Newtonstraat 322 - 324, 'S-GRAVENHAGE

Object informatie

Appartementsrecht bedrijfspand met bovenwoning, plaatselijk bekend Newtonstraat 322-324 te (2562 KZ) 's-Gravenhage.
Bezichtiging:
De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.
Gebruik:
Onbekend
Kadastrale omschrijving:
het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie Y, complexaanduiding 2499-A, appartementsindex 1, omvattende:
a. de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van een bedrijfspand met bovenwoning en verder toebehoren, plaatselijk bekend Newtonstraat 324 en 322 te 's-Gravenhage;
b. het een/tweede (1/2) aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het huis met erf op de hoek van de Newtonstraat en de Beeklaan, bestaande uit een café met bovenwoningen, plaatselijk bekend Newtonstraat 324 en 322 en een afzonderlijke dubbele bovenwoning, plaatselijk bekend Beeklaan 215 te 's-Gravenhage, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie Y nummer 1323, groot honderdvierentwintig vierkante meter (124 m2).
Bijzonderheden:
Van de koper wordt verwacht dat hij zelf onderzoek instelt naar de feitelijke en juridische eigenschappen van het verkochte, dan wel dat hij, als hij dit onderzoek achterwege laat of gelaten heeft, welbewust de daaraan verbonden risico's aanvaardt zonder enig voorbehoud of enige aanspraak jegens de verkoper of de notaris.

De koper aanvaardt niet alleen de in de bijzondere voorwaarden vermelde aan het verkochte verbonden lasten en beperkingen, erfdienstbaarheden, buurwegen en/of kwalitatieve verplichtingen, maar ook die, welke niet vermeld zouden zijn in de bijzondere veilingvoorwaarden en (achteraf) wel blijken te bestaan.

Koper aanvaardt zonder voorbehoud dat de verkoper en de notaris zich bij hun onderzoek naar de hiervoor bedoelde lasten en beperkingen beperken tot hetgeen voorkomt in de laatste titel van aankomst en hetgeen zij feitelijk uit andere bronnen van het verkochte weten.

Let op! Het is mogelijk dat gedurende het veilingtraject nadere informatie beschikbaar komt. Houdt u de veilingsite in de gaten voor mogelijke wijziging of aanvulling van de beschikbare informatie.

Voor nadere informatie aangaande het registergoed wordt onder meer verwezen naar:
1. http://www.ruimtelijkeplannen.nl
2. http://www.bodemloket.nl/

Eveneens wordt verwezen naar de website van de gemeente (o.a. met betrekking tot de gemeentelijke regelgeving aangaande bestemming en huisvesting). Mocht u de door u gezochte informatie niet kunnen vinden, neemt u dan contact met de gemeente op.

Veiling informatie

Type:
Executieveiling (beslag)
Status:
Veiling
Regioveiling:
Inzet:
dinsdag 11 december 2018 vanaf 13:30 uur
Afslag:
dinsdag 11 december 2018 vanaf 13:30 uur
Veilinglocatie:
Venduehuis der Notarissen te 's-Gravenhage
Nobelstraat 5
2513 BC 's-Gravenhage
Kantoor:
Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn
Bezuidenhoutseweg 57
2594 AC 'S-GRAVENHAGE
T: 070 515 30 00
F: 070 515 31 00
E: notariaat@pelsrijcken.nl
Behandelaar:
mr. G.L.A. Klooster

Financieel

Indicatie veilingkosten:
Lasten:
OZB € 540,50  jaarlijks Achterstallig:   0
Rioolrecht € 139,55  jaarlijks Achterstallig:   0
Waterschapslasten € 60,72  jaarlijks Achterstallig:   0
Bijdrage VvE 600 Achterstallig:   € 163,00

Voorwaarden

Brochures:
 • Download informatiebrochure (43602_Bijlage 1 - AVVE.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43602_Bijlage 2 - email VVE - geanonimiseerd.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43602_Bijlage 3 - exploit - geanonimiseerd.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43602_Bijlage 4 - aanzegging - geanonimiseerd.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43602_Bijlage 5 - kadastraal bericht - geanonimiseerd.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43602_Bijlage 6 - formulier bodeminformatie.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43602_Akte van levering (Hyp 4, deel 16217, nummer 16, reeks Zoetermeer) - geanonimiseerd_3.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43602_Akte van splitsing (Hyp 4, deel 5271, nummer 88, reeks Rijswijk) - geanonimiseerd_1.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43602_Bodemloketrapport.pdf) Download pdf
 • Bijzondere voorwaarden:

  Veiling

  11 december 2018 vanaf 13:30 uur
  Venduehuis der Notarissen te 's-Gravenhage
  Nobelstraat 5
  2513 BC 's-Gravenhage

  Bedrijfspand / woonhuis
  Executieveiling (beslag)
  Status: Veiling
  Dossiernummer: 43602

   

  Notaris

  Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn
  mr. G.L.A. Klooster
  Bezuidenhoutseweg 57
  2594 AC 'S-GRAVENHAGE
  T: 070 515 30 00
  F: 070 515 31 00
  E: notariaat@pelsrijcken.nl

   

  Delen

  Delen

  Onderhands bod

  Beslagveiling

  Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.