Hoofdstraat 149, UITHUIZERMEEDEN

Object informatie

het woonhuis met ondergrond, loods en verder toebehoren gelegen te 9982 AD Uithuizermeeden, Hoofdstraat 149, kadastraal bekend gemeente Uithuizermeeden, sectie G, nummer 3653 ter grootte van zeven are en zeven centiare (7 a 7 ca).
Bezichtiging:
Niet mogelijk
Soort eigendom:
Vol eigendom
Gebruik:
Bewoond/in eigen gebruik
Kadastrale omschrijving:
Uithuizermeeden, sectie G nummer 3653

Veiling informatie

Type:
Executieveiling (hypotheek)
Status:
Veiling
Regioveiling:
Inzet:
woensdag 13 februari 2019 vanaf 13:30 uur
Afslag:
woensdag 13 februari 2019 vanaf 13:30 uur
Veilinglocatie:
Van der Valk Hotel Drachten
Lavendelheide 4
9202 PD Drachten
Kantoor:
Veldkamp Elzinga Koster Notarissen
Meint Veningastraat 121
9601 KE HOOGEZAND
T: 0598 39 98 80
F: 0598 39 19 56
E: secretariaat@veldkampnotarissen.nl
Behandelaar:
mr. M.J.J. Bolt

Financieel

Inzetpremie:
1% t.l.v. verkoper
Indicatie veilingkosten:
Specificatie indicatie kosten in PDF  (per 11-01-2019 om 14:09 uur)

Voorwaarden

Brochures:
 • Download informatiebrochure (43798_BAG.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43798_Bodemloketrapport.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43798_informatieverzoek hoofdstraat 149.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43798_energielabel.pdf) Download pdf
 • Bijzondere voorwaarden:
  Bijzondere veilingvoorwaarden:

  Openbare executoriale verkoop
  (ex artikel 3:268 en 3:254 Burgerlijk Wetboek)
  op 13 februari 2019 bij inzet en afslag vanaf 13:30 uur, in het Van der Valk Hotel Drachten aan de Lavendelheide 4 te 9202 PD Drachten,
  ten overstaan van een van de (toegevoegd) notarissen verbonden aan Veldkamp Elzinga Koster Notarissen te Hoogezand

  het woonhuis met ondergrond, loods en verder toebehoren gelegen te 9982 AD Uithuizermeeden, Hoofdstraat 149, kadastraal bekend gemeente Uithuizermeeden, sectie G, nummer 3653 ter grootte van zeven are en zeven centiare (7 a 7 ca)

  De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: in gebruik bij een van de debiteuren.

  Op verzoek van de executant wordt het huurbeding ingeroepen tegen alle ingeschreven entiteiten alsmede tegen alle onbekende zakelijke (onder)huurders en/of gebruikers middels het uitbrengen van een exploit. In dit exploit wordt tevens de ontruiming aangezegd.
  Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

  Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
  De overdrachtsbelasting bedraagt 2% respectievelijk 6% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

  Voor rekening van koper komt:
  - het notarieel honorarium;
  - de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
  - de eventuele ontruimingskosten.

  De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

  De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

  Tot en met 29 januari 2019 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

  Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 15% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

  Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

  De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 26 maart 2019.

  Info: www.veilingbiljet.nl

  Veiling

  13 februari 2019 vanaf 13:30 uur
  Van der Valk Hotel Drachten
  Lavendelheide 4
  9202 PD Drachten

  Bedrijfspand / woonhuis
  Executieveiling (hypotheek)
  Status: Veiling
  Dossiernummer: 43798

   

  Notaris

  Veldkamp Elzinga Koster Notarissen
  mr. M.J.J. Bolt
  Meint Veningastraat 121
  9601 KE HOOGEZAND
  T: 0598 39 98 80
  F: 0598 39 19 56
  E: secretariaat@veldkampnotarissen.nl

   

  Inzetpremie

  1% t.l.v. verkoper

   

  Onderhands bod

  Tot en met 29 januari 2019 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

  Doe een bod

   

  Delen

  Delen

  Onderhands bod

  Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
  Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 29-01-2019 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

  Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.