Kiekstraat 94, AMSTERDAM

Object informatie

Op 4-de verdieping gelegen appartement met berging in de kelder.

Oppervlakte volgens BAG 70 m²
Bezichtiging:
Niet mogelijk
Soort eigendom:
Erfpacht
Gebruik:
Bewoond/in eigen gebruik
Kadastrale omschrijving:
het voortdurend recht van erfpacht van een (onder)appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de vierde verdieping van na te melden gebouw met een afzonderlijke berging gelegen in de kelder van dit gebouw te 1087 JB Amsterdam, Kiekstraat 94, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie AU, nummer 445 A-66, uitmakende het zesenzeventig/zesduizend negenhonderddrieëntwintigste (76/6.923e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het hoofdappartement, omvattende de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van zesendertig (36) vrije sector koopwoningen met bergingen en dertig (30) woningen met dertig (30) bergingen, ten tijde van de ondersplitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie AU, nummer 445 A-2, uitmakende het zesduizend negenhonderddrieëntwintig/zeventienduizend zesentachtigste (6.923/17.086e) onverdeeld aandeel in de hoofdgemeenschap, bestaande uit het appartementencomplex genaamd ''IJburg blok 30'' met ondergrond omvattende:
- achtentachtig (88) sociale huurwoningen met bergingen;
- zesendertig (36) vrije sector koopwoningen met bergingen;
- dertig (30) woningen met dertig bergingen;
- vijfenvijftig (55) parkeerplaatsen behorende bij de sociale huurwoningen;
- vijftig (50) parkeerplaatsen voor de koopwoningen en de huurwoningen; en
- zeven bedrijfsruimen;
ten tijde van de hoofdsplitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie AU nummer 397, groot dertien are vijfenzeventig centiare, nummer 396 groot vijf are tweeënveertig centiare en nummer 398 groot drieënzeventig are twintig centiare;

Veiling informatie

Type:
Executieveiling (beslag)
Status:
Veiling
Regioveiling:
Inzet:
maandag 04 februari 2019 vanaf 16:30 uur
Afslag:
maandag 04 februari 2019 vanaf 16:30 uur
Veilinglocatie:
Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam
Kantoor:
Krans Notarissen
Van Eedenstraat 20
2012 EM Haarlem
T: 023 531 93 98
F: 023 532 94 41
E: veilingen@kransnotarissen.nl
Behandelaar:
mw. M. Ram (veilingen@kransnotarissen.nl)

Financieel

Inzetpremie:
1% (verkoper)
Indicatie veilingkosten:
€ 3.750,00  (per 02-01-2019 om 15:41 uur)
Lasten:
WOZ € 90,23  jaarlijks
Rioolheffing € 125,83  jaarlijks
Waterschapslasten € 49,02  jaarlijks
VvE € 1.547,28  jaarlijks
Lasten (k.k.):
Datum betaling koopsom

Voorwaarden

Brochures:
 • Download informatiebrochure (43784_splitsing hoofd met tekeningen.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43784_splitsing onder met tekeningen.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43784_algemene bepalingen erfpacht amsterdam 2000.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43784_vestiging erfpacht.pdf) Download pdf
 • Bijzondere voorwaarden:
  Bijzondere veilingvoorwaarden:
  Plok is voor rekening van verkoper. Als niet gegund wordt is geen plok verschuldigd. Gunningstermijn is 6 dagen.

  Fotogalerij

  Veiling

  4 februari 2019 vanaf 16:30 uur
  Café-Restaurant Dauphine
  Prins Bernhardplein 175
  1097 BL Amsterdam

  Appartement
  Executieveiling (beslag)
  Status: Veiling
  Dossiernummer: 43784

   

  Notaris

  Krans Notarissen
  mw. M. Ram (veilingen@kransnotarissen.nl)
  Van Eedenstraat 20
  2012 EM Haarlem
  T: 023 531 93 98
  F: 023 532 94 41
  E: veilingen@kransnotarissen.nl

   

  Inzetpremie

  1% (verkoper)

   

  Delen

  Delen

  Onderhands bod

  Beslagveiling

  Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.