Provincialeweg 68, DOEZUM

Object informatie

Bezichtiging:
Niet mogelijk
Soort eigendom:
Vol eigendom
Gebruik:
Onbekend
Kadastrale omschrijving:
Registergoed 1:
het woonhuis met ondergrond, erf en verder aanbehoren, plaatselijk bekend Provincialeweg 68 te (9863 PH) Doezum, kadastraal bekend gemeente Grootegast, sectie L, nummer 694, groot zeven are en twintig centiare.

Registergoed 2:
het perceel grond (grasland), plaatselijk bekend Provincialeweg te Doezum, kadastraal bekend gemeente Grootegast, sectie L, nummer 91, groot vijf en vijftig are en tachtig centiare, welk perceel is belast met een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5 lid 3, onder b van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve van Wetterskip Fryslân, gevestigd te Leeuwarden, met adres: (8914 BZ) Leeuwarden Fryslanplein 3, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 01174741.

Registergoed 3:
het perceel grond (grasland), plaatselijk bekend Provincialeweg te Doezum, kadastraal bekend gemeente Grootegast, sectie L, nummer 92, groot dertig are en eenennegentig centiare, welk perceel is belast met een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5 lid 3, onder b van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve van Wetterskip Fryslân, gevestigd te Leeuwarden, met adres: (8914 BZ) Leeuwarden Fryslanplein 3, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 01174741.
Bijzonderheden:
Van de koper wordt verwacht dat hij zelf onderzoek instelt naar de feitelijke en juridische eigenschappen van het verkochte, dan wel dat hij, als hij dit onderzoek achterwege laat of gelaten heeft, welbewust de daaraan verbonden risico's aanvaardt zonder enig voorbehoud of enige aanspraak jegens de verkoper of de notaris.

De koper aanvaardt niet alleen de in de bijzondere voorwaarden vermelde aan het verkochte verbonden lasten en beperkingen, erfdienstbaarheden, buurwegen en/of kwalitatieve verplichtingen, maar ook die, welke niet vermeld zouden zijn in de bijzondere veilingvoorwaarden en (achteraf) wel blijken te bestaan.

Koper aanvaardt zonder voorbehoud dat de verkoper en de notaris zich bij hun onderzoek naar de hiervoor bedoelde lasten en beperkingen beperken tot hetgeen voorkomt in de laatste titel van aankomst en hetgeen zij feitelijk uit andere bronnen van het verkochte weten.

Let op! Het is mogelijk dat gedurende het veilingtraject nadere informatie beschikbaar komt. Houdt u de veilingsite in de gaten voor mogelijke wijziging of aanvulling van de beschikbare informatie.

Voor nadere informatie aangaande het registergoed wordt onder meer verwezen naar:
1. http://www.ruimtelijkeplannen.nl
2. http://www.bodemloket.nl/

Eveneens wordt verwezen naar de website van de gemeente (o.a. met betrekking tot de gemeentelijke regelgeving aangaande bestemming en huisvesting). Mocht u de door u gezochte informatie niet kunnen vinden, neemt u dan contact met de gemeente op.

Veiling informatie

Type:
Executieveiling (beslag)
Status:
Gegund
Regioveiling:
Inzet:
woensdag 12 december 2018 vanaf 13:30 uur
Afslag:
woensdag 12 december 2018 vanaf 13:30 uur
Veilinglocatie:
Van der Valk Hotel Drachten
Lavendelheide 4
9202 PD Drachten
Kantoor:
Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn
Bezuidenhoutseweg 57
2594 AC 'S-GRAVENHAGE
T: 070 515 30 00
F: 070 515 31 00
E: notariaat@pelsrijcken.nl
Behandelaar:
mr. A.W. Mellema
Opbrengst veiling:
€ 265.000,00

Financieel

Inzetpremie:
1% van de inzetsom, t.l.v. verkoper
Indicatie veilingkosten:
€ 5.000,00  (per 07-11-2018 om 14:52 uur)
Veilinghonorarium en kadastrale kosten inclusief btw  (per 07-11-2018 om 14:52 uur)
Lasten:
OZB 2018 € 275,14  jaarlijks
Rioolheffing 2018 € 278,10  jaarlijks
Waterschapslasten € 134,09  jaarlijks

Voorwaarden

Brochures:
 • Download informatiebrochure (43599_bouwvergunning Provincialeweg.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43599_stuk bij bouwvergunning provincialeweg.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43599_Diverse informatie gemeente Grootegast.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43599_Bestemmingsplan Kleine Dorpen.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43599_Aankomsttitel L 91.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43599_Aankomsttitel L 92.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43599_Aankomsttitel L 694.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43599_Kadastraal bericht L 91.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43599_Kadastraal bericht L 92.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43599_kadastraal bericht L 694.pdf) Download pdf
 • Bijzondere voorwaarden:

  Fotogalerij

  Veiling

  12 december 2018 vanaf 13:30 uur
  Van der Valk Hotel Drachten
  Lavendelheide 4
  9202 PD Drachten

  Vrijstaand
  Executieveiling (beslag)
  Status: Gegund
  Dossiernummer: 43599

   

  Notaris

  Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn
  mr. A.W. Mellema
  Bezuidenhoutseweg 57
  2594 AC 'S-GRAVENHAGE
  T: 070 515 30 00
  F: 070 515 31 00
  E: notariaat@pelsrijcken.nl

   

  Inzetpremie

  1% van de inzetsom, t.l.v. verkoper

   

  Delen

  Delen

  Onderhands bod

  Beslagveiling

  Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.