Biltstraat 158 J, UTRECHT

Object informatie

GEGEVENS UIT EEN GEVELTAXATIERAPPORT. DE VERKOPER EN DE NOTARIS AANVAARDEN GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID OMTRENT DE JUISTHEID VAN DEZE GEGEVENS

"Een 2 kamer-appartement met balkon en berging gelegen op de vierde verdieping (geen lift).

Volgens informatie NVM-uitwisselingssysteem uit 2006:
4e verdieping: entree/hal met toegang tot alle vertrekken, woonkamer, half-open keuken voorzien van diverse apparatuur, meterkast, badkamer met douche, toilet en aansluiting voor wasmachine/droger, slaapkamer met deur naar balkon op het noord /westen. Berging aan de achterzijde van het gebouw op de begane grond. De berging is tevens via de achterzijde bereikbaar en het geheel is afgesloten door een hek."

Link Funda: https://www.funda.nl/koop/utrecht/appartement-40994769-biltstraat-158-j/
Bezichtiging:
donderdag 29 november 2018, van 11:00 tot 12:00 uur
vrijdag 14 december 2018, van 11:00 tot 12:00 uur

Soort eigendom:
Vol eigendom
Gebruik:
Onbewoond
Kadastrale omschrijving:
het appartementsrecht, dat recht geeft op het exclusief gebruik van de woning op de vierde étage, met afzonderlijke berging, en alles wat daar verder bij hoort, plaatselijk bekend als Biltstraat 158 J, 3572 BN in Utrecht, kadastraal bekend als gemeente Abstede, sectie B complexaanduiding 6017A, appartementsindex 10, dit appartementsrecht maakt het één/tiende aandeel uit in de gemeenschap, die bestaat uit een perceel grond ter grootte van 234 m² (twee honderd vierendertig vierkante meter) met het daarop staande een appartementengebouw met toebehoren en gronden alles wat daar verder bij hoort aan Biltstraat 158 in Utrecht; voor de splitsing was dit perceel kadastraal bekend als gemeente Abstede, sectie B nummer 6016.

Veiling informatie

Type:
Executieveiling (hypotheek)
Status:
Gegund
Regioveiling:
Inzet:
dinsdag 18 december 2018 vanaf 13:30 uur
Afslag:
dinsdag 18 december 2018 vanaf 13:30 uur
Veilinglocatie:
Hotel Congrescentrum Papendal
Papendallaan 3
6816 VD Arnhem
Kantoor:
Van Grafhorst notarissen
Bemuurde Weerd oz 19
3514 AN UTRECHT
T: 030 271 92 27
F: 030 271 93 64
E: info@vangrafhorst.nl
Behandelaar:
Stef Lapien
Opbrengst veiling:
€ 214.000,00

Financieel

Inzetpremie:
1% voor rekening verkoper
Indicatie veilingkosten:
€ 5.872,00  (per 17-10-2018 om 12:37 uur)
vijf duizend acht honderd éénenzeventig euro en vijfenzeventig eurocent  (per 17-10-2018 om 12:37 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF  (per 17-10-2018 om 12:37 uur)
Lasten:
OZB € 194,26  jaarlijks
Watersysteemheffing € 56,02  jaarlijks
Servicekosten 1200 Achterstallig:   1420
Lasten (k.k.):
Zie veilingvoorwaarden

Voorwaarden

Brochures:
 • Download informatiebrochure (43625_Beschikkingen 12 september 2018.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43625_Akte van splitsing.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43625_2018 Notulen VVE pdf.pdf) Download pdf
 • Bijzondere voorwaarden:
  Bijzondere veilingvoorwaarden:
  De kosten van de veiling zal overeenkomstig de wet vastgesteld worden. Voor rekening van de koper komen de volgende kosten:
  *. Honorarium notaris begroot op € 3.500,- exclusief BTW;
  *. Kadastraal recht begroot op € 126,- (niet belast met BTW);
  *. Kosten kadastrale recherche begroot op € 75,- exclusief BTW;
  *. Achterstand servicekosten € 1.420.

  Huurbeding
  Er is verlof verleend voor het inroepen van het huurbeding. De beschikking staat op deze site gepubliceerd.

  Beheer- en ontruimingsbeding
  Er is machtiging verleend tot het in beheer en onder zich nemen (ontruimen) van het onderpand. De beschikking staat op deze site gepubliceerd.

  niet bieden voor een ander
  Het is niet mogelijk om te bieden namens een ander. De verkoper kiest er vanuit het oogpunt voor transparantie voor om het bieden namens een ander niet toe te staan omdat de uiteindelijke koper niet direct bekend is. In plaats daarvan kan de bieder gebruik maken van een doorlevering. Na levering van de onroerende zaak aan de bieder levert deze de zaak weer door aan de uiteindelijke kopen.

  Wettelijke rente
  Er is door de veilingkoper een bedrag aan rente verschuldigd over de koopsom verschuldigd op basis van de wettelijke rente over de periode tussen de datum van toewijzing en de dag van betaling.

  Algemene veilingvoorwaarden
  De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Veiling-voorwaarden voor Executieveilingen 2017 de Algemene Veilingvoorwaarden Voor Executieveilingen, zoals opgenomen in een akte, op vijf december tweeduizend zes-tien verleden voor mr. J.H. Oomen, notaris te 's-Hertogenbosch, van welke akte een afschrift is ingeschreven bij het Kadaster op zeventien maart tweeduizend vijftien in het register Hypotheken 4 deel 69567 nummer 129, voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden, zoals opgenomen in de akte van bijzondere veiling-voorwaarden, niet is afgeweken.

  Risico overgang
  Onder andere is in de algemene veilingvoorwaarden dwingendrechtelijk geregeld dat het risico van de koper pas overgaat op het moment van inschrijving van het proces verbaal van toewijzing (eigendomsovergang)

  Bijzondere veilingvoorwaarden
  Indien een bod zou leiden tot onderhandse verkoop, geschiedt deze na voorafgaan-de rechterlijke goedkeuring en is er niettemin sprake van executieverkoop. Ten tijde van ondertekening van de koopovereenkomst dient een waarborgsom te zijn gestort danwel een bankgarantie te zijn gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs.

  Legitimatie en bankverklaring
  In aanvulling op artikel 14 van de AVVE geldt dat bieders, de kopers de vertegenwoordigde die hun financiële gegoedheid tijdens de veiling willen aantonen dit moeten doen door het overleggen van een verklaring van een geldverstrekkende instelling met een vergunning in de zin van de Wet op het financieel toezicht te over-leggen, waaruit blijkt dat zij over voldoende financiële middelen beschikken om de prijs en de bijkomende kosten te kunnen betalen. De bieder/koper ''in de veiling-zaal'' kan ook voorafgaande aan de veiling een internetborg storten, zoals hierna beschreven in artikel 7 leden 2 en 13 van deze voorwaarden, in plaats van een financiële gegoedheidsverklaring van een geldverstrekkende instelling.

  Waarborgsom en betaling koopprijs
  In aanvulling op artikel 12 lid 1 van de AVVE geldt dat er een waarborgsom voldaan moet worden ten bedrage van 10% (tien procent) van de Koopprijs, met ten minste een bedrag van € 15.000,00 (vijftien duizend euro). Het voorgaande geldt eveneens voor de hoogte van de garantieverklaring als de bankgarantie als bedoeld in artikel 12 lid 4 van de AVVE.

  De waarborgsom moet uiterlijk 5 werkdagen na de dag waarop de afslag heeft plaatsgevonden bij de notaris aanwezig zijn.

  De bijkomende totale veilingkosten voor de koper zijn uitdrukkelijk exclusief de volgende kosten:
  - de overdrachtsbelasting
  - wettelijke rente
  De opgave is een schatting van de kosten en met zorg berekend. Mogelijk zijn de kosten hoger dan begroot. Dat is voor risico van de koper.

  Fotogalerij

  Veiling

  18 december 2018 vanaf 13:30 uur
  Hotel Congrescentrum Papendal
  Papendallaan 3
  6816 VD Arnhem

  Portiekwoning
  Executieveiling (hypotheek)
  Status: Gegund
  Dossiernummer: 43625

   

  Makelaar

  Pauw Makelaardij
  Willem van Noortstraat 129
  3514 GD Utrecht
  T: 030 271 03 33

   

  Notaris

  Van Grafhorst notarissen
  Stef Lapien
  Bemuurde Weerd oz 19
  3514 AN UTRECHT
  T: 030 271 92 27
  F: 030 271 93 64
  E: info@vangrafhorst.nl

   

  Inzetpremie

  1% voor rekening verkoper

   

  Onderhands bod

  Tot en met 3 december 2018 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

  Doe een bod

   

  Delen

  Delen

  Onderhands bod

  Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
  Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 03-12-2018 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

  Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.