De Bogaert 5, KAATSHEUVEL

Object informatie

1. het appartementsrecht, rechtgevend op het uitsluitend gebruik van de woning op de tweede verdieping, plaatselijk bekend De Bogaert 5, 5171 CT Kaatsheuvel

2. het appartementsrecht, rechtgevend op het uitsluitend gebruik van de berging op de begane grond, plaatselijk bekend De Bogaert 5, 5171 CT Kaatsheuvel
Bezichtiging:
Niet mogelijk
Soort eigendom:
Vol eigendom
Gebruik:
Bewoond/in eigen gebruik
Kadastrale omschrijving:
1. kadastraal bekend gemeente Loon op Zand, sectie L, complexaanduiding 3083-A, appartementsindex 6;

2. kadastraal bekend gemeente Loon op Zand, sectie L, complexaanduiding 3083-A, appartementsindex 9.
Bijzonderheden:
De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt:
in gebruik bij de debiteur en de zijnen.

Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE € 3.239,59.
Bijdrage VvE € 131,66 per maand.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 28 oktober 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 15% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 24 december 2018.

Info: www.veilingnotaris.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 2001 715, in behandeling bij mevrouw V. Sibbes.

Veiling informatie

Type:
Executieveiling (hypotheek)
Status:
Veiling
Regioveiling:
Inzet:
maandag 12 november 2018 vanaf 13:30 uur
Afslag:
maandag 12 november 2018 vanaf 13:30 uur
Veilinglocatie:
La Place Wouwse Tol
Mastendreef 85
4623 RE Bergen op Zoom
Kantoor:
RoX Legal
Weena 220
3012 NJ Rotterdam
T: 010 200 17 00
E: rogier.vanheeswijk@roxlegal.nl
Behandelaar:
mw. V.D. Sibbes

Financieel

Inzetpremie:
1% van de inzetsom
Indicatie veilingkosten:
Specificatie indicatie kosten in PDF  (per 12-11-2018 om 10:37 uur)

Voorwaarden

Brochures:
 • Download informatiebrochure (43511_bag-viewer-De Bogaert 5 Kaatsheuvel.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43511_Bodemloketrapport De Bogaert 5 Kaatsheuvel.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43511_ruimtelijke plannen De Bogaert 5 Kaatsheuvel.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43511_splitsing 7626-11 Breda.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43511_wijziging splitsing 50681-5.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43511_zoek uw energielabel, E.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43511_AVVE 2017.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43511_bijzondere veilingvoorwaarden.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43511_VvE notulen.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43511_De Bogaert 5 - bodeminformatie.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43511_WKPB info.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43511_VVE info.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43511_kostenoverzicht De Bogaert 5 te Kaatsheuvel_1.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43511_deurwaarder info vve.pdf) Download pdf
 • Bijzondere voorwaarden:

  Veiling

  12 november 2018 vanaf 13:30 uur
  La Place Wouwse Tol
  Mastendreef 85
  4623 RE Bergen op Zoom

  Appartement
  Executieveiling (hypotheek)
  Status: Veiling
  Dossiernummer: 43511

   

  Notaris

  RoX Legal
  mw. V.D. Sibbes
  Weena 220
  3012 NJ Rotterdam
  T: 010 200 17 00
  E: rogier.vanheeswijk@roxlegal.nl

   

  Inzetpremie

  1% van de inzetsom

   

  Onderhands bod

  Tot en met 28 oktober 2018 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

  Doe een bod

   

  Delen

  Delen

  Onderhands bod

  Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
  Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 28-10-2018 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

  Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.