Nystadstraat 39, ROTTERDAM

Bezichtiging

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Indien u de woning wenst te bezichtigen, dient u een e-mail bericht te sturen naar d.peters@vandervalknotarissen.nl. U zult nader in kennis worden gesteld over de eventuele mogelijkheid daartoe. De bezichtiging zal, indien mogelijk, plaatsvinden maandag 2 december a.s.

Kenmerken

Type registergoed
Woonhuis
Gebruik
Bewoond/in eigen gebruik
Soort eigendom
Erfpacht
Oppervlakte perceel
172 m2
Kadastrale omschrijving
het recht van erfpacht, eindigende op een en dertig maart tweeduizend vijf en vijftig, met de verplichting voor de erfpachter tot het betalen van een canon van drie duizend drie honderd drie en dertig euro en zeven en twintig eurocent (€ 3.333,27) per jaar, bij vooruitbetaling te voldoen in kwartaaltermijnen groot acht honderd drie en dertig euro en twee en dertig eurocent (€ 833,32) op een januari, een april, een juli en een oktober van ieder jaar, van een perceel grond, eigendom van de gemeente Rotterdam, kadastraal bekend gemeente Hillegersberg, sectie C, nummer 5726, groot een are twee en zeventig centiare, met de rechten van de erfpachter op de zich op die grond bevindende opstallen, plaatselijk bekend als Nystadstraat 39 te 3067 DT Rotterdam,

Fotogalerij

Informatie

Bijzonderheden
Verkoper zal eerst tot mogelijke gunning van het registergoed overgaan nadat de koper de verschuldigde waarborgsom in handen van de notaris heeft gestort, casu quo door de koper aan de notaris een bankgarantie is gesteld ter grootte van de waarborgsom. Er is geen inzetpremie verschuldigd als de inzetter ook de koper is. Als er niet wordt gegund, is er geen inzetpremie verschuldigd. Aanvaarding en betaling kooppenningen: 15 januari 2020. Een ieder kan tot en met 19 November 2019 een schriftelijk bod uitbrengen. Ongetekende biedingsformulieren worden echter niet geaccepteerd. Een bieding zal slechts kunnen worden geaccepteerd indien koper alle op de veiling betrekking hebbende kosten voor zijn/haar rekening neemt.

Documenten

Algemene voorwaarden
Bijzondere voorwaarden

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Veilinglocatie
Vendu Rotterdam
Kipstraat 54
3011 RT Rotterdam
Kantoor
Van der Valk Netwerk Notarissen
D. Peters
Tuinlaan 82
3111 AW Schiedam
T: 010 427 44 44
F: 010 427 44 00
E: info@vandervalknotarissen.nl

Financieel

Indicatie veilingkosten:
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 28‑11‑2019 om 14:58 uur)

Veiling

Vendu Rotterdam
Kipstraat 54
3011 RT Rotterdam
Executieveiling hypotheek
Status: Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Veilingdossiernummer: 44395

Notaris

D. Peters
Tuinlaan 82
3111 AW Schiedam
T: 010 427 44 44
F: 010 427 44 00

Onderhands bod

Tot en met 19 november 2019 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 19-11-2019 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.