Hoofdstraat 70 c, HILLEGOM

Omschrijving

Op 2-de étage gelegen appartement met berging op begane grond.

Oppervlakte volgens BAG-viewer: 39 m²

Kenmerken

Type registergoed
Appartement
Gebruik
Bewoond/in eigen gebruik
Soort eigendom
Vol eigendom
Kadastrale omschrijving
1. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de flatwoning op de tweede verdieping aan de voorzijde met toebehoren te 2181 EE Hillegom, Hoofdstraat 70c, kadastraal bekend gemeente Hillegom, sectie A, nummer 8041 A-4, uitmakende het negen/eenhonderdste (9/100e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit een perceel grond met het daarop gestichte gebouw, omvattende een winkel op de parterre, plaatselijk genummerd te Hillegom, Hoofdstraat 68, twee flatwoningen op de eerste verdieping en twee flatwoningen op de tweede verdieping, plaatselijk genummerd Hoofdstraat nummers 70a, 70b, 70c en 70d, vier bergingen op de begane grond, een gemeenschappelijke entree, trappenhuis en verder toebehoren, kadastraal bekend gemeente Hillegom, sectie A nummers 8041 A-1 tot en met 8041 A-9, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Hillegom, sectie A, nummer 8040, groot een are zestig centiare; 2. het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de berging op de parterre, gelegen te Hillegom aan de Hoofdstraat, plaatselijk ongenummerd, kadastraal bekend gemeente Hillegom, sectie A, nummer 8041 A8, uitmakende het een/eenhonderdste (1/100e) onverdeeld aandeel in de hiervoor sub 1 omschreven gemeenschap;

Informatie

Bezichtiging

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Bijzonderheden
Het huurbeding is ingeroepen en toegewezen. De beschikking is betekend, zodat de koper straks de (eventuele) ontruiming ter hand kan nemen.
Op 7 januari 2019 heeft de notaris van de gemeente Hillegom de verordening wijziging woningvoorraad 2014 ontvangen. Deze verordening is op de site geplaatst onder het kopje ''brochures''.
De bijdrage VvE bedraagt nu € 204,20 PER KWARTAAL.
Bijzondere veilingvoorwaarden
Plok is voor rekening van verkoper. Gunningstermijn is 6 dagen. Geen acte de command mogelijk.

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Gegund
Veilinglocatie
Venduehuis der Notarissen te 's-Gravenhage
Nobelstraat 5
2513 BC 's-Gravenhage
Kantoor
Krans Notarissen
mw. M. Ram (veilingen@kransnotarissen.nl)
Van Eedenstraat 20
2012 EM Haarlem
T: 023 531 93 98
F: 023 532 94 41
E: veilingen@kransnotarissen.nl
Bijzondere voorwaarden

Plok is voor rekening van verkoper. Gunningstermijn is 6 dagen. Geen acte de command mogelijk.

Opbrengst veiling
€ 127.000,00

Financieel

Inzetpremie:
1% (verkoper)
Indicatie veilingkosten:
€ 4.871,00 (per 12‑02‑2019 om 09:28 uur)
In de kosten van de notaris is de achterstand bij de VvE verwerkt (per 16‑01‑2019 om 09:52 uur)
OZB
€ 116,22 per jaar
Rioolheffing
€ 227,00 per jaar
Waterschapslasten
€ 19,43 per jaar
VvE
€ 816,80 per jaar

Veiling

Venduehuis der Notarissen te 's-Gravenhage
Nobelstraat 5
2513 BC 's-Gravenhage
Executieveiling hypotheek
Status: Gegund
Veilingdossiernummer: 43693

Notaris

mw. M. Ram (veilingen@kransnotarissen.nl)
Van Eedenstraat 20
2012 EM Haarlem
T: 023 531 93 98
F: 023 532 94 41

Inzetpremie

1% (verkoper)

Onderhands bod

Tot en met 28 januari 2019 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 28-01-2019 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.