Parkweg 212, VLAARDINGEN

Object informatie

Woning met balkon op de eerste verdieping, de berging in de kelder en verder toebehoren.

Bouwjaar conform BAG viewer: 1980
Oppervlakte conform BAG viewer: 54 m2
Bezichtiging:
maandag 17 december 2018, van 15:00 tot 16:00 uur
woensdag 16 januari 2019, van 11:00 tot 12:00 uur

Soort eigendom:
Vol eigendom
Gebruik:
Overig
Kadastrale omschrijving:
Kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie M, nummer 2158 A-16.
Kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie M, nummer 2158 A-84.
Bijzonderheden:
Op de veiling zijn van toepassing de AVVE2017, voor zover daarvan in de bijzondere veilingvoorwaarden niet wordt afgeweken. De algemene- en bijzondere veilingvoorwaarden zijn geüpload op de website van Velingbiljet. Een bieder die onderhands of ter veiling een bieding doet, wordt geacht van de inhoud van voormelde documenten kennis te hebben genomen.

De VVE is actief.
Het boekjaar loopt gelijk aan het kalenderjaar.
De maandelijkse VvE-bijdrage bedraagt: € 196,65. In deze bijdrage is een gedeelte stookkosten begrepen € 43,70.
Voor rekening van koper komen de aan de vereniging van eigenaars verschuldigde bijdragen tot en met februari 2019, bedragende € 1.736,97 alsmede de administratiekosten € 211,76 in verband met de overdracht.

Huurbeding
De Verkoper heeft het verlof tot het inroepen van het huurbeding als bedoeld in artikel 3:264 leden 5 en 6 van het Burgerlijk Wetboek aan de Voorzieningenrechter gevraagd. Het gevraagde verlof is verleend, waarbij de ontruimingstermijn is vastgesteld op 30 dagen na betekening van de beschikking.
Verkoper draagt hierbij voor zoveel nodig de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de door de voorzieningenrechter afgegeven beschikking over aan de koper. Het risico van de ontruiming en de daaraan verbonden kosten komen geheel voor rekening van de koper.

Vervreemding appartementsrecht
De eigenaar van het Registergoed is slechts binnen de grenzen van het bepaalde in artikel 28 onder J. Vervreemding van een Appartementsrecht van de akte van splitsing (40810/174) bevoegd de berging afzonderlijk van de woning te vervreemden. De akte van splitsing is gepubliceerd op de Website.

Voor overige informatie betreffende het registergoed wordt u verwezen naar artikel 9 van de gepubliceerde veilingvoorwaarden.

In artikel 10 van de gepubliceerde veilingvoorwaarden is tevens de volgende citaat opgenomen:
Verkrijger is ermee bekend dat voor de warmwaterboiler een contract bestond tussen de vorige gebruiker (niet zijnde de verkoper) en Tempus Energielease. Voor het afsluiten van een overeenkomst dient de verkrijger contact op te nemen met Tempus Energielease, ‘s Gravenlandseweg 371, 3101 EA Schiedam, 010-457 7650.
Een koper dient na de juridische overdracht contact op te nemen met Tempus Energielease om de opties ten aanzien van het lopende contract voor de warmwaterboiler te bespreken.

Veiling informatie

Type:
Executieveiling (hypotheek)
Status:
Gegund
Regioveiling:
Inzet:
woensdag 16 januari 2019 vanaf 13:30 uur
Afslag:
woensdag 16 januari 2019 vanaf 13:30 uur
Veilinglocatie:
Vendu Rotterdam
Kipstraat 54
3011 RT Rotterdam
Kantoor:
Buren
Johan de Wittlaan 15
2517 JR 's-Gravenhage
T: 070 318 48 11
E: veilingen@burenlegal.com
Behandelaar:
Mevrouw A. Chinnoe
Opbrengst veiling:
€ 112.000,00

Financieel

Inzetpremie:
1% van de inzetsom en komt ten laste van verkoper
Indicatie veilingkosten:
€ 6.700,00  (per 28-12-2018 om 11:32 uur)
bedrag is incl. kosten VVE, doch excl. kosten overdrachtsbelasting en kosten ontruiming registergoed  (per 14-12-2018 om 13:54 uur)
Lasten (k.k.):
Zie veilingvoorwaarden

Voorwaarden

Brochures:
 • Download informatiebrochure (43688_Akte van splitsing en tekening.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43688_Akte wijziging splitsing.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43688_Bodeminformatie Parkweg 212.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43688_BAG onderzoek Parkweg 212.pdf) Download pdf
 • Bijzondere voorwaarden:

  Veiling

  16 januari 2019 vanaf 13:30 uur
  Vendu Rotterdam
  Kipstraat 54
  3011 RT Rotterdam

  Appartement
  Executieveiling (hypotheek)
  Status: Gegund
  Dossiernummer: 43688

   

  Makelaar

  Greveling Makelaardij & Taxaties
  T: 010 501 50 01
  E: info@grevelingmakelaardij.nl

   

  Notaris

  Buren
  Mevrouw A. Chinnoe
  Johan de Wittlaan 15
  2517 JR 's-Gravenhage
  T: 070 318 48 11
  E: veilingen@burenlegal.com

   

  Inzetpremie

  1% van de inzetsom en komt ten laste van verkoper

   

  Onderhands bod

  Tot en met 1 januari 2019 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

  Doe een bod

   

  Delen

  Delen

  Onderhands bod

  Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
  Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 01-01-2019 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

  Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.