Stadsweg 39, APPINGEDAM

Attentie

Onderhandse biedingen zijn niet mogelijk.

Omschrijving

de (bedrijfs)woning met (onder)grond, schuren, erf, land en verder aanbehoren, plaatselijk bekend Stadsweg 39, 9903 TA Appingedam

Bezichtiging

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Kenmerken

Type registergoed
Bedrijfspand / woonhuis
Gebruik
Bewoond/in eigen gebruik
Soort eigendom
Vol eigendom
Bouwjaar
1930
Oppervlakte wonen
150 m2
Oppervlakte perceel
21750 m2
Inhoud
525 m3
Kadastrale omschrijving
kadastraal bekend gemeente Appingedam, sectie K, nummers 157 en 143, respectievelijk groot een hectare, tweeëntachtig are vijftig centiare (1 ha 82 a 50 ca) en vijfendertig are (35 a),

Fotogalerij

Informatie

Bijzonderheden
Van de koper wordt verwacht dat hij zelf onderzoek instelt naar de feitelijke en juridische eigenschappen van het verkochte, dan wel dat hij, als hij dit onderzoek achterwege laat of gelaten heeft, hij welbewust de daaraan verbonden risico’s aanvaardt zonder enig voorbehoud of enige aanspraak jegens de Verkoper of de notaris.

Om een goed beeld van (de staat van) het registergoed te krijgen wordt u uitdrukkelijk geadviseerd om het registergoed te bezichtigen.
Indien georganiseerde bezichtigingen mogelijk zijn, zullen de bezichtigingstijdstippen op de veilingsite worden gepubliceerd. Bij interesse kunt u ook contact opnemen met ons kantoor.

De koper aanvaardt niet alleen de in de bijzondere voorwaarden vermelde aan het verkochte verbonden erfdienstbaarheden, buurwegen en/of kwalitatieve verplichtingen, maar ook die, welke niet vermeld zouden zijn in de bijzondere veilingvoorwaarden en (achteraf) wel blijken te bestaan.

Koper aanvaardt zonder voorbehoud dat de verkoper en de notaris zich bij hun onderzoek naar de hiervoor bedoelde lasten en beperkingen beperken tot hetgeen voorkomt in de laatste titel van aankomst en hetgeen zij feitelijk uit andere bronnen van het verkochte weten met betrekking tot deze lasten en beperkingen.

Let op! Het is mogelijk dat gedurende het veilingtraject nadere informatie beschikbaar komt. Houdt u de veilingsite in de gaten voor mogelijke wijziging of aanvulling van de beschikbare informatie.

Voor nadere informatie aangaande het registergoed wordt ondermeer verwezen naar:
1. http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
2. http://www.bodemloket.nl/kaart/

Overdrachtsbelasting
Voor zover het registergoed kwalificeert als woonruimte is hierover 2% overdrachtsbelasting verschuldigd. Voor het overige is 6% overdrachtsbelasting verschuldigd.
Koper dient zo spoedig mogelijk na de gunning zelf zorg te dragen voor een taxatierapport/waardeverklaring op basis waarvan een splitsing tussen de afzonderlijk belaste delen kan worden aangebracht. Mogelijk dient er een afstemming met de belastingdienst plaats te vinden over de onderverdeling.
Verder wordt verwezen naar artikel 4 van de Bijzondere Veilingvoorwaarden (gepubliceerd).

Voor de toerekening van zowel de veilingkosten als de inzetpremie aan het woongedeelte en het niet-woongedeelte van het Registergoed is bepalend de waardering die in opdracht van Verkoper door een deskundige heeft plaatsgevonden.
Op grond van deze waardering kan de volgende verdeling worden gemaakt:
- woongedeelte = 40% van het geheel;
- niet-woongedeelte = 60% van het geheel.
In het niet-woongedeelte is volgens deze waardering tevens een deel cultuurgrond begrepen.
Een koper die voor dat deel cultuurgrond een beroep op de landbouwvrijstelling wil doen, dient aan de daarvoor geldende voorwaarden te voldoen.

Veiling informatie

Type
Executieveiling beslag
Status
Veiling
Veilinglocatie
Van der Valk Hotel Drachten
Lavendelheide 4
9202 PD Drachten
Kantoor
Trip Advocaten & Notarissen
F.H. Roelink
Hereweg 93
9721 AA GRONINGEN
T: 050 599 79 99
F: 050 599 79 88
E: veilingen@triplaw.nl

Financieel

Inzetpremie:
deels t.l.v. verkoper en deels t.l.v. koper
Indicatie veilingkosten:
Not. hon., kad.rechten en btw: circa € 7.350,00. Te verhogen met nog te publiceren overige kosten (per 18‑11‑2019 om 16:32 uur)
OZB
€ 893,05 per jaar
Waterschapsbelasting
€ 118,92 per jaar

Veiling

Van der Valk Hotel Drachten
Lavendelheide 4
9202 PD Drachten
Executieveiling beslag
Status: Veiling
Veilingdossiernummer: 44515

Notaris

F.H. Roelink
Hereweg 93
9721 AA GRONINGEN
T: 050 599 79 99
F: 050 599 79 88

Inzetpremie

deels t.l.v. verkoper en deels t.l.v. koper

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Beslagveiling

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.