Kerkstraat 36, ZUIDLAREN

Attentie:
BEZICHTIGING IS OP DIT MOMENT NOG NIET MOGELIJK

Object informatie

het woonhuis met praktijkruimte, ondergrond er, tuin en verder toebehoren, plaatselijk bekend Kerkstraat 36 te 9471 GB Zuidlaren.
Bezichtiging:
De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.
Soort eigendom:
Vol eigendom
Gebruik:
Verhuurd zonder toestemming schuldeiser
Kadastrale omschrijving:
kadastraal bekend gemeente Zuidlaren, sectie G nummer 2138, ter grootte van vijf are en dertig centiare (5 a 30 ca).
Bijzonderheden:
Van de koper wordt verwacht dat hij zelf onderzoek instelt naar de feitelijke en juridische eigenschappen van het verkochte, dan wel dat hij, als hij dit onderzoek achterwege laat of gelaten heeft, hij welbewust de daaraan verbonden risico’s aanvaardt zonder enig voorbehoud of enige aanspraak jegens de Verkoper of de notaris.

Om een goed beeld van (de staat van) het registergoed te krijgen wordt u uitdrukkelijk geadviseerd om het registergoed te bezichtigen.
Wanneer georganiseerde bezichtiging mogelijk is, zullen de bezichtigingstijdstippen op de veilingsite worden gepubliceerd. Bij interesse kunt u ook contact opnemen met ons kantoor.

De koper aanvaardt niet alleen de in de bijzondere voorwaarden vermelde aan het verkochte verbonden erfdienstbaarheden, buurwegen en/of kwalitatieve verplichtingen, maar ook die, welke niet vermeld zouden zijn in de bijzondere veilingvoorwaarden en (achteraf) wel blijken te bestaan.

Koper aanvaardt zonder voorbehoud dat de verkoper en de notaris zich bij hun onderzoek naar de hiervoor bedoelde lasten en beperkingen beperken tot hetgeen voorkomt in de laatste titel van aankomst en hetgeen zij feitelijk uit andere bronnen van het verkochte weten met betrekking tot deze lasten en beperkingen.

Let op! Het is mogelijk dat gedurende het veilingtraject nadere informatie beschikbaar komt. Houdt u de veilingsite in de gaten voor mogelijke wijziging of aanvulling van de beschikbare informatie.

Voor nadere informatie aangaande het registergoed wordt ondermeer verwezen naar:
1. http://www.ruimtelijkeplannen.nl
2. http://www.bodemloket.nl/

Eveneens wordt verwezen naar de website van de gemeente (o.a. met betrekking tot de gemeentelijke regelgeving aangaande bestemming en huisvesting). Mocht u de door u gezochte informatie niet kunnen vinden, neemt u dan contact met de gemeente op.

Huurbeding
Voor zover aan verkoper bekend is het registergoed verhuurd aan derden. Verkoper heeft hiervoor geen toestemming verleend.
Verkoper heeft, voor wat betreft het woongedeelte, het verlof aangevraagd voor het inroepen van het huurbeding. Zodra het verlof is verkregen, zal hiervan melding worden gemaakt op deze website.

De bevoegdheid om het registergoed na de veiling te ontruimen wordt overgelaten aan de koper, één en ander conform de veilingvoorwaarden.

Overdrachtsbelasting
Het verkochte bestaat deels uit woonruimte en deels uit een praktijkruimte. Voor zover het registergoed kwalificeert als woonruimte is hierover 2% overdrachtsbelasting verschuldigd. Voor het overige is 6% overdrachtsbelasting verschuldigd.

Koper dient in beginsel zelf zorg te dragen voor een taxatierapport/waardeverklaring op basis waarvan een splitsing tussen de afzonderlijk belaste delen kan worden aangebracht. Mogelijk dient er een afstemming met de belastingdienst plaats te vinden over de onderverdeling.

Veiling informatie

Type:
Executieveiling (hypotheek)
Status:
Veiling
Regioveiling:
Inzet:
woensdag 13 februari 2019 vanaf 13:30 uur
Afslag:
woensdag 13 februari 2019 vanaf 13:30 uur
Veilinglocatie:
Van der Valk Hotel Drachten
Lavendelheide 4
9202 PD Drachten
Kantoor:
Trip Advocaten & Notarissen
Hereweg 93
9721 AA GRONINGEN
T: 050 599 79 99
F: 050 599 79 88
E: veilingen@triplaw.nl
Behandelaar:
dhr F. Roelink

Financieel

Inzetpremie:
1 % voor rekening verkoper
Indicatie veilingkosten:
€ 5.150,00  (per 09-01-2019 om 10:30 uur)
Veilinghonorarium en kadastrale kosten inclusief btw (ook voor koper bij onderhandse executie)  (per 17-12-2018 om 14:41 uur)
Lasten:
waterschapslasten 2018 217,47 (circa)
rioolrecht 2018 pm
ozb 2018 pm
Lasten (k.k.):
Zie veilingvoorwaarden

Voorwaarden

Brochures:
 • Download informatiebrochure (43718_Vragen aan gemeente inz vastgoed + antwoorden.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43718_De verbeelding van het bestemmingsplan.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43718_De regels van het bestemmingsplan.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43718_Bodeminformatie.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43718_akte van levering (hyp4 deel 8080 nummer 110) geanominiseerd.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43718_Brochure makelaar_1.pdf) Download pdf
 • Bijzondere voorwaarden:

  Fotogalerij

  Veiling

  13 februari 2019 vanaf 13:30 uur
  Van der Valk Hotel Drachten
  Lavendelheide 4
  9202 PD Drachten

  Bedrijfspand / woonhuis
  Executieveiling (hypotheek)
  Status: Veiling
  Dossiernummer: 43718

   

  Makelaar

  Kooistra Feenstra Bedrijfsmakelaars
  E: d.wolters@kooistrafeenstra.nl

   

  Notaris

  Trip Advocaten & Notarissen
  dhr F. Roelink
  Hereweg 93
  9721 AA GRONINGEN
  T: 050 599 79 99
  F: 050 599 79 88
  E: veilingen@triplaw.nl

   

  Inzetpremie

  1 % voor rekening verkoper

   

  Onderhands bod

  Tot en met 29 januari 2019 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

  Doe een bod

   

  Delen

  Delen

  Onderhands bod

  Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
  Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 29-01-2019 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

  Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.