Pappersjans 3 C, HEERLEN

Object informatie

Indeling volgens geveltaxatie d.d. 4 juli 2018 (notaris kan hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden):

Conform de verkoopinformatie van het appartement in 2001 is de indeling als volgt:

Souterrain:
Privéberging.

Begane grond:
Centrale entree met bellentableau, brievenbussen en intercom, trapopgang.

Derde verdieping: Entree/hal, meterkast, toiletruimte, woonkamer (5.73x4.40m), open keuken (2.85x2.20m), badkamer en twee slaapkamers met de afmetingen: 3.60x3.20m en 3.30x2.05m.

Vierde verdieping: Bergruimte onder de kapconstructie (5.60 x 2.75m).
Bezichtiging:
De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.
Soort eigendom:
Overige
Gebruik:
Bewoond/in eigen gebruik
Kadastrale omschrijving:
het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning (blijkens de akte van splitsing omschreven als woonkamer met open keuken en balkon, hal, centrale verwarmingsruimte toilet, twee muurkasten, douche, twee slaapkamers waarvan een met balkon, meterkast op de derde verdieping, berging op de vierde verdieping en een berging in het souterrain,
plaatselijk bekend als Pappersjans 3 C te 6413 CK Heerlen, kadastraal bekend gemeente Heerlen, sectie B complexaanduiding 7450, appartementsindex 46;
uitmakende twee negentien/eenhonderdste procent (2,19%) in de gemeenschap, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Heerlen, sectie B nummer 7445.
Bijzonderheden:
op het adres van dit appartement staan geen andere personen dan de eigenaar ingeschreven. Omdat sprake is van een geveltaxatie, dient Verkoper zekerheidshalve toch het huurbeding in te roepen. Daarvoor is verlof van de Voorzieningenrechter vereist.
De Voorzieningenrechter heeft bij beschikking d.d. 13 september 2018 het gevraagde verlof verleend. De termijn van niet-ontruiming bedraagt 3 dagen na betekening.
Verkoper draagt alle bevoegdheden tot uitoefening van het huurbeding over aan de koper. De uitoefening van het huurbeding komt voor rekening en risico van koper.

Veiling informatie

Type:
Executieveiling (hypotheek)
Status:
Veiling
Inzet:
dinsdag 23 oktober 2018 vanaf 10:30 uur
Afslag:
dinsdag 23 oktober 2018 vanaf 10:30 uur
Veilinglocatie:
internet-only (veiling) Zuidelijk Nederland
Kantoor:
AchtenvanGent Notarissen
Wilhelminasingel 68A
6221 BK Maastricht
T: 043 328 17 60
F: 043 325 14 26
E: veiling@achtenvangent.nl
Behandelaar:
dhr C.M. (Chris) van Beuzekom (Tel direct: 043-328 13 82)

Financieel

Inzetpremie:
1% t.l.v. verkoper
Indicatie veilingkosten:
€ 4.498,00  (per 12-09-2018 om 15:55 uur)
geschatte kosten van gedwongen ontruiming bedragen € 3.000,-  (per 12-09-2018 om 14:18 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF  (per 12-09-2018 om 14:17 uur)
Lasten:
Rioolheffing € 80,04  jaarlijks
Waterschapslasten € 15,75  jaarlijks
OZB-eigenaar € 149,54  jaarlijks
VVE-bijdrage (per maand) 155 pm Achterstallig:   3410
Lasten (k.k.):
Zie veilingvoorwaarden

Voorwaarden

Brochures:
 • Download informatiebrochure (43507_Akte van splitsing - Brondocument_Hyp3_4191_44.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43507_Splitsingstekening.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43507_VVE-verklaring.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43507_VVE Jaarrekening 2017 - begroting 2018 - Beg.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43507_VVE - Meerjarenonderhoudsplan.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43507_VVE huishoudelijk regl september 2007.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43507_Bodeminfo gemeente.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43507_Kaart Bodemloket.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43507_Kaart BP Heerlerheide Oost.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43507_Artikel 19 Wonen - Gestapeld.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43507_Artikel 21 Waarde - Archeologie.pdf) Download pdf
 • Bijzondere voorwaarden:

  Fotogalerij

  Veiling

  23 oktober 2018 vanaf 10:30 uur
  internet-only (veiling) Zuidelijk Nederland

  Portiekwoning
  Executieveiling (hypotheek)
  Status: Veiling
  Dossiernummer: 43507

   

  Notaris

  AchtenvanGent Notarissen
  dhr C.M. (Chris) van Beuzekom (Tel direct: 043-328 13 82)
  Wilhelminasingel 68A
  6221 BK Maastricht
  T: 043 328 17 60
  F: 043 325 14 26
  E: veiling@achtenvangent.nl

   

  Inzetpremie

  1% t.l.v. verkoper

   

  Onderhands bod

  Tot en met 8 oktober 2018 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

  Doe een bod

   

  Delen

  Delen

  Onderhands bod

  Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
  Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 08-10-2018 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

  Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.