Jan Dammassestraat 53, ROTTERDAM

Omschrijving

het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente IJsselmonde, sectie D, complexaanduiding 3930-A, appartementsindex 152, omvattende:
a. het een honderd tweeëntwintig / tienduizendste (122/10000ste) onverdeeld aandeel in de eigendom van een perceel grond en het daarop gestichte flatgebouw genaamd
"Zomerland", bestaande uit tachtig flatwoningen met bergingen, twaalf open
autostalling ruimten en een bedrijfsruimte, gelegen te Rotterdam aan de Jan
Dammassestraat 1 tot en met 80 te Rotterdam en Bichon van IJsselmondelaan 73 te Rotterdam, ten tijde van de splitsing kadastraal bekend gemeente IJsselmonde, sectie D nummers, 3020, groot acht are en negentig centiare (8a 90 ca), en 3054, groot twintig centiare (20 ca), alsmede de overluifeling over het aangrenzende, aan de gemeente Rotterdam in eigendom toebehorend perceel, kadastraal bekend gemeente IJsselmonde, sectie D nummer 3021, ter grootte van dertig centiare, bestaande ten laste van laatstgemeld perceel en ten behoeve van gemeld perceel nummer 3020, blijkens na te melden akte van toewijzing op dertig augustus negentienhonderd eenenzestig verleden voor notaris L.A.J. Schuurs, destijds ter standplaats Rotterdam, de erfdienstbaarheid van overluifeling en van het hebben van een daarbij behorende steunmuur casu quo van daarbij behorende steunpunten, op en in het lijdende erf, met dien verstande dat de onderkant van de luifel niet lager mag reiken dan twee meter zeventig centimeter boven straatpeil; en
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de zevende verdieping, met toebehoren en een berging in het souterrain genummerd 130, plaatselijk bekend Jan Dammassestraat 53 te 3078 HM Rotterdam,

Kenmerken

Type registergoed
Appartement
Gebruik
Overig
Soort eigendom
Vol eigendom

Informatie

Bezichtiging

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Documenten

Algemene voorwaarden
Bijzondere voorwaarden

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Veiling
Veilinglocatie
Vendu Rotterdam
Kipstraat 54
3011 RT Rotterdam
Kantoor
RoX Legal
Sabina de Jong - sabina.dejong@roxlegal.nl
Weena 220
3012 NJ Rotterdam
T: 010 200 17 00
E: rogier.vanheeswijk@roxlegal.nl

Financieel

Inzetpremie:
1% van de inzetsom
Indicatie veilingkosten:
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 28‑02‑2019 om 13:53 uur)

Veiling

Vendu Rotterdam
Kipstraat 54
3011 RT Rotterdam
Executieveiling hypotheek
Status: Veiling
Veilingdossiernummer: 43847

Notaris

Sabina de Jong - sabina.dejong@roxlegal.nl
Weena 220
3012 NJ Rotterdam
T: 010 200 17 00

Inzetpremie

1% van de inzetsom

Onderhands bod

Tot en met 19 maart 2019 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 19-03-2019 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.