Grasdijk 3 a, NEDERWEERT

Attentie:
Bezichtiging mogelijk op 1 februari 2019

Object informatie

omschrijving volgens verkoopbrochure (notaris kan daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden):

vrijstaand woonhuis met berging, erf en tuin, Grasdijk 3a te 6031 PX Nederweert, totale perceelsgrootte 1915 m2

begane grond: hal, woonkamer, keuken, slaapkamer, toilet, badkamer, bijkeuken, berging
verdieping: overloop, 2 slaapkamers, berging
Bezichtiging:
vrijdag 1 februari 2019, van 16:00 tot 17:00 uur

De volgende objecten, te veilen door AchtenvanGent Notarissen, zijn te bezichtigen:

op 1 februari 2019:
- Grasdijk 3a Nederweert 16.00-17.00 uur

op 4 februari 2019
- Jachthoornstraat 37 Maastricht 12.00-13.00 uur
- Kruiskamp 10 Swalmen 16.00-16.45 uur (onder voorbehoud)


Bezichtiging gaat op basis van inloopmogelijkheid, onder begeleiding van het notariskantoor. De bezichtiging is in beginsel vrij toegankelijk, aanmelden is dan ook niet nodig.
Soort eigendom:
Vol eigendom
Gebruik:
Bewoond/in eigen gebruik
Kadastrale omschrijving:
KADASTRALE GEMEENTE NEDERWEERT
het woonhuis met ondergrond, tuin en erf,
staande en gelegen aan de Grasdijk 3 A te 6031 PX Nederweert,
kadastraal bekend gemeente Nederweert, sectie X nummer 29, 30, 488 en 489
totaal groot negentien are en vijftien centiare (19 a 15 ca),
de percelen met nummer 29 en 488 zijn belast met een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5 lid 3 onder b van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve van Enexis B.V., gevestigd te Rosmalen,
Bijzonderheden:
op het adres van het te veilen object staat alleen één van de eigenaren als bewoner ingeschreven.
Verkoper heeft geen reden aan te nemen dat het object wordt verhuurd. Daarom heeft verkoper het huurbeding niet ingeroepen, althans daar geen verlof voor gevraagd aan de voozieningenrechter.

Milieu:
Volgens een bericht van de gemeente Nederweert met datum 29 november 2018, is er voor de locatie van het registergoed geen bodeminformatie bekend. Wel is in opdracht van een gegadigde voor het registergoed een aantal boringen verricht. De toetsing van de grondanalyse is overgelegd en worden elders in deze advertentie gepubliceerd. Volgens de opdrachtnemer voor dat onderzoek is er echter geen rapport opgemaakt, zodat officiële conclusies ontbreken.
Op het aangrenzende perceel zijn enkele bodemonderzoeken uitgevoerd en is een verontreiniging aangetroffen. Een uitdraai van GIS-viewer alsook de van de gemeente Nederweert ontvangen bodemrapporten worden -voor zover mogelijk- gepubliceerd op de website en ter inzage gelegd op het kantoor van de veilende notaris. Er zijn rapporten voorhanden van:
- een verkennend onderzoek dd 7 maart 2014 (te groot om te publiceren, wel opvraagbaar);
- een aanvullend onderzoek dd 12 april 2014 (gepubliceerd);
- een verkennend onderzoek dd 22 oktober 2014 (gepubliceerd).
De rapporten worden in geen geval per post verzonden aan gegadigden.

Veiling informatie

Type:
Executieveiling (hypotheek)
Status:
Veiling
Regioveiling:
Inzet:
donderdag 21 februari 2019 vanaf 13:30 uur
Afslag:
donderdag 21 februari 2019 vanaf 13:30 uur
Veilinglocatie:
Golden Tulip Jagershorst Leende
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende
Kantoor:
AchtenvanGent Notarissen
Wilhelminasingel 68A
6221 BK Maastricht
T: 043 328 17 60
F: 043 325 14 26
E: veiling@achtenvangent.nl
Behandelaar:
dhr C.M. van Beuzekom (T direct 043-328 13 82)

Financieel

Inzetpremie:
1% t.l.v. verkoper
Indicatie veilingkosten:
€ 4.495,00  (per 27-12-2018 om 12:02 uur)
ingeval van gedwongen ontruiming worden de kosten daarvan begroot op € 3.000,-  (per 27-12-2018 om 11:59 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF  (per 27-12-2018 om 12:01 uur)
Lasten:
OZB 276
Rioolheffing € 238,16  jaarlijks
Waterschapslasteb € 49,80  jaarlijks
Lasten (k.k.):
Zie veilingvoorwaarden

Voorwaarden

Brochures:
 • Download informatiebrochure (43810_Kaart Bestemmingsplan.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43810_Buitengebied Nederweert Artikel 7 Agrarisch met waarden - Openh.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43810_Buitengebied Nederweert 1e herziening ...pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43810_Buitengebied Nederweert 2e herziening - Artikel 7 Agrarisch met waarden.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43810_GIS viewer.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43810_aanvullend bodemonderzoek Grasdijk 5.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43810_verkennend bodemonderzoek Grasdijk 5 oktober 2014.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43810_Toetsing grondanalyses Grasdijk 3a T12 Wbb.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43810_Plattegronden woning - indicatief.pdf) Download pdf
 • Bijzondere voorwaarden:

  Fotogalerij

  Veiling

  21 februari 2019 vanaf 13:30 uur
  Golden Tulip Jagershorst Leende
  Valkenswaardseweg 44
  5595 XB Leende

  Vrijstaand
  Executieveiling (hypotheek)
  Status: Veiling
  Dossiernummer: 43810

   

  Notaris

  AchtenvanGent Notarissen
  dhr C.M. van Beuzekom (T direct 043-328 13 82)
  Wilhelminasingel 68A
  6221 BK Maastricht
  T: 043 328 17 60
  F: 043 325 14 26
  E: veiling@achtenvangent.nl

   

  Inzetpremie

  1% t.l.v. verkoper

   

  Onderhands bod

  Tot en met 6 februari 2019 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

  Doe een bod

   

  Delen

  Delen

  Onderhands bod

  Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
  Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 06-02-2019 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

  Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.