Cliffordweg 62 , 64 , 64A en 64B, WAVERVEEN

Object informatie

Twee landelijk gelegen vrijstaande woningen met twee bedrijfshallen, tuin oprijlaan en verdere aan en toebehoren, gelegen op EIGEN grond. Voor vele doeleinden geschikt. Ook projectontwikkeling behoort tot de mogelijkheden.

oplevering
Het geheel wordt vrij van huur en gebruik opgeleverd. Er lopen voor wat betreft het verkochte geen rechtsgedingen.

energie (EPA)
M.b.t. het /de registergoed(eren) verklaart verkoper dat hij wel/niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen, zijnde een label (A t/m G), op welke datum dit geregistreerd is etc. In geval hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wordt koper geacht hiermee in te stemmen.

NEN 2580
M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat, hij niet beschikt over een NEN2580 meting. Koper is in de gelegenheid gesteld het registergoed volgens de NEN2580 op te meten. Verkoper aanvaard hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid.

garanties/aansprakelijkheid
De verkoper geeft geen garantie / is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling danwel schriftelijk is medegedeeld etc.

aanschrijvingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per datum 5 november 2018 is gebleken dat er GEEN aanschrijvingen aanwezig zijn.

publiekrechtelijke beperkingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per datum 5 november 2018 is gebleken dat er GEEN publiekrechtelijke beperkingen aanwezig zijn die de waarde nadelig beinvloeden.

milieu
M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat het haar niet bekend is dat het registergoed is verontreinigd met chemische of andere stoffen die schadelijk zijn voor de volksgezondheid.

risico
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

ontruiming
Niet van toepassing. Het geheel wordt vrij van huur en gebruik geleverd.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 48 na de veiling van het betreffende perceel/of combinatie van percelen.
Bezichtiging:
Iedere dinsdag en donderdag van 14.00 - 16.00 uur alsmede de veilingdag zelf tussen 12.00 en 14:00 uur en op afspraak.
Gebruik:
Leegstaand
Kadastrale omschrijving:

Veiling informatie

Type:
Vrijwillige veiling
Status:
Veiling
Regioveiling:
Inzet:
maandag 03 december 2018 vanaf 16:30 uur
Afslag:
maandag 03 december 2018 vanaf 16:30 uur
Veilinglocatie:
Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam
Kantoor:
Notariskantoor Bellaar
Van der Hooplaan 9
1185 EV AMSTELVEEN
T: 020 641 60 03
F: 020 643 40 53
E: info@bellaar.nl
Behandelaar:
Dhr. Mr. Patrick A.A. Moes

Financieel

Inzetpremie:
€ 10.000 exclusief BTW ten laste van verkoper.
Indicatie veilingkosten:
Specificatie indicatie kosten in PDF  (per 06-11-2018 om 10:33 uur)

Fotogalerij

Veiling

3 december 2018 vanaf 16:30 uur
Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam

Landhuis
Vrijwillige veiling
Status: Veiling
Dossiernummer: 43675

 

Makelaar

Henk Burger Makelaardij og bv (contactpersonen zijn Dhr. H.A. Burger en Mevr. M. Nanninga)
Amsterdamseweg 487
1181 BR Amstelveen
T: 020 640 38 53
E: info@henkburger.nl

 

Notaris

Notariskantoor Bellaar
Dhr. Mr. Patrick A.A. Moes
Van der Hooplaan 9
1185 EV AMSTELVEEN
T: 020 641 60 03
F: 020 643 40 53
E: info@bellaar.nl

 

Inzetpremie

€ 10.000 exclusief BTW ten laste van verkoper.

 

Delen

Delen

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.