Monte Adi 15, AMSTERDAM

Omschrijving

Het betreft een ééngezinswoning in de rustige en kindvriendelijke wijk “de Aker” in Amsterdam-Osdorp/Nieuw-West en gebouwd in ca. 1995. De woning heeft een woonoppervlakte ca. 90 m² (het betreft een schatting, niet kunnen opmeten volgens de NEN 2580-meetnormen) en bestaat uit een begane grond en een 1ste verdieping. De vermoedelijke indeling is als volgt: woonkamer, semi-open keuken, drie slaapkamers, badkamer en een achtertuin (op het zuidoosten). De (woon-)wijk “de Aker” heeft diverse groenvoorzieningen, speelplaatsen etc. en is centraal gelegen ten opzichte van Badhoevedorp, Amstelveen, Haarlem, Hoofddorp en Schiphol.

oplevering
De woning is, voor zover bekend, in gebruik bij de eigenaar. De eigenaar dient de woning conform de hypotheekvoorwaarden geheel ontruimd en vrij van huur op te leveren.

energie (EPA)
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen, zijnde een label (A t/m G), op welke datum dit geregistreerd is etc. In geval hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wordt koper geacht hiermee in te stemmen.

NEN 2580
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat hij niet in de mogelijkheid is gesteld het registergoed volgens de NEN2580 op te meten en dat de eventueel vermelde bvo volgens informatie is verkregen.

garanties/aansprakelijkheid
De Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij terzake het Registergoed meedeelt of waarvan mededeling achterwege blijft.

aanschrijvingen
Uit een kadastraal uittreksel d.d. 6 augustus 2018 is gebleken dat er geen (voor-)aanschrijving(en) en/of mondelinge aanzeggingen bekend is/zijn. De Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie.

publiekrechtelijke beperkingen
Uit een kadastraal uittreksel d.d. 6 augustus 2018 is gebleken dat ten aanzien van het Registergoed geen publiekrechtelijke beperkingen ingeschreven zijn in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de kadastrale registratie.

milieu
Met betrekking tot het Registergoed verklaart de Verkoper dat:
- het hem niet bekend is dat er feiten zijn, waaruit blijkt dat het Registergoed in zodanige mate is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere (gevaarlijke) stoffen, zodat het aannemelijk is dat deze verontreiniging ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen;
- Verkoper verklaart dat het hem voorts niet bekend is dat zich in het (grondperceel van het) Registergoed (ondergrondse) opslagtanks, zoals olie- en septictanks bevinden;
- het hem niet bekend is dat zich in het Registergoed asbesthoudende of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden.
De Verkoper aanvaardt evenwel geen enkele aansprakelijkheid omtrent de mogelijke aanwezigheid casu quo gevolgen van stoffen in, onder of aan het Registergoed welke volgens de geldende milieumaatstaven schadelijk zouden kunnen zijn voor mens en milieu of die ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of het nemen van andere maatregelen.

risico
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de inschrijving van de onderhavige akte houdende veilingvoorwaarden, de akte van proces-verbaal van veiling, de akte de command (optioneel) en de akte van kwitantie kooppenningen tevens inhoudende gunning af voor rekening van de koper.

ontruiming
Ontruiming en kosten voor de ontruiming komen voor rekening en risico van de koper.
Indien het Registergoed niet vrij van gebruik wordt geleverd, kan de koper de ontruiming bewerkstelligen uit kracht van de grosse van de daartoe benodigde akte(n), desnoods met behulp van de sterke arm. In dat geval is het aan de koper om op zijn kosten ontruiming van het Registergoed te bewerkstelligen. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming.

VvE
Niet van toepassing.

overige bepalingen
Staan onder brochures op www.eersteamsterdamse.nl.

erfpacht
Ja, de canon is afgekocht tot 1 december 2043.

gunning
Verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 48 uur na de veiling van het appartement.

Kenmerken

Type registergoed
Tussenwoning
Gebruik
Bewoond/in eigen gebruik
Soort eigendom
Erfpacht
Bouwjaar
1994
Oppervlakte wonen
90 m2
Oppervlakte perceel
111 m2
Inhoud
500 m3
Aantal kamers
4
Aantal slaapkamers
3
Kadastrale omschrijving
Kadastraal bekend gemeente Sloten (N.H.), sectie G, nummer 2275 en groot 1 are en 11 centiare (111 m²).

Fotogalerij

Informatie

Bezichtiging

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Milieuinfo
Met betrekking tot het Registergoed verklaart de Verkoper dat:
- het hem niet bekend is dat er feiten zijn, waaruit blijkt dat het Registergoed in zodanige mate is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere (gevaarlijke) stoffen, zodat het aannemelijk is dat deze verontreiniging ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen;
- Verkoper verklaart dat het hem voorts niet bekend is dat zich in het (grondperceel van het) Registergoed (ondergrondse) opslagtanks, zoals olie- en septictanks bevinden;
- het hem niet bekend is dat zich in het Registergoed asbesthoudende of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden.
De Verkoper aanvaardt evenwel geen enkele aansprakelijkheid omtrent de mogelijke aanwezigheid casu quo gevolgen van stoffen in, onder of aan het Registergoed welke volgens de geldende milieumaatstaven schadelijk zouden kunnen zijn voor mens en milieu of die ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of het nemen van andere maatregelen.

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Veilinglocatie
Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam
Kantoor
Van Doorne NV Advocaten en Notarissen
Mr. A.M.J.M. Ploumen
Jachthavenweg 121
1081 KM AMSTERDAM
T: 020 678 91 23
F: 020 678 95 89
E: info@vandoorne.com

Financieel

Inzetpremie:
€ 2.800 exclusief BTW voor rekening van verkoper.
Indicatie veilingkosten:
Zie veilingvoorwaarden. (per 10‑08‑2018 om 12:26 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 14‑03‑2019 om 10:40 uur)

Veiling

Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam
Executieveiling hypotheek
Status: Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Veilingdossiernummer: 44017

Makelaar

Straathof Makelaars o.g. (contactpersoon is Dhr. M.G. Straathof)
Jacob Obrechtstraat 24hs
1071 KM Amsterdam
T: 020 675 74 66

Notaris

Mr. A.M.J.M. Ploumen
Jachthavenweg 121
1081 KM AMSTERDAM
T: 020 678 91 23
F: 020 678 95 89

Inzetpremie

€ 2.800 exclusief BTW voor rekening van verkoper.

Onderhands bod

Tot en met 31 maart 2019 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 31-03-2019 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.