De Helling 52, GORREDIJK

Attentie:
VERLOF INROEPEN HUURBEDING VERLEEND

Object informatie

Vrijstaande woning met carport, erf, ondergrond, tuin en overige aan- en toebehoren, plaatselijk bekend De Helling 52 te 8401 TW Gorredijk.

Informatie afkomstig van derden (verkoper geeft hierover geen garanties, koper kan hieraan geen rechten ontlenen):
Taxateur is uitgegaan van een vergelijkbare indeling met object ...:
Entree/hal met meterkast en toilet, woonkamer, keuken, badkamer en twee slaapkamers.
(bron: geveltaxatie oktober 2018)
Bezichtiging:
De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.
Soort eigendom:
Vol eigendom
Gebruik:
Bewoond/in eigen gebruik
Kadastrale omschrijving:
Kadastraal bekend gemeente Gorredijk, sectie B, nummer 2581, groot vier are zesenveertig centiare (4.46 are).
Bijzonderheden:
Van de koper wordt verwacht dat hij zelf onderzoek instelt naar de feitelijke en juridische eigenschappen van het verkochte, dan wel dat hij, als hij dit onderzoek achterwege laat of gelaten heeft, hij welbewust de daaraan verbonden risico’s aanvaardt zonder enig voorbehoud of enige aanspraak jegens de Verkoper of de notaris.

Om een goed beeld van (de staat van) het registergoed te krijgen wordt u uitdrukkelijk geadviseerd om het registergoed te bezichtigen.
Wanneer georganiseerde bezichtiging mogelijk is, zullen de bezichtigingstijdstippen op de veilingsite worden gepubliceerd. Bij interesse kunt u ook contact opnemen met ons kantoor.

De koper aanvaardt niet alleen de in de bijzondere voorwaarden vermelde aan het verkochte verbonden erfdienstbaarheden, buurwegen en/of kwalitatieve verplichtingen, maar ook die, welke niet vermeld zouden zijn in de bijzondere veilingvoorwaarden en (achteraf) wel blijken te bestaan.

Koper aanvaardt zonder voorbehoud dat de verkoper en de notaris zich bij hun onderzoek naar de hiervoor bedoelde lasten en beperkingen beperken tot hetgeen voorkomt in de laatste titel van aankomst en hetgeen zij feitelijk uit andere bronnen van het verkochte weten met betrekking tot deze lasten en beperkingen.

Let op! Het is mogelijk dat gedurende het veilingtraject nadere informatie beschikbaar komt. Houdt u de veilingsite in de gaten voor mogelijke wijziging of aanvulling van de beschikbare informatie.

Voor nadere informatie aangaande het registergoed wordt ondermeer verwezen naar:
1. http://www.ruimtelijkeplannen.nl
2. http://www.bodemloket.nl/

Eveneens wordt verwezen naar de website van de gemeente (o.a. met betrekking tot de gemeentelijke regelgeving aangaande bestemming en huisvesting). Mocht u de door u gezochte informatie niet kunnen vinden, neemt u dan contact met de gemeente op.

Huurbeding.
Verkoper is niet bekend met verhuur of gebruik door derden. Aangezien verkoper niet met (voldoende) zekerheid heeft kunnen vaststellen dat er geen personen krachtens huurovereenkomst van het registergoed gebruik maken, heeft verkoper het verlof aangevraagd voor het inroepen van het huurbeding. Het verlof om het huurbeding te mogen inroepen is verleend. Blijkens de beschikking mag een (eventuele) huurder niet eerder dan na twee weken na betekening van die beschikking ontruimd worden.

De bevoegdheid om het registergoed na de veiling te ontruimen wordt overgelaten aan de koper, één en ander conform de veilingvoorwaarden.

Veiling informatie

Type:
Executieveiling (hypotheek)
Status:
Gegund
Regioveiling:
Inzet:
woensdag 12 december 2018 vanaf 13:30 uur
Afslag:
woensdag 12 december 2018 vanaf 13:30 uur
Veilinglocatie:
Van der Valk Hotel Drachten
Lavendelheide 4
9202 PD Drachten
Kantoor:
Trip Advocaten & Notarissen
Hereweg 93
9721 AA GRONINGEN
T: 050 599 79 99
F: 050 599 79 88
E: veilingen@triplaw.nl
Behandelaar:
dhr. F. Roelink

Financieel

Inzetpremie:
1% t.l.v. verkoper
Indicatie veilingkosten:
€ 5.500,00  (per 06-11-2018 om 08:15 uur)
Veilinghonorarium en kadastrale kosten inclusief btw (ook voor koper bij onderhandse executie)  (per 05-11-2018 om 12:23 uur)
Lasten:
ozb 2018 € 202,20  jaarlijks
rioolrecht 2018 gebruikersheffing
waterschapslasten 2018 € 119,69  jaarlijks
Lasten (k.k.):
Zie veilingvoorwaarden

Voorwaarden

Brochures:
 • Download informatiebrochure (43522_informatie (gemeente Opsterland) De Helling 52 te Gorredijk.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43522_Vaststellingsbesluit.PDF) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43522_Ruimtelijke plannen kaart.PDF) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43522_Regels wonen.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43522_Bodemloketrapport.PDF) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43522_akte van levering (Hyp4, deel 10216 nummer 33, reeks Leeuwarden) geanonimiseerd.pdf) Download pdf
 • Bijzondere voorwaarden:

  Fotogalerij

  Veiling

  12 december 2018 vanaf 13:30 uur
  Van der Valk Hotel Drachten
  Lavendelheide 4
  9202 PD Drachten

  Vrijstaand
  Executieveiling (hypotheek)
  Status: Gegund
  Dossiernummer: 43522

   

  Notaris

  Trip Advocaten & Notarissen
  dhr. F. Roelink
  Hereweg 93
  9721 AA GRONINGEN
  T: 050 599 79 99
  F: 050 599 79 88
  E: veilingen@triplaw.nl

   

  Inzetpremie

  1% t.l.v. verkoper

   

  Onderhands bod

  Tot en met 27 november 2018 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

  Doe een bod

   

  Delen

  Delen

  Onderhands bod

  Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
  Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 27-11-2018 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

  Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.