Hopstraat en Nabij Hopstraat 24, SCHIJNDEL

Veiling in combinatie

Dit betreft een "veiling in combinatie". Dat betekent dat deze veiling bestaat uit meerdere objecten (kavels). Elk object wordt eerst afzonderlijk in opbod en afslag gebracht, waarna de combinatie van de objecten gezamenlijk in afslag plaatsvindt. De verkoper heeft de keuze om de combinatie (niet) te gunnen, of toch (niet) te gunnen aan een of meer bieders op de afzonderlijke kavels.
Een overzicht van alle afzonderlijke objecten, die bij deze "veiling in combinatie" behoren, vindt u onder het tabje 'Kavels'.

Kavels

Nabij Hopstraat 24, SCHIJNDEL
Executieveiling beslag
Status: Vervallen
Hopstraat 24, SCHIJNDEL
Executieveiling hypotheek
Status: Vervallen

Informatie

Bijzondere veilingvoorwaarden
Let op! De veiling van het perceel grond nabij de hopstraat 24 te Schijndel is een beslagveiling, voor dit perceel kan géén onderhandse bieding worden ingediend.

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Veilinglocatie
internet-only (veiling) Zuidelijk Nederland
Kantoor
AKD Advocaten en Notarissen
Flight Forum 1
5657 DA EINDHOVEN
T: 088 253 58 05
E: info@akd.nl
Bijzondere voorwaarden

Let op! De veiling van het perceel grond nabij de hopstraat 24 te Schijndel is een beslagveiling, voor dit perceel kan géén onderhandse bieding worden ingediend.

Veiling

internet-only (veiling) Zuidelijk Nederland
Executieveiling hypotheek
Status: Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Veilingdossiernummer: 44040

Notaris

Flight Forum 1
5657 DA EINDHOVEN
T: 088 253 58 05

Onderhands bod

Tot en met 2 mei 2019 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 02-05-2019 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.