Zuiderparklaan 182, 'S-GRAVENHAGE

Attentie:
BEZICHTIGING DINSDAG 11 DECEMBER A.S. 10:00-11:00 UUR!

Object informatie

De op de eerste verdieping gelegen woning met balkon en verder toebehoren
Bezichtiging:
maandag 26 november 2018, van 10:00 tot 11:00 uur
dinsdag 11 december 2018, van 10:00 tot 11:00 uur

Soort eigendom:
Erfpacht
Gebruik:
Verhuurd zonder toestemming schuldeiser
Kadastrale omschrijving:
Kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage sectie AL nummer 5643-A-2
Bijzonderheden:
Voor zover bekend is het registergoed bewoond door een derde.

Verkoper heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het registergoed. Daarbij
is haar gebleken, dat het registergoed mogelijk aan derden in huur of gebruik is afgestaan.
Voor het geval daar sprake van mocht zijn dan zal verkoper niet aansprakelijk zijn voor het
bestaan van zo een overeenkomst en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen.

De verkoper heeft het verlof tot het inroepen van het huurbeding aan de voorzieningenrechter gevraagd. Het gevraagde verlof is toegewezen. De koper aanvaardt de door de Voorzieningenrechter opgelegde ontruimingstermijn van 1 maand na betekening aan de huurders.

Voor zover bekend is de Vereniging van eigenaars niet actief.

De kostenverdeling is opgenomen in de - te publiceren - akte van vaststelling
veilingvoorwaarden.

De verkoper en de notaris verlenen geen enkele garantie en aanvaarden geen enkele
aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de informatie die zij
omtrent het registergoed verstrekken in een akte dan wel elders hetzij mondeling, hetzij
schriftelijk of waarvan informatie achterwege blijft.

Veiling informatie

Type:
Executieveiling (hypotheek)
Status:
Gegund
Regioveiling:
Inzet:
dinsdag 11 december 2018 vanaf 13:30 uur
Afslag:
dinsdag 11 december 2018 vanaf 13:30 uur
Veilinglocatie:
Venduehuis der Notarissen te 's-Gravenhage
Nobelstraat 5
2513 BC 's-Gravenhage
Kantoor:
Bakker & Neve Netwerk Notarissen
Loevestein 12
2352 KM Leiderdorp
T: 071 589 92 01
F: 071 541 13 92
E: info@notarissen.tv
Behandelaar:
M. van 't Veer

Financieel

Indicatie veilingkosten:
€ 4.824,00  (per 09-11-2018 om 11:27 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF  (per 09-11-2018 om 11:26 uur)
Lasten:
Erfpachtcanon per halfjaar achteraf 132,14phja
Beheerkosten per halfjaar achteraf 13,00phja

Voorwaarden

Brochures:
 • Download informatiebrochure (43611_Akte van levering I.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43611_Akte van levering II.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43611_Akte van splitsing.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43611_Akte van rectificatie splitsing.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43611_Akte van heruitgifte in erfpacht.pdf) Download pdf
 • Bijzondere voorwaarden:

  Veiling

  11 december 2018 vanaf 13:30 uur
  Venduehuis der Notarissen te 's-Gravenhage
  Nobelstraat 5
  2513 BC 's-Gravenhage

  Appartement
  Executieveiling (hypotheek)
  Status: Gegund
  Dossiernummer: 43611

   

  Makelaar

  De Taxatheek
  T: 072 533 59 24

   

  Notaris

  Bakker & Neve Netwerk Notarissen
  M. van 't Veer
  Loevestein 12
  2352 KM Leiderdorp
  T: 071 589 92 01
  F: 071 541 13 92
  E: info@notarissen.tv

   

  Onderhands bod

  Tot en met 26 november 2018 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

  Doe een bod

   

  Delen

  Delen

  Onderhands bod

  Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
  Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 26-11-2018 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

  Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.