Houttuin 18, ENKHUIZEN

Omschrijving

Hoekhuis met tuin en berging.

Oppervlakte volgens BAG 102 m².

Kenmerken

Type registergoed
Hoekwoning
Gebruik
Bewoond/in eigen gebruik
Soort eigendom
Vol eigendom
Oppervlakte perceel
339 m2
Kadastrale omschrijving
Het woonhuis met erf en verder toebehoren te 1602 HD Enkhuizen, Houttuin 18, kadastraal bekend gemeente Enkhuizen, sectie H, nummer 1227, groot een are zeventig centiare; met het hiervoor beschreven kadastraal nummer 1227 is als ''mandelig eigendom'' onlosmakelijk verbonden, het één/dertigste (1/30e) onverdeeld aandeel in het achtergelegen voetpad, kadastraal bekend gemeente Enkhuizen, sectie H nummer 1211, geheel groot een are negenenzestig centiare. Dit onverdeelde mandelig eigendom van nummer 1211, gaat automatisch mee in de overdracht van de eigendom van het kadastrale nummer 1227 op grond van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Informatie

Bezichtiging

Geen bezichtiging mogelijk

Bijzondere veilingvoorwaarden
Plok is voor rekening van verkoper. Gunningstermijn is 6 dagen. Acte de command is NIET mogelijk.

Documenten

Algemene voorwaarden
Bijzondere voorwaarden

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Onderhands verkocht (deze veiling gaat niet door)
Veilinglocatie
Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam
Kantoor
Krans Notarissen
mw. M. Ram (veilingen@kransnotarissen.nl)
Van Eedenstraat 20
2012 EM Haarlem
T: 023 531 93 98
F: 023 532 94 41
E: veilingen@kransnotarissen.nl
Bijzondere voorwaarden

Plok is voor rekening van verkoper. Gunningstermijn is 6 dagen. Acte de command is NIET mogelijk.

Financieel

Inzetpremie:
1% (verkoper)
Indicatie veilingkosten:
€ 4.000,00 (per 13‑02‑2019 om 12:12 uur)
OZB
€ 199,98 per jaar
Rioolheffing
€ 87,87 per jaar

Veiling

Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam
Executieveiling hypotheek
Status: Onderhands verkocht (deze veiling gaat niet door)
Veilingdossiernummer: 43825

Notaris

mw. M. Ram (veilingen@kransnotarissen.nl)
Van Eedenstraat 20
2012 EM Haarlem
T: 023 531 93 98
F: 023 532 94 41

Inzetpremie

1% (verkoper)

Onderhands bod

Tot en met 3 maart 2019 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 03-03-2019 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.