Felland 36, ONNEN

Object informatie

het vrijstaand woonhuis met schuur, grasland, erf, grond en verder aan- en toebehoren plaatselijk bekend Felland 36 te 9755 TC Onnen

Informatie afkomstig van derden (verkoper geeft hierover geen garanties, koper kan hieraan geen rechten ontlenen):
“Indeling
Entree, hal, woonkamer, keuken, badkamer, provisiekast met cv-opstelling, meterkast en t.v.-ruimte.
Op de verdieping bevinden zich 2 slaapkamers en een overloop (gebaseerd op een inpandige opname door taxateur in 2016)"
(bron: taxatierapport augustus 2018)
Bezichtiging:
De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.
Soort eigendom:
Vol eigendom
Gebruik:
Bewoond/in eigen gebruik
Kadastrale omschrijving:
kadastraal bekend gemeente Haren, sectie O, nummers:
-155, groot 13a 65ca
-188, groot 7a 25ca
-189, groot 1a 89ca
Bijzonderheden:
Van de koper wordt verwacht dat hij zelf onderzoek instelt naar de feitelijke en juridische eigenschappen van het verkochte, dan wel dat hij, als hij dit onderzoek achterwege laat of gelaten heeft, hij welbewust de daaraan verbonden risico’s aanvaardt zonder enig voorbehoud of enige aanspraak jegens de Verkoper of de notaris.

Om een goed beeld van (de staat van) het registergoed te krijgen wordt u uitdrukkelijk geadviseerd om het registergoed te bezichtigen.
Wanneer georganiseerde bezichtiging mogelijk is, zullen de bezichtigingstijdstippen op de veilingsite worden gepubliceerd. Bij interesse kunt u ook contact opnemen met ons kantoor.

De koper aanvaardt niet alleen de in de bijzondere voorwaarden vermelde aan het verkochte verbonden erfdienstbaarheden, buurwegen en/of kwalitatieve verplichtingen, maar ook die, welke niet vermeld zouden zijn in de bijzondere veilingvoorwaarden en (achteraf) wel blijken te bestaan.

Koper aanvaardt zonder voorbehoud dat de verkoper en de notaris zich bij hun onderzoek naar de hiervoor bedoelde lasten en beperkingen beperken tot hetgeen voorkomt in de laatste titel van aankomst en hetgeen zij feitelijk uit andere bronnen van het verkochte weten met betrekking tot deze lasten en beperkingen.

Let op! Het is mogelijk dat gedurende het veilingtraject nadere informatie beschikbaar komt. Houdt u de veilingsite in de gaten voor mogelijke wijziging of aanvulling van de beschikbare informatie.

Voor nadere informatie aangaande het registergoed wordt ondermeer verwezen naar:
1. http://www.ruimtelijkeplannen.nl
2. http://www.bodemloket.nl/

Eveneens wordt verwezen naar de website van de gemeente (o.a. met betrekking tot de gemeentelijke regelgeving aangaande bestemming en huisvesting). Mocht u de door u gezochte informatie niet kunnen vinden, neemt u dan contact met de gemeente op.

Feitelijk gebruik/huurbeding
Verkoper is niet bekend met verhuur of gebruik door derden. Aangezien verkoper niet met (voldoende) zekerheid heeft kunnen vaststellen dat er geen personen krachtens huurovereenkomst van het registergoed gebruik maken, heeft verkoper het verlof aangevraagd voor het inroepen van het huurbeding. Zodra het verlof is verkregen, zal hiervan melding worden gemaakt op deze website.

De bevoegdheid om het registergoed na de veiling te ontruimen wordt overgelaten aan de koper, één en ander conform de veilingvoorwaarden.

Overdrachtsbelasting
Voor zover het registergoed kwalificeert als woonruimte is hierover 2% overdrachtsbelasting verschuldigd. Voor het overige is 6% overdrachtsbelasting verschuldigd.

Koper dient in beginsel zelf zorg te dragen voor een taxatierapport/waardeverklaring op basis waarvan een splitsing tussen de afzonderlijk belaste delen kan worden aangebracht. Mogelijk dient er een afstemming met de belastingdienst plaats te vinden over de onderverdeling.

Toegangsweg
Het registergoed is feitelijk vanaf de openbare weg bereikbaar over de ter plaatse aanwezige toegangsweg. Voor zover bovengemelde bij de akte van ruilverkaveling vastgelegde recht van overgang ontoereikend zou zijn, geldt ten aanzien van de bereikbaarheid van het Registergoed altijd nog artikel 57 van boek 5 van het Burgerlijk Wetboek (noodweg).

ONDERHOUDSTOESTAND
Het registergoed heeft mogelijk enig onderhoud nodig. Verkoper (executant) geeft geen enkele garantie met betrekking tot de feitelijke en/of juridische staat van het registergoed.
Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wat betreft de bouwkundige, milieukundige, technische en/of feitelijke staat van het registergoed.

Veiling informatie

Type:
Executieveiling (hypotheek)
Status:
Veiling
Regioveiling:
Inzet:
woensdag 13 februari 2019 vanaf 13:30 uur
Afslag:
woensdag 13 februari 2019 vanaf 13:30 uur
Veilinglocatie:
Van der Valk Hotel Drachten
Lavendelheide 4
9202 PD Drachten
Kantoor:
Trip Advocaten & Notarissen
Hereweg 93
9721 AA GRONINGEN
T: 050 599 79 99
F: 050 599 79 88
E: veilingen@triplaw.nl
Behandelaar:
F.H. Roelink

Financieel

Inzetpremie:
1% van de inzetsom (t.l.v. verkoper)
Indicatie veilingkosten:
€ 4.850,00  (per 17-12-2018 om 14:40 uur)
Veilinghonorarium en kadastrale kosten inclusief btw (ook voor koper bij onderhandse executie)  (per 10-12-2018 om 15:31 uur)
Lasten:
ozb 2018 € 604,54  jaarlijks
rioolrecht 2018 € 262,37  jaarlijks
waterschapslasten 2018 € 237,27  jaarlijks
Lasten (k.k.):
Zie veilingvoorwaarden

Voorwaarden

Brochures:
 • Download informatiebrochure (43769_vastgoedinformatie Felland 36 te Onnen.pdf) Download pdf
 • Bijzondere voorwaarden:

  Veiling

  13 februari 2019 vanaf 13:30 uur
  Van der Valk Hotel Drachten
  Lavendelheide 4
  9202 PD Drachten

  Vrijstaand
  Executieveiling (hypotheek)
  Status: Veiling
  Dossiernummer: 43769

   

  Notaris

  Trip Advocaten & Notarissen
  F.H. Roelink
  Hereweg 93
  9721 AA GRONINGEN
  T: 050 599 79 99
  F: 050 599 79 88
  E: veilingen@triplaw.nl

   

  Inzetpremie

  1% van de inzetsom (t.l.v. verkoper)

   

  Onderhands bod

  Tot en met 29 januari 2019 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

  Doe een bod

   

  Delen

  Delen

  Onderhands bod

  Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
  Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 29-01-2019 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

  Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.