Nassaukade 153, AMSTERDAM

Object informatie

Geheel pand bestaande uit bedrijfsruimte op de begane grond en drie bovengelegen woningen. Pand wordt leeg en vrij van huur opgeleverd. Gelegen op erfpacht; AB 1915, vaste canon €400,23 tot 29-2-2024. Zeer centraal gelegen.

oplevering
Pand wordt leeg en vrij van huur opgeleverd.

energie (EPA)
M.b.t. het /de registergoed(eren) verklaart verkoper dat hij wel/niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen, zijnde een label (A t/m G), op welke datum dit geregistreerd is etc. In geval hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wordt koper geacht hiermee in te stemmen.

NEN 2580
M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat, hij wel beschikt over een NEN2580 meting;
BVO bedrijfsruimte volgens deze meting 81 m² bedraagt.
Eerste etage 62 m2
Tweede etage 64 m2
Derde etage 61 m2
Totale oppervlakte bedrijfsruimte + woningen bedraagt 268 m2

garanties/aansprakelijkheid
De verkoper geeft geen garantie / is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling danwel schriftelijk is medegedeeld. Pand wordt geveild en geleverd ‘as is, where is’.

aanschrijvingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per datum 21-09-2018 rusten er geen aanschrijvingen op het pand.

publiekrechtelijke beperkingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per datum 21-09-2018 staan er geen publiekrechtelijke beperkingen ingeschreven op dit perceel.

milieu
M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat het hem niet bekend is of de grond meer of minder vervuild is dan elders in de stad. Bij funderingsherstel dient koper altijd rekening te houden met extra onderzoek naar de grond.

besluit
De gemeente heeft besloten een omgevingsvergunning te verlenen voor het project ‘het veranderen van de woningen op de 1e , 2e en 3e verdieping, het maken van een dakterras, het vergroten van de balkons tot 1,5m aan de achtergevel en het vernieuwen van de ramen en deuren in de voorgevel van het gebouw op de locatie Nassaukade 153 in Amsterdam’, onder het in dit besluit gestelde voorschriften. De vergunning moet nog wel door de bezwaartermijn. (6 weken)

risico
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

overige bepalingen
Pand is gelegen op grond uitgegeven in erfpacht. De AB 1915 zijn van toepassing. De vaste canon bedraagt €400,23 per jaar tot 29-02-2024.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 48 uur na de veiling van het betreffende perceel/of combinatie van percelen.
Bezichtiging:
In overleg met de directie-makelaar is bezichtigen op afspraak mogelijk. Binnenlopen zonder afspraak kan ook op donderdag 11 oktober tussen 13.00 en 14.00 uur en op maandag 15 oktober tussen 13.00 en 14.00 uur.
Gebruik:
Leegstaand
Kadastrale omschrijving:
Kadastraal bekend gemeente Amsterdam, Sectie Q, nummer 4218, groot 0 ha 0 are 98 ca.

Veiling informatie

Type:
Vrijwillige veiling
Status:
Niet gegund
Regioveiling:
Inzet:
maandag 15 oktober 2018 vanaf 16:30 uur
Afslag:
maandag 15 oktober 2018 vanaf 16:30 uur
Veilinglocatie:
Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam
Kantoor:
Buma | Algera Notariaat
Prins Hendriklaan 27-29
1075 AZ Amsterdam
T: 020 305 89 22
F: 020 305 89 33
E: info@banotariaat.nl
Behandelaar:
Dhr. Mr. A. Buma
Opbrengst veiling:
€ 1.400.000,00

Financieel

Inzetpremie:
€ 15.000 inclusief BTW ten last van verkoper.
Indicatie veilingkosten:
Specificatie indicatie kosten in PDF  (per 21-09-2018 om 12:03 uur)

Voorwaarden

Brochures:
 • Download informatiebrochure (43540_180925 veilingbrochure nassaukade 153.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43540_180921153-huis bag-viewer-0363010000748329 - kopie.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43540_180921 153-1 bag-viewer-0363010000748330 - kopie.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43540_180921153-2 bag-viewer-0363010000748331 - kopie.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43540_180921153-3 bag-viewer-0363010000748332 - kopie.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43540_180921Erfpachtcanon 2018 - versie 2.PDF) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43540_180921Meetrapport - Nassaukade 153-HS, Amsterdam - kopie.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43540_180921Meetrapport - Nassaukade 153-1, Amsterdam - kopie.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43540_180921Meetrapport - Nassaukade 153-2, Amsterdam - kopie.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43540_180921Meetrapport - Nassaukade 153-3, Amsterdam - kopie.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43540_180921Polis opstalverzekering.300718 versie 2.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43540_180921AB 1915.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43540_180921Uittreksel kadastrale kaart - kopie.pdf) Download pdf
 • Bijzondere voorwaarden:

  Fotogalerij

  Veiling

  15 oktober 2018 vanaf 16:30 uur
  Café-Restaurant Dauphine
  Prins Bernhardplein 175
  1097 BL Amsterdam

  Herenhuis
  Vrijwillige veiling
  Status: Niet gegund
  Dossiernummer: 43540

   

  Makelaar

  Smit & Heinen Makelaars en Taxateurs o/z (contactpersoon is Dhr. S. Heinen)
  Van Woustraat 161
  1073 EW Amsterdam
  T: 020 672 70 74
  E: info@smitenheinen.nl

   

  Notaris

  Buma | Algera Notariaat
  Dhr. Mr. A. Buma
  Prins Hendriklaan 27-29
  1075 AZ Amsterdam
  T: 020 305 89 22
  F: 020 305 89 33
  E: info@banotariaat.nl

   

  Inzetpremie

  € 15.000 inclusief BTW ten last van verkoper.

   

  Delen

  Delen

  Onderhands bod

  Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.