Henri ter Hallsingel 142, Rijswijk

Object informatie

Een taxatierapport van 21 juni 2018 geeft de volgende indeling (notaris kan hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden):

Galerijflat gelegen op de 9e etage. Afgesloten entree. 3 slaapkamers, berging in de onderbouw

informatie overgenomen vanuit het NVM Archief, transactie 2015.
Entree, gang, met meterkast, kast met opstelling wasmachine en droger. Toilet met fonteintje, woonkamer met toegang tot het balkon. keuken in hoekopstelling vv div inbouwapp. en opstelling cv ketel. Slaapkamer voorzijde, badkamer met douche, wastafel en handdoekradiator. Slaapkamer met toegang tot balkon, Derde slaapkamer.
Bezichtiging:
De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.
Kadastrale omschrijving:
kadastraal bekend gemeente Rijswijk sectie D, complexaanduiding 6448 A, appartementsindex 40
Bijzonderheden:
INFORMATIE BETREFFENDE HET PAND
Volgens opgave van de afdeling Burgerzaken staat de eigenaar en andere personen dan de eigenaar ingeschreven op het adres.
Er is verhuurd in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding is bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank ingediend. De rechtbank heeft het verzoek ingewilligd, waarbij de termijn van ontruiming is gesteld op 1 maand na betekening.
Het pand is gelegen op in erfpacht uitgegeven grond.
Het recht van erfpacht loopt tot 31 december 2068.
De erfpachtscanon bedraagt € 90,75 per jaar. De achterstand in de betaling bedraagt € 272,25 en komt voor rekening van koper.
De Vereniging van Eigenaren is wel actief. De maandelijkse bijdrage aan de Vereniging van Eigenaren bedraagt € 180,00. De achterstanden voor lopend en voorafgaand boekjaar bedragen € 2.640,00 en komen volledig voor rekening van de veilingkoper. De Vereniging van eigenaren heeft een collectieve opstalverzekering. Het aandeel in het reservefonds van de Vereniging van Eigenaren bedraagt voor dit appartementsrecht 3.649,49.
ENERGIELABEL
Er is geen geldig definitief energielabel, dan wel een gelijkwaardig document. Koper verklaart zich in de veilingakte hiermee volledig bekend en vrijwaart de verkoper voor alle (eventuele) aanspraken te dier zake. Koper is zich ervan bewust, dat indien hij een geldig definitief energielabel dan wel een gelijkwaardig document wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf zorg dient te dragen.
ONDERZOEK KOPER
Van koper wordt verwacht dat hij zelf onderzoek instelt naar het verkochte, dan wel dat hij als hij dit onderzoek achterwege laat of gelaten heeft, hij welbewust de daaraan verbonden risico’s aanvaardt zonder enig voorbehoud of enige aanspraak jegens de verkoper of notaris.
ONTRUIMING
Het risico van de ontruiming van het verkochte en de daaraan verbonden kosten komen geheel voor rekening van de koper.
KOSTEN VEILING
Voor rekening van de koper komen de volgende kosten:
1. de overdrachtsbelasting en/of de omzetbelasting;
2. het honorarium van de Notaris;
3. het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche; en
4. de kosten van ontruiming.
ONDERHANDS BOD
Tot en met 29 oktober 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht. Zo een bod zou leiden tot onderhandse verkoop geschiedt deze na voorafgaande rechterlijke goedkeuring en is er niettemin sprake van een executieverkoop.
VEILINGVOORWAARDEN
De veilingvoorwaarden zijn vanaf 11 oktober 2018 beschikbaar.
RECHT VAN BERAAD EN GUNNING
Het recht van beraad wordt voorbehouden en eindigt op de zesde werkdag volgende op de afslag om 17.00 uur of zoveel eerder als de verkoper heeft gegund.
Tot gunning zal eerst worden overgegaan nadat de koper in de veiling de verschuldigde waarborgsom bij de notaris heeft gestort, c.q. door de koper aan de notaris een bankgarantie is gesteld ter grootte van de waarborgsom.
LEGITIMATIE EN VERKLARING VAN FINANCIELE GEGOEDHEID/WAARBORGSOM
Kopers moeten zich bij de openbare verkoop legitimeren en een verklaring van een reguliere bank overleggen, waaruit de financiële gegoedheid blijkt, welke verklaring niet ouder is dan één maand. Het is mogelijk om een waarborgsom te storten op kwaliteitsrekening van de notaris. Deze waarborgsom moet op de dag van de veiling zichtbaar zijn op de rekening van de veilende notaris.

Veiling informatie

Type:
Executieveiling (hypotheek)
Status:
Gegund
Regioveiling:
Inzet:
dinsdag 13 november 2018 vanaf 13:30 uur
Afslag:
dinsdag 13 november 2018 vanaf 13:30 uur
Veilinglocatie:
Venduehuis der Notarissen te 's-Gravenhage
Nobelstraat 5
2513 BC 's-Gravenhage
Kantoor:
Notariaat De Gier
Statenlaan 1
2582 GA 's-Gravenhage
T: 070 306 04 57
E: info@notariaatdegier.nl
Behandelaar:
mevrouw A. Zonneveld-Brand
Opbrengst veiling:
€ 180.000,00

Financieel

Indicatie veilingkosten:
Specificatie indicatie kosten in PDF  (per 13-11-2018 om 11:04 uur)
Lasten:
erfpacht € 90,75  jaarlijks Achterstallig:   € 272,25
waterschapslasten € 39,60  jaarlijks Achterstallig:   € 126,86
VvE €180,00 p/m Achterstallig:   € 2.640,00
OZB € 156,90  jaarlijks
Rioolheffing € 76,44  jaarlijks

Voorwaarden

Brochures:
 • Download informatiebrochure (43470_akte van splitsing.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43470_BAG bestemming.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43470_Bodemloketrapport.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43470_energielabel.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43470_heruitgifte erfpacht.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43470_algemene bepaling erfpacht.pdf) Download pdf
 • Bijzondere voorwaarden:

  Fotogalerij

  Veiling

  13 november 2018 vanaf 13:30 uur
  Venduehuis der Notarissen te 's-Gravenhage
  Nobelstraat 5
  2513 BC 's-Gravenhage

  Galerijwoning
  Executieveiling (hypotheek)
  Status: Gegund
  Dossiernummer: 43493

   

  Notaris

  Notariaat De Gier
  mevrouw A. Zonneveld-Brand
  Statenlaan 1
  2582 GA 's-Gravenhage
  T: 070 306 04 57
  E: info@notariaatdegier.nl

   

  Onderhands bod

  Tot en met 29 oktober 2018 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

  Doe een bod

   

  Delen

  Delen

  Onderhands bod

  Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
  Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 29-10-2018 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

  Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.