanvaardt zonder enig voorbehoud of enige aanspraak jegens de verkoper of de notaris.


Veiling informatie

Type:
Executieveiling (hypotheek)
Status:
Onderhands verkocht (deze veiling gaat niet door)
Regioveiling:
Inzet:
dinsdag 16 oktober 2018 vanaf 13:30 uur
Afslag:
dinsdag 16 oktober 2018 vanaf 13:30 uur
Veilinglocatie:
Hotel Congrescentrum Papendal
Papendallaan 3
6816 VD Arnhem
Kantoor:
Dirkzwager legal & tax
Velperweg 1
6824 BZ ARNHEM
T: 026 365 55 55
F: 026 351 07 93
E: veilingen@dirkzwager.nl
Behandelaar:
Sanne Beke

Financieel

Inzetpremie:
1% voor rekening van koper
Indicatie veilingkosten:
€ 7.678,00  (per 14-09-2018 om 11:35 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF  (per 14-09-2018 om 11:35 uur)

Voorwaarden

Brochures:
 • Download informatiebrochure (43307_beschikking_nazorgplan_bodemsanering_0012_57_02.pdf) Download pdf
 • Bijzondere voorwaarden:

  Veiling

  16 oktober 2018 vanaf 13:30 uur
  Hotel Congrescentrum Papendal
  Papendallaan 3
  6816 VD Arnhem

  Bedrijfspand
  Executieveiling (hypotheek)
  Status: Onderhands verkocht (deze veiling gaat niet door)
  Dossiernummer: 43307

   

  Notaris

  Dirkzwager legal & tax
  Sanne Beke
  Velperweg 1
  6824 BZ ARNHEM
  T: 026 365 55 55
  F: 026 351 07 93
  E: veilingen@dirkzwager.nl

   

  Inzetpremie

  1% voor rekening van koper

   

  Onderhands bod

  Tot en met 1 oktober 2018 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

  Doe een bod

   

  Delen

  Delen

  Onderhands bod

  Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
  Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 01-10-2018 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

  Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.