De Reiger 219, HOOGEVEEN

Object informatie

Woning met balkon gelegen op de eerste verdieping, een afzonderlijke berging op de begane grond en verder toebehoren.

Bouwjaar conform BAG viewer: 1966
Oppervlakte conform BAG viewer: 59 m2
Bezichtiging:
woensdag 3 oktober 2018, van 10:00 tot 11:00 uur

Soort eigendom:
Vol eigendom
Gebruik:
Overig
Kadastrale omschrijving:
Kadastraal bekend gemeente Hoogeveen sectie D nummer 5216 A-7.
Bijzonderheden:
Op de veiling zijn van toepassing de AVVE2017, voor zover daarvan in de bijzondere veilingvoorwaarden niet wordt afgeweken. De algemene- en bijzondere veilingvoorwaarden zijn geüpload op de website van Velingbiljet. Een bieder die onderhands of ter veiling een bieding doet, wordt geacht van de inhoud van voormelde documenten kennis te hebben genomen.

De VVE is actief.
Het boekjaar loopt gelijk aan het kalenderjaar.
De maandelijkse VvE-bijdrage bedraagt: € 143,04. in deze bijdrage is een gedeelte stookkosten begrepen van € 46,00.
Voor rekening van koper komen de aan de vereniging van eigenaars verschuldigde bijdragen over het lopende en voorafgaande boekjaar tot en met december 2018, bedragende € 3.709,89 alsmede de administratiekosten bedragende € 75,00.

Huurbeding
De Verkoper heeft het verlof tot het inroepen van het huurbeding als bedoeld in artikel 3:264 leden 5 en 6 van het Burgerlijk Wetboek aan de Voorzieningenrechter gevraagd. De behandeling van dit verzoek zal voor de veilingdatum plaatsvinden. De beslissing van de voorzieningenrechter zal via de Website worden bekend gemaakt. De Koper aanvaardt een eventueel door de Voorzieningenrechter opgelegde ontruimingstermijn.

Veiling informatie

Type:
Executieveiling (hypotheek)
Status:
Onderhands verkocht (deze veiling gaat niet door)
Inzet:
dinsdag 23 oktober 2018 vanaf 10:30 uur
Afslag:
dinsdag 23 oktober 2018 vanaf 10:30 uur
Veilinglocatie:
internet-only (veiling) Zuidelijk Nederland
Kantoor:
Buren
Johan de Wittlaan 15
2517 JR 's-Gravenhage
T: 070 318 48 11
E: veilingen@burenlegal.com
Behandelaar:
Mevrouw A. Chinnoe

Financieel

Indicatie veilingkosten:
€ 8.500,00  (per 20-09-2018 om 17:53 uur)
bedrag is incl. kosten VVE, doch excl. kosten overdrachtsbelasting en kosten ontruiming registergoed  (per 20-09-2018 om 17:53 uur)
Lasten (k.k.):
Zie veilingvoorwaarden

Voorwaarden

Brochures:
 • Download informatiebrochure (43448_Splitsingsakte en tekening.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43448_BAG onderzoek.pdf) Download pdf
 • Bijzondere voorwaarden:

  Fotogalerij

  Veiling

  23 oktober 2018 vanaf 10:30 uur
  internet-only (veiling) Zuidelijk Nederland

  Appartement
  Executieveiling (hypotheek)
  Status: Onderhands verkocht (deze veiling gaat niet door)
  Dossiernummer: 43448

   

  Makelaar

  De Taxatheek Zwolle B.V.
  Van Hemertmarke 20
  8016 AS Zwolle
  T: 038 879 53 85
  E: zwolle@taxatheek.nl

   

  Notaris

  Buren
  Mevrouw A. Chinnoe
  Johan de Wittlaan 15
  2517 JR 's-Gravenhage
  T: 070 318 48 11
  E: veilingen@burenlegal.com

   

  Onderhands bod

  Tot en met 8 oktober 2018 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

  Doe een bod

   

  Delen

  Delen

  Onderhands bod

  Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
  Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 08-10-2018 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

  Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.