Rijksstraatweg 106, DUIVENDRECHT

Object informatie

De woning op de tweede verdieping en van een berging op de begane grond.

Oppervlakte volgens BAG: 80 m²
Bezichtiging:
donderdag 17 januari 2019, van 10:30 tot 11:30 uur
maandag 4 februari 2019, van 10:00 tot 11:00 uur

Soort eigendom:
Vol eigendom
Gebruik:
Bewoond/in eigen gebruik
Kadastrale omschrijving:
Kadastraal bekend gemeente Ouder-Amstel, sectie B, nummer 2883 A-19
Bijzonderheden:
Het registergoed is, voor zover bekend, in gebruik bij de eigenaar.

De eigenaar is conform de hypotheekvoorwaarden verplicht deze ruimten vóór de kwitantie kooppenningen leeg en geheel ontruimd op te leveren.

Verkoper heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het registergoed. Daarbij is haar niet gebleken, dat het registergoed aan derden in huur of gebruik is afgestaan. Voor het geval daar toch sprake van mocht zijn dan zal verkoper niet aansprakelijk zijn voor het bestaan van zo een overeenkomst en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen.

De verkoper heeft het verlof tot het inroepen van het huurbeding aan de voorzieningenrechter gevraagd. Het gevraagde verlof is nog niet verleend. Als de beschikking van de Voorzieningenrechter bekend is, zal dit op de website bij de objectgegevens van het registergoed worden vermeld. De koper aanvaardt een eventueel door de Voorzieningenrechter opgelegde ontruimingstermijn.

De kostenverdeling is opgenomen in de - te publiceren - akte van vaststelling veilingvoorwaarden.

De verkoper en de notaris verlenen geen enkele garantie en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de informatie die zij omtrent het registergoed verstrekken in een akte dan wel elders hetzij mondeling, hetzij schriftelijk of waarvan informatie achterwege blijft.

Veiling informatie

Type:
Executieveiling (hypotheek)
Status:
Veiling
Regioveiling:
Inzet:
maandag 04 februari 2019 vanaf 16:30 uur
Afslag:
maandag 04 februari 2019 vanaf 16:30 uur
Veilinglocatie:
Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam
Kantoor:
Bakker & Neve Netwerk Notarissen
Loevestein 12
2352 KM Leiderdorp
T: 071 589 92 01
F: 071 541 13 92
E: info@notarissen.tv
Behandelaar:
M. van 't Veer

Financieel

Indicatie veilingkosten:
€ 7.473,00  (per 11-01-2019 om 17:05 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF  (per 11-01-2019 om 17:05 uur)
Lasten:
Bijdrage aan Vereniging van eigenaars per maand 117,30pm Achterstallig:   € 1.759,50

Voorwaarden

Brochures:
 • Download informatiebrochure (43781_Akte van levering.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43781_Huishoudelijk Reglement V.V.E. 2016.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43781_Recht van opstal.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43781_Splitsingsakte Hyp4 dl 5670 nr 73.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43781_Splitsingsakte Hyp4 dl 7438 nr 52.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43781_Splitsingsakte Hyp4 dl 10997 nr 10.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43781_bag-viewer-Rijksstraatweg 106, DUIVENDRECHT.pdf) Download pdf
 • Bijzondere voorwaarden:

  Veiling

  4 februari 2019 vanaf 16:30 uur
  Café-Restaurant Dauphine
  Prins Bernhardplein 175
  1097 BL Amsterdam

  Portiekwoning
  Executieveiling (hypotheek)
  Status: Veiling
  Dossiernummer: 43781

   

  Makelaar

  De Taxatheek
  T: 072 533 59 24

   

  Notaris

  Bakker & Neve Netwerk Notarissen
  M. van 't Veer
  Loevestein 12
  2352 KM Leiderdorp
  T: 071 589 92 01
  F: 071 541 13 92
  E: info@notarissen.tv

   

  Onderhands bod

  Tot en met 20 januari 2019 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

  Doe een bod

   

  Delen

  Delen

  Onderhands bod

  Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
  Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 20-01-2019 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

  Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.