Van Spaenstraat 75, ARNHEM

Object informatie

het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de benedenwoning met kelder en overige aanhorigheden, plaatselijk bekend Van Spaenstraat 75 te 6821 AX Arnhem, kadastraal bekend gemeente Arnhem, sectie N, complexaanduiding 7316-A1.

De aangehaalde informatie met betrekking tot onder andere de indeling is afkomstig van derden en overgenomen uit een taxatierapport de dato 31 mei 2018 (verkoper geeft hierover geen garanties, koper kan hieraan geen rechten ontlenen). De taxateur heeft geen toegang tot het object gehad, op basis van referentieobjecten verwacht taxateur de vermelde indeling.
Bezichtiging:
Niet mogelijk
Soort eigendom:
Vol eigendom
Gebruik:
Bewoond/in eigen gebruik
Kadastrale omschrijving:
kadastraal bekend gemeente Arnhem, sectie N, complexaanduiding 7316-A1
Bijzonderheden:
ONDERZOEKSPLICHT KOPER
Van de koper wordt verwacht dat hij zelf onderzoek instelt naar de feitelijke en juridische eigenschappen van het verkochte, dan wel dat hij, als hij dit onderzoek achterwege laat of gelaten heeft, hij welbewust de daaraan verbonden risico’s aanvaardt zonder enig voorbehoud of enige aanspraak jegens de verkoper of de notaris.

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR EEN PARTICULIERE KOPER BIJ HET DOEN VAN EEN ONDERHANDSE BIEDING
Indien in het kader van het veilingtraject een onderhandse bieding van een particuliere koper (dat wil zeggen dat het onderpand gekocht wordt voor eigen gebruik en bewoning) door de bank wordt geaccepteerd, dient deze koper zich de dag na sluiting van de biedtermijn (te weten de donderdag na de sluitingstermijn) beschikbaar te houden voor ondertekening van de koopakte op het notariskantoor in verband met de wettelijke bedenktijd van 3 dagen.
Bij twijfel hieromtrent, adviseren wij u te allen tijde contact op te nemen met Sanne Beke van Dirkzwager legal & tax te Arnhem.

HUURBEDING
De verkoper heeft het huurbeding ingeroepen jegens de bewoner(s), niet zijnde de gerechtigde(n). De ter zake nodige gerechtelijke procedure is aanhangig gemaakt bij de voorzieningenrechter van de bevoegde rechtbank. Zodra de rechter een beschikking heeft gewezen met betrekking tot voormeld verzoekschrift, zal de uitspraak worden vermeld op www.openbareverkoop.nl. De voorzieningenrechter van de bevoegde rechtbank zal bepalen of er verlof zal worden verleend. Indien verlof wordt verleend door de voorzieningenrechter aanvaardt de koper een eventueel opgelegde ontruimingstermijn.

BESCHIKKING RECHTBANK GELDERLAND, LOCATIE ARNHEM d.d. 20 november 2018
De voorzieningenrechter heeft verlof tot het inroepen van het huurbeding verleend.
De voorzieningenrechter heeft bepaald dat gedurende een termijn van drie dagen na de betekening van deze beschikking aan één of meer onbekende (onder)huurders niet ontruimd mag worden. De betekening van de beschikking wordt aan koper overgelaten.

BESTEMMINGSPLAN INFORMATIE
Het registergoed is gelegen in het bestemmingsplan: “Klarendal-Sint Marten 2012” van de gemeente Arnhem. Het registergoed heeft de bestemming: “Wonen”.

Van de gemeente Arnhem hebben wij nog het volgende bericht ontvangen, woordelijk luidende:
''m.b.t. de vragen aangaande Bodem-zaken:

-Geen Wkpb-beperking mbt bodem-gebruiksbeperkingen, onderzoek uit 2003 concludeert dat de locatie niet verdacht is van ernstige geval van bodemverontreiniging.
-Mbt tot de ondergrondse tank die op het perceel aanwezig is (geweest) zal een mogelijke nieuwe eigenaar wel verzocht worden om een tanksaneringscertificaat te overleggen.''

Het onderzoek waarnaar verwezen wordt treft u bij de publiceerde stukken.

Veiling informatie

Type:
Executieveiling (hypotheek)
Status:
Gegund
Inzet:
donderdag 06 december 2018 vanaf 10:30 uur
Afslag:
donderdag 06 december 2018 vanaf 10:30 uur
Veilinglocatie:
internet-only (veiling) Noordelijk Nederland
Kantoor:
Dirkzwager legal & tax
Velperweg 1
6824 BZ ARNHEM
T: 026 365 55 55
F: 026 351 07 93
E: veilingen@dirkzwager.nl
Behandelaar:
Sanne Beke
Opbrengst veiling:
€ 172.000,00

Financieel

Inzetpremie:
1% ten laste van verkoper
Indicatie veilingkosten:
€ 4.436,00  (per 02-11-2018 om 14:14 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF  (per 02-11-2018 om 15:52 uur)

Voorwaarden

Brochures:
 • Download informatiebrochure (43588_Brondocument_HYP4_11098_1_6821AX75_01-10-2018_15-10-19_pdf.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43588_Brondocument_HYP4_30333_64_6821AX75_01-10-2018_15-08-04_pdf.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43588_311074-01_historisch_onderzoek.pdf) Download pdf
 • Bijzondere voorwaarden:

  Fotogalerij

  Veiling

  6 december 2018 vanaf 10:30 uur
  internet-only (veiling) Noordelijk Nederland

  Benedenwoning
  Executieveiling (hypotheek)
  Status: Gegund
  Dossiernummer: 43588

   

  Notaris

  Dirkzwager legal & tax
  Sanne Beke
  Velperweg 1
  6824 BZ ARNHEM
  T: 026 365 55 55
  F: 026 351 07 93
  E: veilingen@dirkzwager.nl

   

  Inzetpremie

  1% ten laste van verkoper

   

  Onderhands bod

  Tot en met 21 november 2018 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

  Doe een bod

   

  Delen

  Delen

  Onderhands bod

  Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
  Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 21-11-2018 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

  Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.