Hulshorststraat 160, 'S-GRAVENHAGE

Object informatie

Een taxatierapport van 21 augustus 2018 geeft de volgende indeling (notaris kan hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden):

Het betreft hier een 4 kamer parterrewoning, met tuin, schuur en verder toebehoren.

Voortuin, entree, vestibule, gang, berging met meters(5 groepen met ALS), voorzijkamer, nette badkamer (2,20x1,56) met toilet, bad en vaste wastafel, woonkamer met open haard, plavuizenvloer, achtergelegen slaapkamer met aluminium schuifpui naar achtertuin, nette keuken met vaatwasser, oven etc., achterzijkamer (3,95x2) met vaste kast, grote achtertuin met stenen berging (7,00 x 2,15), CV verwarmd met wma en vaste kasten wand, aangrenzende houten bergkast.
Bezichtiging:
De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.
Kadastrale omschrijving:
kadastraal gemeente 's-Gravenhage, sectie AL, complexaanduiding 4696 A, appartementsindex 1
Bijzonderheden:
INFORMATIE BETREFFENDE HET PAND
Volgens opgave van de afdeling Burgerzaken staat alleen de eigenaar ingeschreven op het adres.
Het huurbeding is ingeroepen en inmiddels toegewezen. De termijn van ontruiming is bepaald op een maand na betekening. De deurwaarder heeft inmiddels opdracht tot betekening.
De Vereniging van Eigenaren is wel actief. De maandelijkse bijdrage aan de Vereniging van Eigenaren bedraagt € 55.00. De achterstanden voor lopend en voorafgaand boekjaar bedragen € 1.205,00 en komen volledig voor rekening van de veilingkoper. De Vereniging van eigenaren heeft een collectieve opstalverzekering. Het aandeel in het reservefonds van de Vereniging van Eigenaren bedraagt voor dit appartementsrecht € 1.900,00.
ENERGIELABEL
Er is geen geldig definitief energielabel, dan wel een gelijkwaardig document. Koper verklaart zich in de veilingakte hiermee volledig bekend en vrijwaart de verkoper voor alle (eventuele) aanspraken te dier zake. Koper is zich ervan bewust, dat indien hij een geldig definitief energielabel dan wel een gelijkwaardig document wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf zorg dient te dragen.
ONDERZOEK KOPER
Van koper wordt verwacht dat hij zelf onderzoek instelt naar het verkochte, dan wel dat hij als hij dit onderzoek achterwege laat of gelaten heeft, hij welbewust de daaraan verbonden risico’s aanvaardt zonder enig voorbehoud of enige aanspraak jegens de verkoper of notaris.
ONTRUIMING
Het risico van de ontruiming van het verkochte en de daaraan verbonden kosten komen geheel voor rekening van de koper.
KOSTEN VEILING
Voor rekening van de koper komen de volgende kosten:
1. de overdrachtsbelasting en/of de omzetbelasting;
2. het honorarium van de Notaris;
3. het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche; en
4. de kosten van ontruiming.
ONDERHANDS BOD
Tot en met 29 oktober 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht. Zo een bod zou leiden tot onderhandse verkoop geschiedt deze na voorafgaande rechterlijke goedkeuring en is er niettemin sprake van een executieverkoop.
VEILINGVOORWAARDEN
De veilingvoorwaarden zijn vanaf 11 oktober 2018 beschikbaar.
RECHT VAN BERAAD EN GUNNING
Het recht van beraad wordt voorbehouden en eindigt op de zesde werkdag volgende op de afslag om 17.00 uur of zoveel eerder als de verkoper heeft gegund.
Tot gunning zal eerst worden overgegaan nadat de koper in de veiling de verschuldigde waarborgsom bij de notaris heeft gestort, c.q. door de koper aan de notaris een bankgarantie is gesteld ter grootte van de waarborgsom.
LEGITIMATIE EN VERKLARING VAN FINANCIELE GEGOEDHEID/WAARBORGSOM
Kopers moeten zich bij de openbare verkoop legitimeren en een verklaring van een reguliere bank overleggen, waaruit de financiële gegoedheid blijkt, welke verklaring niet ouder is dan één maand. Het is mogelijk om een waarborgsom te storten op kwaliteitsrekening van de notaris. Deze waarborgsom moet op de dag van de veiling zichtbaar zijn op de rekening van de veilende notaris.

Veiling informatie

Type:
Executieveiling (hypotheek)
Status:
Gegund
Regioveiling:
Inzet:
dinsdag 13 november 2018 vanaf 13:30 uur
Afslag:
dinsdag 13 november 2018 vanaf 13:30 uur
Veilinglocatie:
Venduehuis der Notarissen te 's-Gravenhage
Nobelstraat 5
2513 BC 's-Gravenhage
Kantoor:
Notariaat De Gier
Statenlaan 1
2582 GA 's-Gravenhage
T: 070 306 04 57
E: info@notariaatdegier.nl
Behandelaar:
mevrouw A. Zonneveld-Brand
Opbrengst veiling:
€ 182.000,00

Financieel

Indicatie veilingkosten:
Specificatie indicatie kosten in PDF  (per 13-11-2018 om 10:55 uur)
Lasten:
Waterschapslasten € 34,32  jaarlijks Achterstallig:   € 1.109,85
OZB € 77,61  jaarlijks
VvE 55,00 p.m. Achterstallig:   € 1.546,22
Rioolrechten € 139,55  jaarlijks

Voorwaarden

Brochures:
 • Download informatiebrochure (43468_BAG bestemming.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43468_bodeminformatie Hulshorststraat 160.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43468_Bodemloketrapport.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43468_energielabel voorlopig.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43468_splitsingsakte.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43468_splitsingstekening.pdf) Download pdf
 • Bijzondere voorwaarden:

  Fotogalerij

  Veiling

  13 november 2018 vanaf 13:30 uur
  Venduehuis der Notarissen te 's-Gravenhage
  Nobelstraat 5
  2513 BC 's-Gravenhage

  Benedenwoning
  Executieveiling (hypotheek)
  Status: Gegund
  Dossiernummer: 43490

   

  Notaris

  Notariaat De Gier
  mevrouw A. Zonneveld-Brand
  Statenlaan 1
  2582 GA 's-Gravenhage
  T: 070 306 04 57
  E: info@notariaatdegier.nl

   

  Onderhands bod

  Tot en met 29 oktober 2018 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

  Doe een bod

   

  Delen

  Delen

  Onderhands bod

  Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
  Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 29-10-2018 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

  Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.