Molendijk 74, GOUDSWAARD

Object informatie

Het woonhuis met garage en verder toebehoren, staande en gelegen aan de Molendijk 74 te 3267 AM Goudswaard, kadastraal bekend gemeente Goudswaard, sectie E, nummer 98, groot vijf are en twintig centiare (5 a 20 ca);
alsmede alle roerende zaken zoals bedoeld in artikel 3:254 van het Burgerlijk Wetboek.

De algemene- en bijzondere veilingvoorwaarden alsmede de brochure inzake het onderhavige registergoed is verkrijgbaar bij voornoemde notaris en tevens geüpload op www.veilingbiljet.nl en/of www.openbareverkoop.nl. Iedere bieder zowel bij onderhandse executiebiedingen als ter veiling wordt geacht van voormelde documenten kennis te hebben genomen.
Bezichtiging:
Niet mogelijk
Soort eigendom:
Vol eigendom
Gebruik:
Overig
Kadastrale omschrijving:
Gemeente Goudswaard, sectie E, nummer 98, groot vijf are en twintig centiare (5 a 20 ca).

Veiling informatie

Type:
Executieveiling (hypotheek)
Status:
Veiling
Regioveiling:
Inzet:
woensdag 07 november 2018 vanaf 13:30 uur
Afslag:
woensdag 07 november 2018 vanaf 13:30 uur
Veilinglocatie:
Vendu Rotterdam
Kipstraat 54
3011 RT Rotterdam
Kantoor:
Fokkema Linssen Notarissen
Heemraadssingel 131
3022 CD Rotterdam
T: 010 476 26 88
F: 010 477 12 02
E: info@fokkemalinssen.nl
Behandelaar:
mw. mr. P. van Biezen/ mw. I. Bhawan

Financieel

Indicatie veilingkosten:
Lasten:
OZB € 402,48  jaarlijks
Rioolrecht € 306,60  jaarlijks
Waterschapslasten € 148,59  jaarlijks
Lasten (k.k.):
Zie veilingvoorwaarden

Voorwaarden

Brochures:
 • Download informatiebrochure (43551_Opgave BAG.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43551_Opgave bestemming.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43551_opgave bestemming vervolg.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43551_opgave bodem.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43551_opgave dataland.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43551_opgave gem afd vergunning.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43551_opgave gemeente.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43551_(UITTREKSEL) vaststelling veilingvoorwaarden Molendijk 74 te Goudswaard 20181001.pdf) Download pdf
 • Fotogalerij

  Veiling

  7 november 2018 vanaf 13:30 uur
  Vendu Rotterdam
  Kipstraat 54
  3011 RT Rotterdam

  Woonhuis
  Executieveiling (hypotheek)
  Status: Veiling
  Dossiernummer: 43551

   

  Notaris

  Fokkema Linssen Notarissen
  mw. mr. P. van Biezen/ mw. I. Bhawan
  Heemraadssingel 131
  3022 CD Rotterdam
  T: 010 476 26 88
  F: 010 477 12 02
  E: info@fokkemalinssen.nl

   

  Onderhands bod

  Tot en met 23 oktober 2018 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

  Doe een bod

   

  Delen

  Delen

  Onderhands bod

  Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
  Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 23-10-2018 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

  Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.