Mijnsherenlaan 161 A, ROTTERDAM

Object informatie

Woning op de begane grond met tuin, kelder en verder toebehoren.

Bouwjaar conform BAG viewer: 1938
Oppervlakte conform BAG viewer: 65 m2
Bezichtiging:
woensdag 17 oktober 2018, van 10:30 tot 11:30 uur

Soort eigendom:
Vol eigendom
Gebruik:
Overig
Kadastrale omschrijving:
Kadastraal bekend gemeente Charlois, sectie G nummer 4239 A-17
Bijzonderheden:
Op de veiling zijn van toepassing de AVVE2017, voor zover daarvan in de bijzondere veilingvoorwaarden niet wordt afgeweken. De algemene- en bijzondere veilingvoorwaarden zijn geüpload op de website van Velingbiljet. Een bieder die onderhands of ter veiling een bieding doet, wordt geacht van de inhoud van voormelde documenten kennis te hebben genomen.

De VVE is actief.
Het boekjaar loopt gelijk aan het kalenderjaar.
De maandelijkse VvE-bijdrage bedraagt: € 78,00.
Voor rekening van koper komen de aan de vereniging van eigenaars verschuldigde bijdragen over het lopende en voorafgaande boekjaar tot en met december 2018, bedragende € 1.636,77 alsmede de mutatiekosten bedragende € 239,58.

Huurbeding
De verkoper heeft het verlof tot het inroepen van het huurbeding als bedoeld in artikel 3:264 leden 5 en 6 van het Burgerlijk Wetboek aan de voorzieningenrechter gevraagd. De behandeling van dit verzoek zal voor de veilingdatum plaatsvinden. De beslissing van de voorzieningenrechter zal via de Website worden bekend gemaakt. De koper aanvaardt een eventueel door de voorzieningenrechter opgelegde ontruimingstermijn.

Veiling informatie

Type:
Executieveiling (hypotheek)
Status:
Onderhands verkocht (deze veiling gaat niet door)
Regioveiling:
Inzet:
woensdag 07 november 2018 vanaf 13:30 uur
Afslag:
woensdag 07 november 2018 vanaf 13:30 uur
Veilinglocatie:
Vendu Rotterdam
Kipstraat 54
3011 RT Rotterdam
Kantoor:
Buren
Johan de Wittlaan 15
2517 JR 's-Gravenhage
T: 070 318 48 11
E: veilingen@burenlegal.com
Behandelaar:
Mevrouw A. Chinnoe

Financieel

Indicatie veilingkosten:
€ 6.500,00  (per 05-10-2018 om 09:50 uur)
bedrag is incl. kosten VVE, doch excl. kosten overdrachtsbelasting en kosten ontruiming registergoed  (per 05-10-2018 om 09:50 uur)
Lasten (k.k.):
Zie veilingvoorwaarden

Voorwaarden

Brochures:
 • Download informatiebrochure (43481_Splitsingsakte.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43481_Bodeminformatie Mijnsherenlaan.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43481_BAG onderzoek Mijnsherenlaan.pdf) Download pdf
 • Bijzondere voorwaarden:

  Veiling

  7 november 2018 vanaf 13:30 uur
  Vendu Rotterdam
  Kipstraat 54
  3011 RT Rotterdam

  Appartement
  Executieveiling (hypotheek)
  Status: Onderhands verkocht (deze veiling gaat niet door)
  Dossiernummer: 43481

   

  Makelaar

  De Taxatheek Veiling Service
  Robijnstraat 80
  1812 RB Alkmaar
  T: 072 533 59 24

   

  Notaris

  Buren
  Mevrouw A. Chinnoe
  Johan de Wittlaan 15
  2517 JR 's-Gravenhage
  T: 070 318 48 11
  E: veilingen@burenlegal.com

   

  Onderhands bod

  Tot en met 23 oktober 2018 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

  Doe een bod

   

  Delen

  Delen

  Onderhands bod

  Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
  Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 23-10-2018 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

  Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.