Keizersgracht 82, AMSTERDAM

Object informatie

Het recente intern volledig verbouwde appartementsrecht is verhuurd als 7:230a bedrijfsruimte, t.b.v. een personal trainingsstudio / fitnessruimte; 309,74 m² begane grond en 31,48 m² kelder (VVO volgens NEN 2580). Volle eigendom. Gelegen in het centrum van Amsterdam. Het object is verhuurd voor 10 jaar met een eenmalige breakoptie na de eerste 5 jaar. De jaarhuur bedraagt € 75.000,- (exclusief BTW).

oplevering
Het appartementsrechten zijn per 15 september 2018 verhuurd als bedrijfsruimte conform artikel 7:230a ten behoeve van een personal trainingsstudio / fitnessruimte.

energie (EPA)
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat hij wel beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen, zijnde een label C, opgemaakt 30 maart 2016, 1,20 (El) en geldig tot 3 maart 2026.

NEN 2580
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat, hij wel beschikt over een NEN2580 meting; dat het bvo volgens deze meting in totaal 389,07 m² bedraagt.

garanties/aansprakelijkheid
De verkoper geeft geen garantie / is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling danwel schriftelijk is medegedeeld etc.

aanschrijvingen
N.v.t.

publiekrechtelijke beperkingen
N.v.t.

milieu
M.b.t. het registergoed is niet aan verkoper bekend of in het verkochte asbesthoudende materialen en/of ondergrondse tank(s) aanwezig zijn.

risico
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

ontruiming
N.v.t.

VvE
Vereniging van Eigenaars Keizersgracht 82 te Amsterdam. Ingeschreven in het kadaster onder nummer: 53537327. Ondergebracht bij Asgaard OG Beheer, KNSM-Laan 617, Amsterdam, telefoonnummer: 020-419 9853.
Er is geen huishoudelijk reglement aanwezig.

overige bepalingen
Het appartementsrecht maakt 397/912 onderdeel uit van de Vereniging van Eigenaren.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 48 uur na de veiling van het betreffende perceel.

combinatie
N.v.t.
Bezichtiging:
Op aanvraag bij KroesePaternotte.
Gebruik:
Verhuurd
Kadastrale omschrijving:
Kadastraal bekend gemeente Amsterdam M, Sectie M, nummer 6813, appartementsindex 11, 14, 15 en 16.

Veiling informatie

Type:
Vrijwillige veiling
Status:
Niet gegund
Regioveiling:
Inzet:
maandag 03 december 2018 vanaf 16:30 uur
Afslag:
maandag 03 december 2018 vanaf 16:30 uur
Veilinglocatie:
Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam
Kantoor:
Seinstra Van Rooij notarissen
Honthorststraat 30
1071 DG AMSTERDAM
T: 020 676 15 56
F: 020 673 91 06
E: info@svrnotarissen.nl
Behandelaar:
Dhr. Mr. J.M.A. van Rooij
Opbrengst veiling:
€ 1.330.000,00

Financieel

Inzetpremie:
€ 14.000 inclusief BTW ten laste van verkoper.
Indicatie veilingkosten:
Specificatie indicatie kosten in PDF  (per 28-11-2018 om 16:32 uur)

Voorwaarden

Brochures:
 • Download informatiebrochure (43656_181029 Kad. kaart 2018-10-05.pdf) Download pdf
 • Fotogalerij

  Veiling

  3 december 2018 vanaf 16:30 uur
  Café-Restaurant Dauphine
  Prins Bernhardplein 175
  1097 BL Amsterdam

  Bedrijfspand
  Vrijwillige veiling
  Status: Niet gegund
  Dossiernummer: 43656

   

  Makelaar

  KroesePaternotte. (contactpersoon is Dhr. J. Kroese)
  Koningin Wilhelminaplein 2-4
  1062 HK Amsterdam
  T: 020 346 77 66
  E: kroese@kroesepaternotte.com

   

  Notaris

  Seinstra Van Rooij notarissen
  Dhr. Mr. J.M.A. van Rooij
  Honthorststraat 30
  1071 DG AMSTERDAM
  T: 020 676 15 56
  F: 020 673 91 06
  E: info@svrnotarissen.nl

   

  Inzetpremie

  € 14.000 inclusief BTW ten laste van verkoper.

   

  Delen

  Delen

  Onderhands bod

  Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.